• No results found

Jag gjorde första bokstaven av mitt namn,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Jag gjorde första bokstaven av mitt namn,"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jag gjorde första bokstaven av mitt namn,

med tiotal och ental.

Mina tior är värda och mina ental är värda .

Min bokstav är värd:

Jag gjorde första bokstaven av mitt namn,

med tiotal och ental.

Mina tior är värda och mina ental är värda .

Min bokstav är värd:

+ =

+ =

(2)

References

Related documents

Hur som helst står det klart att kommersen med människor inte var så omfattande i förhållande till den brittiska ekonomin i sin helhet att den kunde spela någon avgörande roll

Undantagsregeln, som innebär att företag med högst tio anställda får undanta två personer från regeln ”sist in, först ut”, verkar generellt inte påverka omfattningen

Något kände jag till om Katarina Tai- kon sedan tidigare, men väldigt myck- et av det som skrivs här är helt nytt för mig och säkert för många andra också.. Lawen Mohtadis bok

Det heter där- uti att till Monier skulle på arrende upplåtas ”Nacka ström med all byggning och inventarierna som där finnes, kvitt och fritt att njuta, bruka och behålla uti

De hundar som ligger långt efter kommer alltså fram till en växel där nästa ekipage redan gått iväg.. Äntligen går det

Aktuella exempel: Bygger till stora delar på de arbeten Susanne Sweet själv utfört inom ramen för sin egen avhandling, men också i form av externa beställningsuppdrag..

Trafikverket ansvarar för planering och åtgärder på alla statliga vägar samt beslutar om hastighetsgränser från 80 km/tim och högre på längre sträckor utanför

Jag hade inte bestämt mig för vilken teknik jag skulle använda för att ta fram bokstäverna, men jag kände mig trygg i programmet Illustator och började därför