Komponenter V1

Download (0)

Full text

(1)

Dvärgbrytare ”Automatsäkring” (3-polig) B=Snabb C=Trög D=Extra trög

Säkring typ diazed (smältsäkring)

Finns från snabb till trög inkl. speciell for motordrift.

(2)

Kontaktor

Har alltid 3 st

huvudkontakter som har extra goda

brytegenskaper. Som regel finns också hjälpkontakter för signaler.

Relä

(11-poligt insticksrelä)

Alla kontakter har samma

(3)

Sockel till 11-poligt insticksrelä Sockel där ledningarna ansluts. Överströmsskydd ”Motorskydd” (direktanslutning på kontaktor) Passar direkt på en kontaktors undersida d.v.s. anslutningarna 2, 4 och 6.

(4)

Överströmsskydd ”Motorskydd” Monteras skild från ev. kontaktor. Ledningar från kontaktor krävs. Dessa har också knapparna för till och frånslag.

Säkerhetsbrytare ”Arbetsbrytare”

Ska monteras invid en elmotor. Används för att säkerställa att

spänningen till motorn är bruten vid arbete på motorn. Ska kunna reglas med hänglås i från-läget.

Figure

Updating...

References

Related subjects :