Alla studerande ska få information om

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yrkeshögskolan Halmstad

2017

Information

Alla studerande ska få följande information vid utbildningsstart

- Genomgång av utbildningsplanen

- Genomgång av kursplaner

- Metod och tidsplanering för LIA-anskaffning

- Ledningsgruppens sammansättning, roll och funktion

- Information om rutinerna för betygssättning och återkoppling - Information om rutinerna för kursutvärdering

- Information om regler för omtentamen

- Information om rutinerna för studieuppehåll, studieavbrott och återinträde

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :