• No results found

Lösningar Fysik 2 Heureka Kapitel 12

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lösningar Fysik 2 Heureka Kapitel 12"

Copied!
8
210
2
Show more ( Page)

Full text

(1)

Lösningar Heureka 2

Kapitel 12

Elektromagnetisk

strålning

Andreas Josefsson Tullängsskolan Örebro

(2)

Lösningar Fysik 2 Heureka Kapitel 12

12.1)

Vi använder Stefan-Boltzmann lagen där allt är känd förutom T.

𝑀 = 𝜎 ∙ 𝑇4 → 𝑇 = �𝑀

𝜎 4

= 3,639 ∙ 102𝐾 ≈ 364𝐾

12.2)

Vi räknar rutorna för att kunna jämföra två areor, den vita som motsvarar synligt ljus och hela arean. Den blåa arean det ljus som ligger utanför det synliga området. Den vita arean är c.a31 rutor. Hela arean är ca.62-63rutor.

𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑦𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑙𝑗𝑢𝑠 =3162 = 0,5 𝑑𝑣𝑠 50% 12.3) a)Effekten är: 𝑃 = 𝑀 ∙ 𝐴, 𝐴 ä𝑟 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑦𝑡𝑎𝑛. 𝑇 = 273 + 18 = 291𝐾 𝑀 = 𝜎 ∙ 𝑇4 𝑃 = 𝐴 ∙ 𝑀 = 𝐴 ∙ 𝜎 ∙ 𝑇4 = 32 ∙ 10−4∙ 5,7 ∙ 10−8∙ 2914 = 1,3𝑊

b) Eftersom den absorberade strålningen från omgivningen är lika mycket som avges,(samma temperatur och absolut svart kropp) ,kommer kulans temperatur inte att sjunka, alltså vi har jämvikt.

(3)

Eftersom asfalten strålar lika mycket ut som den tar emot har vi jämvikt. Vi kan se asfalten som en absolut svart kropp och använder Stefan-Boltzmann lagen samt formeln för effekt. 𝑃 = 𝑀 ∙ 𝐴 →𝑃𝐴 = 𝑀 = 1000𝑊�𝑚2 𝑀 = 𝜎 ∙ 𝑇4 → 𝑇 = �𝑀 𝜎 4 = �4 5,7 ∙ 101000−8= 363,9𝐾 ≈ 91℃ 12.5)

Nu använder vi Wiens förskjutningslag. 𝜆𝑚∙ 𝑇 = 2,9 ∙ 10−3(𝐾 ∙ 𝑚) → 𝜆𝑚 =2,910 −3 2,73 = 1,06 ∙ 10−3𝑚 = 1,06𝑚𝑚 12.6) 𝑀 = 𝜎 ∙ 𝑇4 𝑃 = 𝑀 ∙ 𝐴 = 𝐴 ∙ 𝜎 ∙ 𝑇4 → 0,35 ∙ 0,85 ∙ 10−4∙ 5,7 ∙ 10−8∙ 𝑇4 = 60𝑊 𝑇4 = 60 0,35 ∙ 0,85 ∙ 10−4∙ 5,7 ∙ 10−8 → 𝑇 = � 60 0,35 ∙ 0,85 ∙ 10−4∙ 5,7 ∙ 10−8 4 = 2,4 ∙ 103𝐾 12.7) a)

Solen ser jorden som en liten cirkel med radien jordens radie, men den strålar ut i alla riktningar, dvs. en klot med radien som är

avståndet mellan solen och jorden. Arean av klotet är:4𝜋 ∙ (0,15 ∙ 1012)2 𝑚2 Arean som solen ser på jorden är :𝜋 ∙ (6,37 ∙ 106)2, dvs mycket mycket mindre än klotets area. Vi kan betrakta då jordens exponerade yta som punktformig och solens totala effekt blir: 𝑃 = 1,4 ∙ 103 ∙ 4𝜋 ∙ (0,15 ∙ 1012)2 ≈ 4 ∙ 1026𝑊 b) 𝑃 = 𝑀 ∙ 𝐴 → 𝑀 = 𝑃𝐴 =4𝜋 ∙ 𝑅𝑃 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑛2 = 4 ∙ 1026 4𝜋 ∙ (0,7 ∙ 109)2 = 64 ∙ 106 𝑊 𝑚� 2 = 64 𝑀𝑊 𝑚� 2

c) Vi använder Stefan – Boltzmann lagen. 𝑀 = 𝜎 ∙ 𝑇4 → 𝑇 = �𝑀

𝜎 4

(4)

𝜆𝑚∙ 𝑇 = 2,9 ∙ 10−3 → 𝜆𝑚 = 2,9 ∙ 10 −3

5788 = 5 ∙ 10−7𝑚 = 0,5𝜇𝑚 12.8)

a) Det frigörs inga elektroner med rött ljus eftersom ljuset har lägre frekvens, alltså lägre energi per foton än gult ljus. Svaret är då nej.

b) Blått ljus har högre frekvens dvs. högre energi per foton än grönt ljus och då frigörs elektroner. Svaret är då ja.

12.9)

Molekylen fångar upp varje sekund följande energi: a)

𝑃 = 10−2(𝐽 𝑚 2

� ) ∙ 10−19(𝑚2) = 10−21𝐽

b) Föregående beräkning gäller energin per sekund. För att molekylen ska samla ihop den givna energin behövs tiden som vi räknar ut.

10−21∙ 𝑡 = 10−15 → 𝑡 =10−15

10−21 = 106𝑠 ≈ 278ℎ ≈ 11,5 𝑑𝑦𝑔𝑛

12.10)

Enligt diagrammet är tröskelfrekvensen 0,5PHz. Fotonenergin blir då:

𝑓0 = 0,5 ∙ 1015𝐻𝑧

𝐸 = ℎ ∙ 𝑓0 = 6,626 ∙ 10−34∙ 0,5 ∙ 1015 = 3,3 ∙ 10−19𝐽

= 0,33𝑎𝐽

b) Enligt Einstein är elektronens rörelseenergi följande:

𝐸𝑘 = ℎ ∙ 𝑓 − ℎ ∙ 𝑓0 = ℎ(𝑓 − 𝑓0) = 6,626 ∙ 10−34∙ (0,7 − 0,5) ∙ 1015 = 1,3 ∙ 10−19𝐽

12.11) a)

𝑐 = 𝑓 ∙ 𝜆 ↔ 𝑓 =𝜆 =𝑐 633 ∙ 103 ∙ 108−9 = 0,474 ∙ 1015𝐻𝑧

(5)

𝐸 = ℎ ∙ 𝑓 = 6,626 ∙ 10−34∙ 0,474 ∙ 1015 = 3,14 ∙ 1019𝐽 ≈ 0,31𝑎𝐽

c)

𝑃 = 0,6 ∙ 10−3𝐽� → 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑟 =𝑠 0,6 ∙ 10−3𝑊

3,14 ∙ 1019𝑊𝑠 = 1,9 ∙ 1015𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑟�𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑

12.12)

a)Vi räknar ut först energin hos en foton. 𝐸 = ℎ ∙ 𝑓 = ℎ ∙𝑐𝜆 = 6,626 ∙ 10−343 ∙ 108

0,03 ≈ 6,6 ∙ 10−24𝐽

Eftersom effekten är 1mW får vi antalet fotoner per sekund som krävs för energin ovan. 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑟 = 6,6 ∙ 1010−3−24= 1,51 ∙ 1020

𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑� b) Gammastrålning har mycket mindre våglängd dvs. större energi. 𝐸𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 = ℎ ∙𝜆 𝑐

𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 = 6,626 ∙ 10

−34 3 ∙ 108

0,01 ∙ 10−9 = 1,98 ∙ 10−14𝐽

Vi har samma antal fotoner som ovan och effekten blir:

𝑃 = 𝐸𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎∙ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑟 = 1,98 ∙ 10−14∙ 1,51 ∙ 1020 = 3 ∙ 106𝑊 = 3𝑀𝑊

12.13)

Vi betecknar antalet fotoner per sekund med lägre energi,(𝐸1 ) med 𝑛1. På motsvarande sätt antalet fotoner per sekund med högre energi, 𝑛2 𝑜𝑐ℎ 𝐸2. Ljuskällan effekt är P. Vi har då följande samband: 𝑛1∙ 𝐸1 = 𝑛2 ∙ 𝐸2 → 2 ∙ 𝐸𝑃 1∙ 𝐸1 = 𝑛2∙ 𝐸2 → 𝑛2 = 𝑃 2 ∙ 𝐸2 𝑛1∙ 𝐸1+ 𝑛2 ∙ 𝐸2 = 𝑃 → 2 ∙ 𝑛1∙ 𝐸1 = 𝑃 → 𝑛1 =2 ∙ 𝐸𝑃 1

Totalt antal fotoner blir då: 𝑛1+ 𝑛2 = 2 ∙ 𝐸𝑃 1+ 𝑃 2 ∙ 𝐸2 = 𝑃 2 � 1 𝐸1+ 1 𝐸2� = = 2 ∙ 102 −3�6,626 ∙ 10−341 ∙ 0,4 ∙ 1015+6,626 ∙ 10−341 ∙ 0,5 ∙ 1015� = = 6,791 ∙ 1015 ≈ 6,8 ∙ 1015 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑�

(6)

12.14)

a)Arean under grafen är 16 (8·4/2) rutor som betyder att varje ruta motsvarar 1,6/16=0,1W

b) Området under grafen är 3 rutor som motsvarar 3·0,1=0,3W

c) Fotonerna med olika våglängder har olika energier som betyder att svaret är nej.

12.15)

a) Vi använder Einsteins ekvation 𝐸𝑘 = ℎ ∙ 𝑓 − 𝐸𝑢𝑡𝑟ä𝑑𝑒 𝑓 =𝑐𝜆 =0,5 ∙ 103 ∙ 108−6= 6 ∙ 1014𝐻𝑧 𝐸𝑘 = ℎ ∙ 𝑓 − 𝐸𝑢𝑡𝑟ä𝑑𝑒 = 6,626 ∙ 10−34∙ 6 ∙ 1014− 0,32 ∙ 10−18 = 7,7 ∙ 10−20𝐽 ≈ 0,08𝑎𝐽 b) 1𝑒𝑉 = 1,602 ∙ 10−19𝐽 → 𝐸 𝑘 = 7,7 ∙ 10−20𝐽 = 7,7 ∙ 10 −20 1,602 ∙ 10−19= 0,482𝑒𝑉 ≈ 0,5𝑒𝑉 c)

Definitionen av elektronvolt ger att spänningen måste vara 0,5V 12.16)

𝐸𝑘 = ℎ ∙ 𝑓 − 𝐸𝑢𝑡𝑟ä𝑑𝑒 → ℎ ∙ 𝑓 = 𝐸𝑘+ 𝐸𝑢𝑡𝑟ä𝑑𝑒 = 0,2 + 1,8 = 2𝑒𝑉

Om vi fördubblar frekvensen (obs. utträdesenergin ändras inte för att det beror på materialet i ytan) får vi:

2ℎ𝑓 − 1,8 = 2 ∙ 2 − 1,8 = 2,2𝑒𝑉 12.17)

𝐸𝑢−𝑠𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟 = 0,61 ∙ 10−18𝐽

a)Vi räknar tröskelfrekvensen och den motsvarande våglängden. 𝐸𝑢 = ℎ ∙ 𝑓0 𝑜𝑐ℎ 𝜆0 =𝑓𝑐 0 = 𝑐 𝐸𝑢 ℎ =𝐸ℎ𝑐 𝑢 = 6,626 ∙ 10−34∙ 3 ∙ 108 0,61 ∙ 10−18 = 3,25 ∙ 10−7𝑚 = 325𝑛𝑚

(7)

Detta betyder att bara våglängden 254nm kan frigöra elektroner ur silver. De andras energier räcker inte.

b) En fördubbling av intensiteten leder inte till en ändring av fotonernas energi. Antalet fotoner som träffar ytan fördubblas och antalet fotoelektroner per sekund också fördubblas men deras rörelseenergi blir detsamma.

12.18)

Fotonerna från solen måste ha en minsta frekvens som motsvarar våglängden 0,2424 mikrometer. 𝑓0 = 𝜆𝑐 0 = 3 ∙ 108 0,2424 ∙ 10−6= 6,626 ∙ 10−34𝐻𝑧 Energin blir då: 𝐸 = ℎ ∙ 𝑓0 = 6,626 ∙ 10−34∙ 6,626 ∙ 10−34 = 8,2 ∙ 10−19𝐽 = 0,82𝑎𝐽 12.19) a) 𝐸𝑘 = 𝑒 ∙ 𝑈 = 1,6 ∙ 10−19∙ 3,5 ∙ 103 = 5,6 ∙ 10−16𝐽 b) 𝐸𝑘 = 𝑚 ∙ 𝑣 2 2 = 𝑝2 2𝑚 → 𝑝2 = 2𝑚 ∙ 𝐸𝑘 = 2𝑚 ∙ 𝑒 ∙ 𝑈 → 𝑝 = √2𝑚 ∙ 𝑒 ∙ 𝑈 = = �2 ∙ 9,11 ∙ 10−31∙ 5,6 ∙ 10−16= 3,19 ∙ 10−23𝑘𝑔𝑚𝑠 c) Enligt de Broglie: 𝑝 =ℎ𝜆 → 𝜆 =𝑝 =6,626 ∙ 103,19 ∙ 10−23−34 = 2,1 ∙ 10−11𝑚 = 21𝑝𝑚 12.20) 𝑝 =ℎ𝜆 = 6,626 ∙ 100,1 ∙ 10−9−34= 6,626 ∙ 10−24𝑘𝑔𝑚 𝑠 � 𝐸 = 2𝑚 =𝑝2 (6,626 ∙ 102 ∙ 9,11 ∙ 10−24−31)2 = 2,4 ∙ 10−17𝐽 = 24𝑎𝐽

(8)

12.21)

Att elektronerna har energin 40eV betyder att

accelerationsspänningen är 40V.

Första reflektionsmaximum får man när

𝑑 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛷 = 𝜆, 𝑑 = 0,215 ∙ 10−9𝑚 ä𝑟 𝑔𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑝 =ℎ𝜆 → 𝜆 =𝑝 = ℎ √2𝑚 ∙ 𝑒 ∙ 𝑈 (𝑠𝑒 𝑢𝑝𝑝𝑔𝑖𝑓𝑡 12.19) 𝜆 = ℎ √2𝑚 ∙ 𝑒 ∙ 𝑈= 6,626 ∙ 10−34 �2 ∙ 9,11 ∙ 10−31∙ 1,6 ∙ 10−19∙ 40 = 1,9 ∙ 10 −10 𝑚 𝑑 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛷 = 𝜆 → 𝑠𝑖𝑛𝛷 =𝑑 =𝜆 0,215 ∙ 101,9 ∙ 10−10−9 = 0,9025 → 𝛷 = 64,49° ≈ 64°

References

Related documents

issue of sleeping difficulties, as good sleep hygiene optimizes adolescents’ capability for health

Såväl sjuksköterskor som familjer uttryckte att praktiskt deltagande kunde vara ett hinder då det var viktigt att skydda patienten från att exponeras.. Relationen mellan familjen

Föräldrarnas starka kärlek till barnet blandat med en sorg över att det inte hade samma förutsättningar som alla andra ledde till en kämpaglöd där föräldrarnas tankar

Irritable Bowel Syndrome är en motorisk störning i mag-tarmkanalen. IBS är en sjukdom där det i många fall finns en kunskapsbrist för både patient och personal. Sjukdomen

Förekomsten av smitta kan förebyggas genom sanitet, hygien och förebyggande av infektioner (Regeringskansliet 2015). Författarna menar att en välinformerad patient

Informella ledare har en annan position, som helt beror på stöd från sympatisörer (Alvesson & Sveningsson 2012, ss. Ledarskapsrollen handlar om att kunna hantera

I Sverige lever nästan en halv miljon människor med diabetes, av dem har majoriteten diabetes typ 2. Sjukdomen kan bli allvarlig och i värsta fall leda till döden. De största

The primary aims of this study were to explore the feasibility of a randomised, double-blind, pla- cebo-controlled trial, investigating if children experience less pain, fear

De främsta problem som kvinnor upplever efter mastektomi, kopplad till sexualitet, är försämrad självbild, upplevelsen av att vara stympad, depression, minskad sexlust, känslan

Under det nuvarande budgetåret (2003/2004) kommer enligt planen 53 000 personer att erbjudas behandling med bromsmediciner till en kostnad av 2,2 miljarder kronor.. Genomförandet

Ljuset som når och kommer in i människans öga är uppdelat i synligt ljus, med våglängder på mellan 380 och 780 nm, och osynligt ljus, som omfattar ljus i det ultravioletta

I dag har ordförande för byggnadsnämnden och trafiknämnden gemensamt beslutat att ge möjlighet att starta sommarsäsongen för uteserveringar redan från den 1 mars..

Andra positiva effekter är att resfria digitala möten ger bättre möjligheter att organisera arbetsgrupper efter kompetens i stället för efter geografi, något som bidrar till

Transittrafiken från södra Sverige upp till norska gränsen uppgick 2016 till drygt 243 000 lastbilar. En lastbil släpper på denna sträcka ut omkring 370 kg CO 2. För varje

Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme.. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling

De kvinnor som uttryckte att de inte fick tillräcklig information om olika alternativ var i huvudsak de kvinnor som hade valt eller föreslagit ett effektivt preventivmedel men

1) Ett tillägg av en fråga har gjorts ”Har du varit med om hot och/eller våld från en patient på din nuvarande arbetsplats?” med avseende på att författarna ville ta

sjukdomsdiagnos påverkade timingen av trakeostomi samt urträningen. Patienter som misslyckades med urträning lades in på speciella avdelningar för respiratorbehandlade

Detta kommer även fram i Malmi och Browns (2008) studie som framhåller att det är av stor vikt för alla inblandade att se styrdokumenten som en helhet och inte bara förlita sig

Det var 18,4 procent (n= 7 av 38) av populationen som angav att BVC var lika pålitlig informationskälla som 1177 Vårdguiden. Resultatet visar att i 83,8 procent av påståendena

En kvantitativ metod tillämpades för att kunna undersöka om det finns ett samband mellan sjuksköterskors hälsa och användbarhet hos IT- systemen inom hälso- och sjukvården

Dessa förändringar påverkar därför hela människan och individens förhållningssätt till andra människor samt övriga världen (Dahlberg & Segesten 2010,

[r]