Skapa andra typer av webbdelar (Web Parts) till startsidan

I dokument Redaktörshandbok för EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime (sidor 47-54)

Principen för att skapa webbdelar är den samma oavsett om du skapar en artikelsida eller en listning av bloggar. Nedan följer en genomgång av de olika webbdelarna.

Agenda

Webbdelen ”Agenda” används för att lista kalenderhändelser på startsidan. För att skapa en ”Agenda” som du kan lägga ut på startsidan, läs s 61.

För att lägga ut en ”Agenda” på startsidan, börja med att klicka på Web Part Settings på

”Hem”. Därefter klickar du på ”Left Zone” och väljer ”Agenda” i listan. Klicka sedan på ”Add”.

Första egenskapen ”Sida som innehåller nyhetslistan” definierar var ifrån

kalenderhändelserna ska hämtas. För att lägga till en ”Agenda” klicka på knappen efter ”Sida som innehåller nyhetslista.

Därefter väljs om webbdelen ska vara av hel eller halv storlek. Halva storleken bör endast användas när webbdelen ligger på huvudspåret (den bredaste ytan) av sidan. Observera att i förhandsgranskningsläget är det inte möjligt att se två webbdelar jämte varandra utan de kommer att ligga över varandra. Tryck ”Klar för publicering” eller

”Publicera” för att förhandsgranska i visaläget.

Du behöver sätta en rubrik på webbdelen.

När dessa fält är ifyllda klickar du på ”OK” eller ”Apply” så kommer informationen för webbdelen att sparas. Skillnaden mellan knapparna är att ”OK” stänger inställningsrutan och sparar informationen medan

”Apply” endast sparar informationen. Webbdelen är nu sparad och klar och det är nu möjligt att flytta runt webbdelen så den placeras på korrekt ställe.

Nyhetslista

Nyhetslistan används för att lista nyheter på startsidan. Den fungerar på samma sätt som

”Agenda”. Nyhetslistningen hämtar upp datum och en kort ingresstext för de nyheter som visas. Alla publicerade sidor som ligger under noden kommer att synas i listningen även om de är satta till att inte synas i menyn.

Därefter finns det tre stycken ytterligare egenskaper som pekar ut sidor. Dessa

egenskaper hamnar som länkar i botten av webbdelen. Välj därefter om webbdelen ska användas på hel eller halvbredd. ”MaxCount” används för att begränsa antalet sidor som syns i listningen till antalet som skrivs in i denna egenskap.

Bildgalleri

Bildgalleriet presenterar bilder ur en vald katalog tillsammans med en eller två länkar. För att skapa webbdelen välj bildgalleri och klicka på ”Add”. Därefter kommer en inställningsruta upp, där klickar du på knappen till ”Välj en katalog”. En ny dialogruta öppnas och där bläddras katalogen innehållande bilderna fram. Markera katalogen och klicka på ”OK”. Därefter ges möjligheten att lägga till en eller två länkar men det är inget krav. För att välja in en länk klicka på knappen ”…”, en dialog ruta öppnas då med webbplatsens trädstruktur. Välj sidan som ska länkas och tryck ”OK”.

Till bildgalleriet är det också möjligt att sätta en rubrik. Rubriken kommer att visas i toppen av webbdelen.

När all information är ifylld klickar du på ”OK”.

Kampanj

Kampanjwebbdelen är en webbdel som endast innehåller en kort text samt att hela ytan blir länkad. För att skapa en kampanjwebbdel, skriv in en kort mening i editorn, därefter väljer du vilken bakgrundsfärg du vill ha. Det

finns tre olika bakgrundsfärger; röd, grå eller med ram.

Rsslista (Blogglista)

Rss-webbdelen används till att lista inlägg från bloggar och nyhetslistor. Det går att lista inlägg från en eller flera RSS-flöden. De senaste inläggen kommer att visas i listan.

Antalet inlägg som listas beror på vad som är inställt på webbdelen. För att skapa en RSS-lista, börja med att lägga till en eller flera adresser till RSS-strömmar i textboxen. Varje adress ska skrivas in på en ny rad för att den ska räknas som en ny ström. Det finns också möjlighet att ställa in hur många länkar till andra bloggare som ska visas. Denna egenskap definierar hur många länkar i webbdelsfoten som ska visas (se bild nedan). Webbdelsfoten visar också länkar till alla de bloggar som inte har något aktuellt inlägg att visa. Om du har definierat fem stycken bloggar och tre av dessa har inlägg som visas i listan kommer de övriga

två (som inte har något aktuellt inlägg) att visas med bloggnamn och länk i webbdelsfoten.

Divider

Denna webbdel skapar ett skiljesträck som går att flytta runt och placera mellan webbdelarna för att skapa avgränsade ytor och balans i sidan.

Editor (ersätter modul i gamla mallen) Webbdelen ger möjlighet att skapa en enkel modul som redaktören själv kan styra och mata in innehållet i. För att mata in information klicka på knappen ”Öppna editor”. Då öppnar du en vanlig editor där det går att lägga in tabeller, länkar, text, bilder med mera. Klicka på

”använd” för att använda informationen i aktuell webbdel. Det är även möjligt att använda webbdelen med eller utan ram. Klicka i checkboxen ”lägg till ram” för att infoga en ram.

Flash

Flashwebbdelen gör det möjligt att ladda upp och använda flashkomponenter på webbplatsen. Börja med att lägga till komponenten på webbdelsytan. I inställningsrutan som tänds finns en rad egenskaper som kan skickas med in i flashen för att påverka funktionaliteten. Börja med att peka ut den ”SWF fil”

som ska användas, detta gör du genom att klicka på knappen ”…” för egenskapen ”URL till flash”. En ruta öppnas där du ges möjlighet att bläddra fram filen du vill använda. Ligger inte filen i filskåpet finns det möjlighet att ladda upp nya filer för användning. Välj fil och klicka på OK.

Eftersom flash är en insticksmodul till alla webbläsare måste det finnas ett stöd för de användare som inte har installerat flash på datorn. Därför behöver du också välja ut en bild som ska visas om inte besökaren har stöd för flash. Denna bild pekas ut på samma sätt som flashen genom att klicka på knappen för ”URL till fallback bild”.

Eftersom en bild i sig inte innehåller någon fysisk information eller länkar likt flashen ges möjligheten att länka bilden genom att peka ut en sida som ska länkas till eller skriva in en http adress.

”AlignRightInDiv” flyttar flashen till höger i ytan istället för som standard att den är vänsterställd. ”Color”

används för att bestämma bakgrundsfärg för flashen som standard sätts denna till vitt. ”FallbackImageAlt"

ger fallbackbilden en alternativtext som visas när besökaren för musen över fallbackbilden. ”Height”

används om en fast höjd ska användas sätts 0 så anpassar sig ytan till flashens originalstorlek samma sak gäller för ”Width” som sätts längre ner i listan. ”ParamString” och ”VariableString” används för att skicka in värden till flashen på ett standardiserat sätt. Här behöver du inte göra några ändringar. ”Version”

behöver inte heller ändras.

Inlägg

Inlägg används till för att lyfta fram ett eller flera inlägg eller vanliga webbsidan ur en utvald nod.

Webbdelen har en fast rubrik och bild. Pufftexten hämtas från den eller de sidor som ligger överst i den nod som är utpekad.

För att skapa en inläggswebbdel pekar du ut en nod varifrån sidorna ska hämtas. Denna nod sätts på egenskapen

”Startsida för listning:” genom att klicka på knappen ”…”

Därefter ska en bild till inlägget väljas. Detta görs genom att öppna dialogrutan för bilder och navigera fram till den bilden som ska användas. Sätt rubriken till webbdelen samt definieras antalet inlägg som ska visas.

I ”Visa max antal tecken i text” definieras hur många tecken som ska hämtas från varje inlägg. Detta bör anpassas till hur stor bild som används.

Kontaktruta

Kontaktrutan används för att presentera era kontaktuppgifter. För att skapa webbdelen, börja med att välj en bild genom att klicka på egenskapen ”Bild” och knappen ”…” En dialogruta öppnas då där möjlighet ges att bläddra fram en bild. För att skriva in faktatext klicka på knappen ”Öppna editor”, då öppnas en editor där du ges möjlighet att ändra och skriva in text i kontaktrutan.

Texten till webbdelen kommer automatiskt att placeras på en bakgrundsplatta som är röd med rosen som siluett.

Lediga jobb

Denna webbdel gör en listning av sidor under en utvald nod.

Listningen kommer att plocka upp rubriken på de sidor som ligger under den nod som är utpekad. Det går att sätta rubrik, storlek och antal jobb att lista på modulen.

Meny

Menydelen kan användas för att snabbt och enkelt länka in en menystruktur från en annan del av webbplatsen eller om en tredje menynivå önskas på webbplatsen. När webbdelen är invald pekas noden ut där meny ska hämtas ifrån. Denna meny plockar endast en nivå och följer inte med ner i strukturen utan finns endast på sidan som den är invald på.

Sidlistning

synas i listningen även om de är satta till att inte synas i menyn. Sidorna kommer listas efter den sorteringsordning som är satt på den aktuella noden.

YouTube

Webbdelen används för att länka in filmer och klipp från YouTube. Det går att publicera en generell ström med filmer från en Youtubekanal då den senast uppladdade filmen alltid visas. Alternativet är att skriva i ett exakt id på den film som ska visas.

Id på huvudfilm är valbart och fylls endast i om du vill visa en specifik film. Se bild nedan för vad du hittar Id när du är inne på Youtube. ”YouTube användare” står för den kanal där filmen är publicerad. Är det från vår Youtubekanal -www.youtube.com/socialdemokraterna - filmen är hämtad

ska du skriva Socialdemokraterna i rutan under rubriken ”Youtube användare”.

De olika mallarna på socialdemokraterna.se

När du ställer du dig på den plats i strukturen där du vill skapa en ny sida och väljer ”Skapa ny” så kommer en lista med de mallar som finns på webbplatsen. Nedan följer beskrivning de olika funktioner/mallar som finns på webbplatsen.

Flertalet mallar går att arbeta med i Web Parts-läget, dvs du kan dra och släppa de olika delarna på olika platser av sidan:

En funktion består ibland av mer än en mall, exempelvis en nyhetsfunktion består av mallen nyhetslista och mallen nyhetssida. Följande funktioner/mallar är de som används frekvent och som det finns en detaljerad beskrivning kring här.

 Vanlig webbsida

 Agenda (Kalender)

 Nyhetslista med nyheter

 Banners

 Chat

 Webbfråga

 Nyhetsbrev

I dokument Redaktörshandbok för EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime (sidor 47-54)