• No results found

Genetisk Fosterdiagnostik Göteborg Inbjudan Final Kurs 2 3nov

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Genetisk Fosterdiagnostik Göteborg Inbjudan Final Kurs 2 3nov"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

www.sahlgrenska.se

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk genetik, diagnostik och mottagning Besöksadress Medicinaregatan 1 D, 413 45 Göteborg TELEFON växel 031-342 00 00, direkt 031-3434206

KLINISK GENETIK I SAMARBETE MED KVINNOSJUKVÅRDEN OCH MÖDRAVÅRDEN I VÄSTRA GÖTALAND INBJUDER TILL EN TVÅ-DAGARS KURS:

G

ENETISK FOSTERDIAGNOSTIK OCH GENETISK VÄGLEDNING MED

FOKUS PÅ

NIPT

(

NON

-

INVASIVE PRENATAL TESTING

)

2-3 november 2015

Arvid Carlsson salen på Medicinareberget i Göteborg

Kursen riktar sig i första hand till läkare och barnmorskor som arbetar dagligdags med fosterdiagnostik och fosterdiagnostiska frågor. Se bifogad kursbeskrivning och program.

ANMÄLAN GÖRS PER MAIL till vår kurskoordinator rita.ehrman@vgregion.se.

I anmälan uppger du ditt namn och arbetsplats. Uppge också din faktureringsadress. (Inom VGR behövs ett clearing nr samt ansvarsnummer/ best id, inom SU behövs ett ansvarsnummer/ best id, utom VGR behövs en fullständig faktureringsadress). Uppge också ev specialkost.

Om du har föranmält dig får du bekräfta din anmälan och faktureringsadress m m enligt ovan.

Sista anmälningsdag: 151019.

Kursavgift: 500kr/deltagare anställda inom VGR och Region Halland 1000/deltagare övriga

(lunch och fika för två dagar samt kursmaterial ingår).

För frågor om kursen/kursinnehållet: Theofanis Zagoras theofanis.zagoras@vgregion.se Anna Öfverholm anna.ofverholm@vgregion.se

(2)

www.sahlgrenska.se

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk genetik, diagnostik och mottagning Besöksadress Medicinaregatan 1 D, 413 45 Göteborg TELEFON växel 031-342 00 00, direkt 031-3434206

References

Related documents

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna kategori består av finansiella skulder som innehas för handel samt derivat (fristående och inbäddade)

Göteborgs botaniska trädgård, Carl Skottsbergs Gata 22A, 413 19 Göteborg, tel: 031-741 11 00 botaniska.tradgarden@vgregion.se www.gotbot.se Prenumeration

Såsom noterats i Promemorian medför investeringar i illikvida tillgångar svårigheter vad gäller möjligheten till löpande värdering, vilket resulterat i ett förslag

Kammarrätten invänder dock inte mot den föreslagna lagändringen och motsätter sig inte heller förslagen i övrigt.. Niclas Falkendal

Box 53197, 400 15 Göteborg • Besöksadress: Sten Sturegatan 14 • Telefon: 031-732 70 00 • Fax: • forvaltningsrattenigoteborg@dom.se •

Detta yttrande har beslutats av kammarrättsråden Ewa Hagard Linander och

Detta yttrande har beslutats av kammarrättsrådet Lars Dahlström och kammar- rättsrådet Eva Römbo.. Lars Dahlström

Keywords: Ecosystem approach, Marine management, Freshwater management, Legal geography, Marine spatial planning, Municipal planning, Water planning, Environmental law,