• No results found

IgCLL 2016 Program

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "IgCLL 2016 Program"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

6

th

IgCLL Educational Workshop

Uppsala, Sweden 22

nd

– 23

rd

September 2016

Immunoglobulin Gene Analysis in CLL: from

prognosis and prediction to follow-up

______________________________________________________________

PROGRAM:

Wednesday 21st September 2016

19:00 Welcome dinner for invited speakers ____________________________________________________________ Thursday 22nd September 2016

8:00 REGISTRATION

8:30 Lesley Ann Sutton (SE) - Welcome

KEYNOTE LECTURES

Chair: Richard Rosenquist (SE)

8:40 Dimitar Efremov (IT) - B cell receptor signaling pathways in health and disease

9:30 Lesley Ann Sutton (SE) - Immunogenetics in CLL: the last 20 years 10:10 Coffee break

SESSION I – IG SEQUENCE ANALYSIS

Chair: Kostas Stamatopoulos (GR)

10:40 Frederic Davi (FR) - Mechanisms of immunoglobulin diversity 11:10 Anton Langerak (NL) - From the patient to the sequence: Primers,

(2)

11:50 Veronique Giudicelli (FR) - “IMGT tools for Interpretation of IG sequences and NGS repertoires: 2016 novelties”

12:20 Andreas Agathangelidis (GR) - BcR IG Stereotypy: Identifying CLL subsets

12:50 Lunch

SESSION II – PRACTICAL EXERCISES

14:00 Vasilis Bikos (CZ) - Hands-on exercises I 15:00 Coffee break

15:30 Vasilis Bikos (CZ) - Sequence interpretation and results

SESSION III – IG GENES FOR CLINICAL DECISION-MAKING

16.30 Richard Rosenquist (SE) - CLL genetics and prognostication 17.00 Paolo Ghia (IT) - Targeting signaling pathways for treating CLL 17:30 Round Table Discussion/Debate:

IG genes or genetic aberrations for prognostication in CLL?

Panel: Fred Davi (FR), Kostas Stamatopoulos (GR), Paolo Ghia (IT), Richard Rosenquist (SE)

18:30 Scientific session closed 19:00 Dinner

____________________________________________________________ Friday 23rd September 2016

SESSION V – IMMUNOGENETICS IN THE NGS ERA

Chair: Ton Langerak (NL)

09:00 Anna Vardi (GR) - Technical considerations for NGS analysis of immunoglobulin gene repertoires

(3)

09:20 Anastasia Hadzidimitriou (GR) - IMGT/High V-QUEST tool 09:35 Nikos Darzentas (CZ) - Bioinformatics: State-of-art tools for NGS

immunogenetics

10:00 Kostas Stamatopoulos (GR) - Challenges with immunogenetics in the NGS era

10:30 Round Table Discussion/Debate:

Sanger versus NGS for IG gene analysis within clinical routine: what is feasible?

Panel: Fred Davi (FR), Kostas Stamatopoulos (GR), Ton Langerak (NL)

11:15 Coffee break

SESSION VI – IMMUNOGENETICS AND DISEASE FOLLOW-UP: TRACKING MRD

Chair: Paolo Ghia (IT)

11:45 Christiane Pott (DE) - New developments in MRD monitoring via NGS in mature B cell malignancies

12:15 Andy Rawstron (GB) - Flow cytometric vs PCR MRD for CLL 12:45 Andy Rawstron (GB) - Guidelines for interpreting MRD flow data

(hands-on computer session) 13:15 Round Table Discussion/Debate:

MRD detection in CLL and B cell lymphomas: what does the future hold?

Panel: Andy Rawstron (GB), Paolo Ghia (IT), Christiane Pott (DE)

13:45 Anastasia Hadzidimitriou (GR) - Concluding remarks 14:00 Lunch

15:30 Meeting concludes

References

Related documents

Margareta Dahlström, Centrum för regional samhällsbyggande, Karlstads universitet Sigrid Hedin, Tillväxtverket.. Eva Moe och Karin

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) besöker nämnderna i Sollentuna kommun för en kort utbildning om nyckeltal och jämförelser i styrprocessen.. RKA visar hur man

Socialdemokraterna har inkommit med en motion om att ge barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnen i uppdrag att undersöka förutsättningarna att dels starta ett

I den utbildningspolitiska visionen finns en ambition att lära av varandra och andra både inom och utom kommundelen. Studiebesök inom Kalmar kom- mun, hos Södermöre

Sist, men inte minst vill vi rikta ett stort tack till alla föreningar, privatpersoner och andra som ställer upp och hjälper till så att det blir ett bra lov för våra barn

För att Gällivares näringsliv ska få en fortsatt gynnsam utveckling krävs att kommunen tillsammans med näringslivet och dess organisationer samlar sina krafter, samverkar

Trollsveden Pehr Meditera till inre harmoni Tryberg Birgitta: Feng Shui på Jobbet Tryberg Birgitta: Feng Shui Som Livsguide. Tryberg Birgitta: Feng Shui Utsidan speglar insidan

WWW.LIVSTYCKET.SE ” VI DRICKER TE OCH LÄR OSS E ” BY LIVSTYCKET PRINTED IN SWEDEN BY LJUNGBERGS TEXTILTRYCK RT TM ´IGELKOTTEN OCH FISKARNA´ LIVSTYCKET. PRINTED AT