Uppdrag till Försvarsmakten att redovisa arbete med personalsäkerhet

Full text

(1)

Regeringsbeslut 1 2020-08-13 Fö2020/00794/MFI Försvarsdepartementet Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 89 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 9 E-post: fo.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag

till Försvarsmakten att redovisa arbete med personalsäkerhet

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar till Försvarsmakten att redovisa hur myndigheten arbetar med personalsäkerhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

Bakgrund

I säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen finns bestämmelser om bl.a. personalsäkerhet. Personalsäkerhet ska förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig, och säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om

säkerhetsskydd.

Inom Försvarsmakten har i mars 2020 tagits fram förslag på hur kvalitetsarbetet med personalsäkerhet skulle kunna utvecklas (FM2019-26228:2).

Närmare om uppdraget

Försvarsmaktens redovisning ska avse hur säkerhetsprövning, med särskilt fokus på särskild personutredning (s.k. bakgrundskontroll), stödjer

myndighetens personalförsörjningsprocesser. Redovisningen ska omfatta situationer där myndigheten själv ansvarar för säkerhetsprövning.

(2)

2 (2)

såväl rekrytering av personal som den uppföljande säkerhetsprövningen under den tid som deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 5 november 2020.

På regeringens vägnar Peter Hultqvist Per Bolinder Kopia till Statsrådsberedningen/SAM, RCK Justitiedepartementet/L4, PO

Försvarsdepartementet/RS, SUND, MFI Finansdepartementet/BA, ESA

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :