• No results found

13.00 Lars Marie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "13.00 Lars Marie"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)
(2)

Utlandspraktik

.

(3)

Utlandspraktik

En chans att befinna sig i ett nytt

sammanhang, utan en "etikett” fylld av förutfattade meningar.

(4)

Utlandspraktik

Sedan 2010 i större skala inom

programmen ESF, Leonardo, Erasmus+

21 grupper 165 personer

68 kvinnor, 97 män Ålder 18-29 år

(5)

Utlandspraktik

Tre obligatoriska faser Förberedelsefas

Genomförandefas Framtidsfas

Medföljare under första veckan utomlands Ett kort besök mitt i perioden

Samarbete med mottagande organisation Möjlighet att jobba två och två

(6)

Koordinatorns ansvar forts.

Europe in Reach grupp 3 9:30-15:00 en timmas lunch (ta med matlåda)

Onsdag 3 oktober Onsdag 10 oktober Fredag 19 oktober 22 oktober-17 november

Ekonomi och budget

Resan, vad händer på flygplatsen, bagagevikt,

Learning Agreement

Konflikthantering med Staffan Karlsson

Enkla fraser på Slovenska Pratstunder

Vad kan man göra på fritiden.

Sex och relationer Skype med ZNI

Värdegrund- hur ska vi vara mot varandra.

Skillnader och likheter mellan Slovenien och Sverige. Vad är ett bra arbete?

Träff med en tidigare deltagare

Praktik i Maribor Slovenien Monitoring visit 6-7 november

Onsdag 5 september Onsdag 12 september Onsdag 19 september Onsdag 26 september

Välkomna!

Rundvandring, film, innehåll, FB- grupp, Vi gör ett foto till

hemsidan. kontaktuppgifter arbetsmaterialet OCN-moduler Vad ska ni jobba med?

börja med Europass-CV

ZNI vilka är det? Pass,

sjukförsäkringskort, försäkring Göra klart CV skicka till ZNI.

Medicin- Schengenintyg Praktisk aktivitet,

Jobba med OCN-moduler

Förberedelser och Kännedom om resmål.

Förväntningar

Åsa berättar om vilka som jobbar i projektet och vad det kostar

Jämställdhet, hemlängtan Fortsättning OCN-moduler Förberedelser och Kännedom om resmål Grant Agreement

Vad gör en ambassadör?

Livsstil och hälsa

(7)

Utlandspraktik Minst 18 år, EU-medborgare

Jämn könsfördelning

Kunna hantera resande med olika färdmedel Klara av att bo tillsammans, dela rum

Sköta enklare hushållssysslor

Ta sig till och från arbetsplatsen

Ej ha några kända missbruksproblem Ha en vilja att göra sitt bästa

Basic engelska

(8)

APL Utomlands

Erasmus+ Mobilitet Yrkesutbildning.

UHR

Målgrupp elever med funktionsnedsättning Exit Comfort Zone 2015 – 2017

Europe in Reach 2017-2019 64 deltagare 8 grupper

4 veckors praktik

Mottagande organisationer KJSW Tyskland, CSCS Italien, ZNI Slovenien

(9)

APL Utomlands Konsortium

Sändande organisationer Möckelngymnasiet, Alléskolan, JN Gymnasiet, Tullängsgymnasiet, Virginska gymnasiet samt Lärvux

lärlingsutbildning.

Koordinator Activa

Styrgrupp två träffar per termin

(10)

APL Utomlands

Ett s.k. Learning Agreement upprättas för varje elev.

Praktikplatsen ska ha en nära koppling till elevens yrkesutbildning där förväntat

lärande på praktikplatsen utomlands beskrivs och följs upp.

(11)

APL Utomlands

Krångligt?

Ansökan och slutrapport Grant agreement

Learning agreement Vistelseintyg

Participant report Intyg från Activa

(12)

Utveckling i raketfart

.

References

Related documents

Det här gör Uppsala kommun Kommunen gör flera insatser för att förbättra utbildningsmiljöerna – med hänsyn till jämställdhet.. Kommunen använder könsuppdelad statistik och

Mats Antonsson föreslår att det kommunala handikapprådet tillskriver kommunens nämnder om att utse representanter till det kommunala handikapprådet för nästkommande

In the case of systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations found after the payment of the balance, the amount to be recovered shall

DEN OUTNYTTJADE KRAFTEN – OM VÄGEN TILL ÖKAD JÄMSTÄLLDHET I NÄRINGSLIV OCH AKADEMI 13:00 -14:00, Donners plats 2?. Lars

I enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag överlämnar Centrala studiestödsnämnden budgetunderlag 2021–2023 för utgiftsområde 13

Scandinavian Herbs Fotkräm är läkande och ger effektiv hjälp för trötta fötter när den också smörjs en bit upp på fotlederna och smalbenen.. Blodcirkulationen förbättras

Denna egenskap är både en principiell styrka och en principiell svaghet hos modellen. Det är tack vare denna egenskap som nya alternativ kan införas, t ex nya färdsätt eller

Det enda ord Jasmins mamma säger då de kommer fram till Sverige är ”asyl”?. Nedan hittar du det ordet samt ytterligare ord som hör ihop med att vara