vecka Vecka  Datum Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Stud 

vecka Vecka  Datum Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

1 3 17/1‐23/1

Med ämne 2 neuro rehab Med ämne 2.smärtrehab

2 4 24/1‐30/1

Med ämne 2.Psykaitri Fysioterapi 4 smärta

3 5 31/1‐6/2

Inläsning Examination Del 1 Fysioterapi 4 Neuro 1 metodik/ 1 metodik/

4 6 7/2‐13/2

2 metodik / 2 metodik       

Med ämne 2 ‐del 2 1 metodik / 2 VIL 1 metodik / 2 VIL       

5 7 14/2‐20/2

Fysioterapi 4 Neuro 

helklass

 Idrottsdag

Fysioterapi 4 Neuro 

Inläsning

Fysioterapi 4 Neuro  Examination

6 8 21/2‐27/2

Med ämne 2. Pediatrik Med ämne 2. Allmän medicin 

rest exam T3 Slutenvård

7 9 28/2‐6/3

Med ämne 2. Geriatrik Med ämne 2 geriatrik 

osteoporos

Med ämne 2. Genusmedicin  våld i   nära relation

Inläsningstid Examination

Fysioterapi barn/äldre Fysioterapi Barn VFU Ped (grupp A)       

 intro Teori (grupp B)

VFU Ped (grupp A) VFU Ped (grupp A) VFU Ped (grupp A)        VFU Ped (grupp A)       VFU Ped (grupp A) Teori (grupp B)  Teori (grupp B) Studietid (grupp B)  Studietid (grupp B) Studietid (grupp B) VFU Ped (grupp B)       VFU Ped (grupp B)        VFU Ped (grupp B)      VFU Ped (grupp B)        VFU Ped (grupp B)      

 Teori (grupp A)/       Rest 

ex. med ämne 1 Teori (A )   Rest Fys 4 em Teori (grupp A) Studietid (grupp A)  Etiksem (grupp A)

VFU Ped (grupp B)        Studietid A + B Examination‐Etiksem (B)       Fysioterapi Äldre start  

Examination (grupp A)     Studeitid (A) Restexam Med ämne 2 em

12 14 4/4‐10/4

VFU Äldre start

13 15 11/4‐17/4

Rest exam RR/KK T3 Långfredag

14 16 18/4‐24/4

Annandag påsk

15 17 25/4‐1/5

VFU Äldre slut Fysioterapi Äldre  Inläsning Fysioterapi Exam Äldre

16 18 2/5‐8/5 Studietid Intro. Vet.med 17 19 9/5‐15/5

18 20 16/5‐22/5

19 21 23/5‐29/5 Kristihimmelfärds dag

20 22 30/5‐5/6 Studietid Studietid Examination

Moment Barn Grupp A: VIL: 11/3‐18/3 Moment Barn Grupp B: VIL: 21/3‐28/3 220110 Ramschema Termin 4 VT 22 

11 13 28/3‐3/4 10 12 21/3‐27/3

9 11 14/3‐20/3

8 10 7/3‐13/3

Figure

Updating...

References

Related subjects :