A-A 1AB23CDEFABCDEF4567812345678

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 A

B

2 3

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

410

15 10 0

1:2

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil Krasnicky

DESKA_PROFIL_VACKA_LEVY

Nazev

01_03_07_00

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy 01_00 Normaliz. Cis. vykresu

list 1 listu1

Stary vykr. Schvalil -

Novy vykr. Datum 23-05-2015

ODK. VYKRES MATERIAL POZNAMKA JED.

OZNACENI POLOTOVAR CIS. ZASOBNIKU MN.

1 01_03_07_01 11 373.0 - ks.

DESKA_PROFILU_VACKY - - 1

2 01_03_07_02 11 373.0 - ks.

DESKA_S_DRAZKOU_PRAVY - - 1

3 01_03_07_03 11 373.0 - ks.

ZARAZKA_VACKY - - 1

4 01_03_07_04 11 373.0 - ks.

CEP_ZAVLACKY - - 1

5 ks.

CSN_EN_ISO_4762_M6X10 2

-2 kusy, druhy vyrobit zrcadlove 2

3

1

A-A

4

5

Figure

Updating...

References

Related subjects :