• No results found

Inbjudan Symposium 22 Nov - Fosterdiagnostik 2.0 - Vi Har Tekniken Men Har Vi Etiken?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Inbjudan Symposium 22 Nov - Fosterdiagnostik 2.0 - Vi Har Tekniken Men Har Vi Etiken?"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Inbjudan till symposium

Fosterdiagnostik 2.0 – vi har tekniken men har vi etiken?

Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik (Snif) bjuder in till ett

interaktivt symposium där vi tillsammans samtalar kring dagens och framtidens fosterdiagnostik ur ett etiskt perspektiv. Vi vänder oss till dig som kan möta dessa frågeställningar och som kan bidra med värdefulla tankar och reflektioner.

Datum: fredagen den 22 november Tid: 13.00 – 16.30

Plats: Karolinska Institutet Solna, Widerströmska, Tomtebodavägen 18A

(Inghesalen, plan 2, skyltat från entrén)

Medverkande från Snif:

Jesper Agrell Överläkare, Ultraljud

Anna Dahlin Samordningsbarnmorska

Charlotta Ingvoldstad Malmgren Genetisk vägledare Niklas Juth Docent i medicinsk etik

Peter Lindgren Överläkare, Centrum för fostermedicin Mickan Lüning Sakkunnig, Svenska Downföreningen Maria Soller Överläkare, Klinisk genetik

Judith Timoney Sakkunnig, Riksförbundet FUB Anmäl dig via denna länk:

https://sv.surveymonkey.com/r/PGHZZQ3

Om du har frågor om symposiet är du välkommen att kontakta Niklas Juth på 073-759 29 24 eller via mejl niklas.juth@ki.se

För mer information om Snifs arbete: www.snif.one

Vårt mål är att verka för en jämlik tillgång till neutral och högkvalitativ information, kunskap och kommunikation kring fosterdiagnostik. Vi vill också bidra till att det etiska samtalet kring dessa frågor hålls levande i samhället.

References

Related documents

C är sant, ty punktens koordinater satisfierar den givna ekvationen.. D är falskt, ty (0,0) satisfierar

Innebär samhällets generösa erbjudande att det är en rättighet (åtminstone för risk- grupperna) att få ett barn utan skador eller markerar man med detta att det är en plikt

Andra resultat är det rollöverskridande mannen behöver göra för att träda in på den kvinnliga arenan (förhålla sig till) samt att män troligtvis får mer uppskattning

För att konkretisera processen skulle man kunna ta ett exempel: Vill man inte leva med ett barn med Downs syndrom så är det inte bra att leva med ett barn med Downs syndrom. Då är

1A) Oskyddade trafikanter lokaliseras av infrastruktur och övriga tra- fikanter genom en app i smartphone, som både mottar och sänder po- sitioneringsdata till andra trafikanter.

Information som ges i direkt anslutning till undersökningen kan vara svår att ta till sig, men om informationen ges skriftligt så väl som muntligt samt i god tid inför

Röntgensjuksköterskan har ansvar för patienten och fostret hos den gravida kvinnan vid magnetkameraundersökningen, vilket innebär att hon/han måste ha kunskap om

• Det i propositionen aviserade regeringsuppdraget till Havs- och vattenmyndigheten för att se över föreskrifterna om klassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten