Specifik omvårdnad 1, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Download (0)

Full text

(1)

2021-04-29

Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle Sektionen för omvårdnad

Adress: Alfred Nobels Allé 23 (ANA 23) campus Huddinge

Specifik omvårdnad 1, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kurskod: 1RS027, 4,5 hp

Schema för vårterminen 2021

Kursansvarig lärare: Karin Mattsson (karin.mattsson@ki.se)

Kursexaminator: Cecilia Moberg (cecilia.moberg@ki.se)

Medverkande lärare: Maria Ardelius

Eva Broberger Sophie Curbo Anette Forss Anna Slettmyr

Patrice Anderberg/Annika Skytt

Olle Berge (olle.berge@sll.se) KTC SöS

VFU-samordnare Ann-Kristin Berntoft

Utbildningsadministratör: Marcela Millas

Tid Innehåll Plats och föreläsare

v. 20

Måndag 17/5

10.00–

12.00 Introduktion till kursen.

Reflektion och diskussion utifrån egna erfarenheter från VFU inom radiologi

Zoom

Karin Mattsson Cecilia Moberg Sophie Curbo 13.00 –

14.15 Föreläsning: Interprofessionell samverkan och lärande i team

Zoom

Eva Broberger

14.30 –

16.00 Föreläsning: Etiska aspekter på möten i vården Zoom

Anna Slettmyr Tisdag

18/5

09.00–

12.00 Föreläsning: Omvårdnadsprocessen, människans utveckling och behov vid korta patientmöten

Zoom

Karin Mattsson 13.00-

16.00 Föreläsning/workshop: Hinder och möjligheter i mötet med patienten

Zoom

Maria Ardelius

(2)

Onsdag 19/5 –

tisdag 25/5 KTC-aktiviteter under 1 dag/grupp Övriga grupper:

Se inspelade föreläsningar i Canvas, läs litteratur och förbered dig inför VFU och KTC genom att göra Vårdhandbokens kunskapstest och E-utbildningarna nedan.

 Medicintekniska moment inför dag på KTC (PVK, subkutan och intramuskulär injektion, venprovtagning) (https://www.vardhandboken.se/)

 Pulspalpation, pulsmätning (https://www.vardhandboken.se/)

 Blodtrycksmätning (manuell) (https://www.vardhandboken.se/)

 Trycksår och trycksårsprofylax (https://www.vardhandboken.se/)

 E-utbildning i basala hygienrutiner:

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/digital-utbildning/

 E-utbildningar om covid-19: https://utbildning.ki.se/e-utbildningar-om-covid-19

 Lagar och författningar (se delexamination i Canvas) Grupparbete: Se filmen Barbara - the whole story https://www.youtube.com/watch?v=DtA2sMAjU_Y (se vidare instruktioner i Canvas)

Onsdag 19/5

08.15–

16.15 Grupp 1 (8 studenter) Vitalparametrar och NEWS2, medicintekniska moment, Smart Training Platform

KTC SöS, samling vid entrén Jägargatan 20

Övriga grupper: Egna studier enligt ovan Torsdag

20/5 08.15–

16.15 Grupp 2 (8 studenter) Vitalparametrar och NEWS2, medicintekniska moment, Smart Training Platform

KTC SöS, samling vid entrén Jägargatan 20

Övriga grupper: Egna studier enligt ovan Fredag

21/5

08.15–

16.15

Grupp 3 (8 studenter) Vitalparametrar och NEWS2,

medicintekniska moment, Smart Training Platform KTC SöS, samling vid entrén Jägargatan 20

Övriga grupper: Egna studier enligt ovan

V 21

Måndag 24/5

08.15–

16.15 Grupp 4 (8 studenter) Vitalparametrar och NEWS2, medicintekniska moment, Smart Training Platform

KTC SöS, samling vid entrén Jägargatan 20 (se Canvas)

Övriga grupper: Egna studier enligt ovan Tisdag

25/5

08.15–

16.15 Grupp 5 (8 studenter) Vitalparametrar och NEWS2, medicintekniska moment, Smart Training Platform

KTC SöS, samling vid entrén Jägargatan 20 (se Canvas)

Övriga grupper: Egna studier enligt ovan

(3)

Onsdag

26/5 VFU vårdavdelning

Torsdag

27/5 VFU vårdavdelning

Fredag

28/5 VFU vårdavdelning

V 22

Måndag

31/5 VFU vårdavdelning

Tisdag

1/6 VFU vårdavdelning

Onsdag 2/6

09.00- 10.30

Föreläsning: Etiska aspekter i förhållandet människa-teknik och miljö

Zoom Anette Forss 10.45-

12.00 Handledning inför examinationen och examinationsseminariet

Torsdag 3/6

Litteraturstudier och förberedelse inför examination och seminarium

Fredag 4/6

09.00–

12.00 Seminarium: Ett möte i vården Zoom

Karin Mattsson Maria Ardelius Anna Slettmyr Cecilia Moberg Patrice Anderberg 12.15-

12.30 Uppföljning av lärandemål från VFU Kursutvärdering

Karin Mattsson

Söndag 6/6

Senast 23.59

Inlämning av hemtentamen Canvas inlämningsportal

Canvas

Fredag 20/8

Senast 23.55

Omexamination

Inlämning i Canvas inlämningsportal

Canvas

Figure

Updating...

References

Related subjects :