kaprekars-tal

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Janne Ekelöf 2012

Kaprekars tal

Denna övning tränar subtraktion och lämpar sig för alla åldrar från år 3 – 4 och uppåt.

1. Välj ett fyrsiffrigt (eller tresiffrigt) heltal där alla siffrorna inte är lika. 2. Arrangera om siffrorna så att du får det högsta möjliga talet. Skriv upp

det.

3. Arrangera nu siffrorna så att du får det lägsta möjliga talet. Skriv upp det också.

4. Räkna ut skillnaden mellan dina två tal.

5. Använd nu detta nya tal och gör om samma procedur från punkt 2 ovan. 6. Fortsätt på detta sätt tills du bara får samma tal hela tiden. Detta tal är det

s.k. Kaprekars tal.

Ex: Jag väljer 1987. Det största talet av de 4 siffrorna blir 9871, det minsta 1789. 9871 – 1789 = 8082

Samma procedur igen ger: 8820 – 0288 = 8532

8532 - 2358 = 6174. Om man fortsätter här så kommer man tillbaka till samma tal: 7641 – 1467 =

6174

(eller 495) = Kaprekars tal

PS. Kaprekar ( 1905 - 1986) var en indisk matematiker som blev

känd för sin forskning inom talteori.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :