LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 5. Priserna gick under veckan ner när vädret blev mildare

Full text

(1)

LÄGET PÅ ELMARKNADEN

Vecka 5

Priserna gick under veckan ner när vädret blev mildare Efter föregående veckas uppgång sjönk prisnivån på spotmarknaden Nord Pool tillbaka. Detta på grund av att

temperaturen steg samt att väderförhållandena vad gäller vind och nederbörd var gynnsamma. Priserna låg på veckobasis kring 33 EUR/MWh för samtliga spotprisområden med undantag för Finland och Baltikum där priset var över 40 EUR/MWh i veckogenomsnitt. På timbasis hade Danmark priser ner mot 0 EUR/MWh under veckans första timmar vilket kommer av

vindförhållandena. De svenska elområdena hade i stort sett samma pris hela veckan.

Terminspriserna rörde sig även de nedåt under veckan. På fredagen stängde kvartalskontraktet på 29,6 EUR/MWh.

Tillgängligheten till kärnkraften är fortsatt god och det råder ett mindre underskott i vattenmagasinen. De globala bränslepriserna förändrades endast marginellt under veckan.

Priset på elcertifikat på den svensk-norska marknaden gick, efter att ha ökat de senaste veckorna, ner och noteras i slutet av veckan kring 173 SEK/certifikat.

Nedan visas några medelvärden för veckan.

Pilarna illustrerar utvecklingen från veckan innan.

Prisutveckling

Systempris NP 33,9 EUR/MWh ↓ Spotpris SE1

Luleå 33,0 EUR/MWh ↓

Spotpris SE2

Sundsvall 33,0 EUR/MWh ↓ Spotpris SE3

Stockholm 33,0 EUR/MWh ↓ Spotpris SE4

Malmö 33,0 EUR/MWh ↓

Terminspris Norden nästkommande

månad 33,0 EUR/MWh ↑

Prispåverkande faktorer

Temperatur -3,3 °C ↑

Magasinfyllnadsgrad

Norden 58,4 procent ↓

Magasinfyllnadsgrad

Sverige 56,3 procent ↓

Tillgänglig kapacitet

kärnkraft Sverige 90,8 procent ↓ Läget på elmarknaden är ett nyhetsbrev från Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden Ansvarig för detta veckobrev är Elin Larsson, Analytiker elin.larsson@ei.se 016-16 27 63

(2)

Prisutveckling

Här beskrivs prisutvecklingen på den fysiska och finansiella marknaden, bland annat utvecklingen för spotpriserna i Sverige och systempriset i Norden.

Råkraftmarknaden (fysisk handel)

Figur 1. Dygnspriser för systempriset på Nord Pool Spot, EUR/MWh

Källa: NPS

Figur 2. Dygnspriser för spotpriser Sverige, EUR/MWh

Källa: NPS 0

20 40 60 80 100 120

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

EUR/MWh

2012 2013 2014

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

EUR/MWh

SE3 2013 SE1 SE2 SE3 SE4

(3)

Figur 3. Dygnspriser för spotpriser Nord Pool Spot och EEX (DE), EUR/MWh

Tabell 1. Dygnsspriser och veckomedel för spotpriser Nord Pool Spot och Tyskland, EUR/MWh

Vecka 5 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Veckomedel Förändring från föregående vecka

NP 33,0 33,9 34,5 35,9 37,2 31,1 30,3 33,7 -11,1% ↓

SE1 32,5 33,0 33,4 34,1 35,0 31,4 30,7 32,9 -11,1% ↓

SE2 32,5 33,0 33,4 34,1 35,0 31,4 30,7 32,9 -11,1% ↓

SE3 32,5 33,0 33,4 34,1 35,1 31,4 30,7 32,9 -11,2% ↓

SE4 32,5 33,0 33,4 34,1 35,1 31,4 30,7 32,9 -11,2% ↓

FI 41,8 42,2 43,6 43,8 44,6 35,6 32,1 40,5 -5,5% ↓

DK1 25,8 33,0 33,2 34,0 35,1 28,3 25,7 30,7 -12,4% ↓

DK2 28,2 33,0 33,4 34,0 35,1 28,9 26,3 31,3 -13,7% ↓

NO1 32,5 33,0 33,2 34,1 34,9 31,2 30,4 32,8 -10,7% ↓

NO2 32,5 33,0 33,2 34,1 34,9 30,3 29,8 32,5 -11,2% ↓

NO3 32,5 33,0 33,4 34,1 35,0 31,4 30,7 32,9 -11,1% ↓

NO4 32,5 33,0 33,4 34,1 35,0 31,4 30,7 32,9 -11,1% ↓

NO5 32,5 33,0 33,2 33,8 34,1 31,2 30,4 32,6 -5,8% ↓

EE 42,0 42,2 43,8 43,8 44,6 35,6 34,1 40,9 -7,7% ↓

LV 45,4 44,3 44,1 43,9 44,6 40,4 40,0 43,3 -4,4% ↓

LT 45,4 44,3 44,1 43,9 44,6 40,4 40,0 43,3 -4,5% ↓

DE 38,9 43,2 39,7 43,8 45,9 30,4 27,6 38,5 -13,7% ↓

Källa: NPS och EEX 0

10 20 30 40 50 60 70

jan feb mar apr maj jun

EUR/MWh

NP 2013 NP SE1 SE2 SE3 SE4 FI DK1

DK2 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DE

(4)

Figur 4. Timpriser för spotpriser Nord Pool Spot, EUR/MWh

(EE, LV, LT ej med i figur) Tabell 2. Högst och lägst

timpris för respektive spotprisområde, EUR/MWh

Vecka 5 Lägst Högst

NP 26,7 51,6

SE1 27,6 43,9

SE2 27,6 43,9

SE3 27,6 45,7

SE4 27,6 46,5

FI 27,6 60,0

DK1 0,1 46,5

DK2 9,8 46,5

NO1 27,6 43,5

NO2 25,6 43,5

NO3 27,6 43,9

NO4 27,6 43,9

NO5 27,6 37,0

EE 28,2 60,0

LV 29,6 60,0

LT 29,6 60,0

Källa: NPS

Finansiella marknaden (finansiell handel)

Figur 5. Dygnspriser för terminspris Norden för kommande månad, kvartal och år, EUR/MWh

Källa: Nasdaq OMX 0

10 20 30 40 50 60 70

EUR/MWh

NP SE1 SE2 SE3 SE4 FI DK1

DK2 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5

20 25 30 35 40 45 50

EUR/MWh

Månad Kvartal År

(5)

Tabell 3. Dygnsmedel terminspriser Norden och Tyskland, för kommande månad, kvartal och år, EUR/MWh

Vecka 5 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Medel Förändring från

föregående vecka Norden

Månad 34,1 33,4 33,3 32,7 31,8 33,0 -9,5% ↓

Kvartal 30,1 29,9 29,8 29,4 28,9 29,6 -5,3% ↓

År 33,1 33,0 32,8 32,8 32,4 32,8 -2,2% ↓

Tyskland

Månad 39,3 38,6 37,8 37,7 35,9 37,9 -5,9% ↓

Kvartal 32,8 32,9 32,7 32,5 32,4 32,7 -0,7% ↓

År 36,7 36,9 36,6 36,6 36,4 36,6 -0,2% ↓

Källa: Nasdaq OMX och EEX

Figur 6. Dygnspriser EPAD för Sverige, EUR/MWh

Tabell 4. Veckomedel EPAD för Sverige, EUR/MWh

Vecka 5 Vecko- medel

Förändring från föregående

vecka Vecko- medel

Förändring från föregående

vecka

Kvartal 2 År 15

SE1 0,89 -6,5% ↓ 1,04 -8,6% ↓

SE2 0,98 -1,6% ↓ 1,25 -2,2% ↓

SE3 2,51 -10,0% ↓ 2,42 -4,7% ↓

SE4 3,24 -4,4% ↓ 3,85 -3,1% ↓

Källa: Nasdaq OMX 0

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

EUR/MWh

SE1 SE2 SE3 SE4

(6)

Prispåverkande faktorer

Priset på el sätts i balans mellan utbud och efterfrågan vilka i sin tur påverkas av flertalet faktorer. Nedan beskrivs utvecklingen för några av de faktorer som påverkar priset i Sverige och Norden.

Användning (efterfrågan) och produktion (utbud)

Figur 7. Användning och produktion för Sverige per timme, MWh Figur 8. Användning och produktion för Norden per timme, MWh

Tabell 5. Veckomedel användning, GWh

Vecka 5 Användning Förändring från föregående vecka

Sverige 3516 -2% ↓

SE1 239

SE2 426

SE3 2183

SE4 668

Norge 3261 -4% ↓

Finland 2068 -3% ↓

Danmark 781 5% ↑

Norden totalt 9625 -2% ↓

Tabell 6. Veckomedel produktion, GWh

Vecka 5 Produktion Förändring från föregående vecka

Sverige 3883 2% ↑

SE1 518

SE2 1044

SE3 2044

SE4 277

Norge 3391 -8% ↓

Finland 1678 -2% ↓

Danmark 982 3% ↑

Norden totalt 9934 -2% ↓

Källa: NPS 10000

12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000

MWh

Användning Produktion

20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

MWh

Användning Produktion

(7)

Faktorer som påverkar användningen

Figur 9. Dygnsmedel temperatur i Norden, °C Tabell 7. Veckomedel för temperaturen i Norden, °C

Vecka 5 Vecko-

medel Normal

Förändring från föregående

vecka (°C)

Temperatur -3,3 -2,3 3,1 ↑

Källa: Montel (SMHI)

Faktorer som påverkar produktionen

Figur 10. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för tillrinning

till vattenmagasin i Sverige, GWh Figur 11. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för tillrinning vattenmagasin i Norden, GWh

Figur 12. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för

magasinfyllnadsgraden i Sverige, procent Figur 13. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för magasinfyllnadsgraden i Norden, procent

Källa: NPS -10

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6

Grader °C

Normal temperatur Aktuell temperatur

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500

1 4 7 101316192225283134374043464952

GWh

Vecka

Normal tillrinning Total tillrinning

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

1 4 7 101316192225283134374043464952

Gwh

Vecka

Normal tillrinning Total tillrinning

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 Vecka

Median 2012 2013 2014

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 Vecka

Median 2012 2013 2014

(8)

Tabell 8. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) och median för magasinfyllnadsgraden i Sverige

Vecka 4 Vecko-

värde

Avvikelse från median

Förändring från föregående

vecka

Magasinsfyllnad

(procent) 56,3% -3,4%

Magasinsfyllnad

(TWh) 19,0 -1,1 -6,3% ↓

Tabell 9. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) och median för magasinfyllnadsgraden i Norden

Vecka 4 Vecko-

värde

Avvikelse från median

Förändring från föregående

vecka

Magasinsfyllnad

(procent) 58,4% -4,7%

Magasinsfyllnad

(TWh) 70,9 -5,7 -5,5% ↓

Källa: NPS

Figur 14. Dygnsmedel tillgänglighet i svensk kärnkraft, procent Tabell 10. Veckomedel tillgänglighet i svensk kärnkraft, procent

03-feb

Förändring från föregående

måndag Tillgänglig

kapacitet 90,8% -2,3% ↓

Tabell 11. Status för den svenska kärnkraften (måndag)

03-feb Status Aktuell

effekt (MW)

Installerad kapacitet

(MW) Kommentar

Ringhals 1 I produktion 885 878

Ringhals 2 I produktion 808 865 Begränsad till omkring 807 till utgången av 2015.

Ringhals 3 I produktion 1 070 1 063

Ringhals 4 I produktion 939 940

Oskarshamn 1 I produktion 488 473

Oskarshamn 2 I revision 0 638 Begränsad produktion pga. problem med turbinblad. Förväntas kunna åtgärdas först i och med revisionen 2014.

Oskarshamn 3 I produktion 1 349 1 400

Forsmark 1 I produktion 990 984

Forsmark 2 I produktion 942 1 120

Forsmark 3 I produktion 1 180 1 170

8 651 9 531

Källa: Montel 0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2012 2013 2014

(9)

Figur 15. Planerade revisioner i svenska kärnkraftanläggningar

Källa: Montel

Figur 16. Dygnspriser för terminspris kol, stängningskurs USD/ton Figur 17. Dygnspriser för terminspris gas, stängningskurs EUR/MWh

Figur 18. Dygnspriser för terminspris olja, stängningskurs USD/fat Tabell 12. Veckomedel för terminspriser bränslen

Vecka 5 Veckomedel Förändring från föregående vecka

Kol 83,3 USD/ton -0,3% ↓

Olja 107,3 USD/fat -0,1% ↓

Gas 25,6 EUR/MWh -3,6% ↓

Källa:

Kol – ICE (API2), Olja – ICE (Crude Oil Brent),

Gas – ICE (Dutch TTF Gas).

Forsmark 1 Forsmark 2 Forsmark 3 Oskarshamn 1 Oskarshamn 2 Oskarshamn 3 Ringhals1 Ringhals 2 Ringhals 3 Ringhals 4

65 70 75 80 85 90

USD/ton

22 23 24 25 26 27 28 29 30

EUR/MWh

95 100 105 110 115 120

USD/fat

(10)

Figur 19. Dygnspriser för utsläppsrätter; stängningskurs EUR/EUA Tabell 13. Veckomedel för utsläppsrätter, EUR/EUA

Vecka 5 Vecko-

medel Förändring från föregående vecka

Dec-15 5,8 9,2% ↑

Dec-16 6,1 9,4% ↑

Källa: ICE

Figur 20. Dygnspriser för elcertifikat Sverige, stängningskurs SEK/MWh Tabell 14. Veckomedel elcertifikat Sverige, SEK/MWh

Vecka 5 Vecko-

medel Förändring från föregående vecka

Mars-14 176,8 -5,0% ↓

Spot 176,2 -4,4% ↓

Källa: SKM

Figur 21. Dygnspriser valuta, stängningskurs EUR/SEK

Källa: SEB 2

2,53 3,54 4,55 5,56 6,57

EUR/EUA

Dec-15 Dec-16

100 120 140 160 180 200 220

SEK/MWh

Mars-14 Spot

7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2

EUR/SEK

(11)

Figur 22. Överföringsförbindelser i Norden Tabell 15. Veckomedel tillgänglig kapacitet överföring

Vecka 5 Förbindelse

Tillgänglig kapacitet

MW

Installerad kapacitet

MW Tillgänglig procent

Konti-Skan DK1 → SE3 587 740 79%

Konti-Skan SE3 → DK1 680 680 100%

Øresund DK2 → SE4 1426 1700 84%

Øresund SE4 → DK2 1300 1300 100%

SE3 → NO1 1672 2095 80%

NO3 → SE2 600 600 100%

SE2 → NO3 1000 1000 100%

NO4 → SE1 650 700 93%

SE1 → NO4 450 600 75%

NO4 → SE2 150 250 60%

SE2 → NO4 250 300 83%

FI → SE1 1179 1100 107%

SE1 → FI 1421 1500 95%

SE2 → SE1 3300 3300 100%

SE1 → SE2 3300 3300 100%

SE3 → SE2 7300 7300 100%

SE2 → SE3 7000 7300 96%

Fenno Skan FI → SE3 1243 1350 92%

Fenno Skan SE3 → FI 1243 1350 92%

SE4 → SE3 2000 2000 100%

SE3 → SE4 5014 5300 95%

Baltic Cabel DE → SE4 182 600 30%

Baltic Cabel SE4 → DE 214 610 35%

SwePol Link PL → SE4 147 600 25%

SwePol Link SE4 → PL 424 600 71%

DE → DK1 581 1500 39%

DK1 → DE 185 1780 10%

Storebælt DK2 → DK1 600 600 100%

Storebælt DK1 → DK2 590 590 100%

Skagerrak NO2 → DK1 957 1000 96%

Skagerrak DK1 → NO2 993 1000 99%

Kontek DE → DK2 257 600 43%

Kontek DK2 → DE 251 585 43%

NL → NO2 300 700 43%

NO2 → NL 300 700 43%

RU → NO4 56 56 100%

RU → FI 1300 1460 89%

Källa: NPS Tabell 16. Veckomedel nettokraftflöde, GWh

Vecka 5 Kraftflöde Föregående

vecka

Sverige -360 -207 ↓

Norge -127 -309 ↑

Finland 397 428 ↑

Danmark -195 -201 ↑

Norden totalt -285 -290 ↑

(12)

Figur 23. Tillgänglig kapacitet, handelsflöde och kraftflöde på

överföringen SE3-SE4, MWh/h Figur 24. Tillgänglig kapacitet, handelsflöde och kraftflöde på överföringen SE3-FI, MWh/h

Figur 25. Tillgänglig kapacitet, handelsflöde och kraftflöde på

överföringen SE3-DK1, MWh/h Figur 26. Tillgänglig kapacitet handelsflöde och kraftflöde på överföringen SE4-DK2, MWh/h

Figur 27. Tillgänglig kapacitet, handelsflöde och kraftflöde på

överföringen NO1-SE3, MWh/h Figur 28. Tillgänglig kapacitet, handelsflöde och kraftflöde på överföringen SE4-DE, MWh/h

Källa: NPS -6000

-4000 -2000 0 2000 4000 6000

MWh/h

SE3>SE4 Kapacitet SE3>SE4 Kapacitet SE3>SE4 Handelsflöde SE3>SE4 Kraftflöde

-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500

MWh/h

SE3>FI Kapacitet FI>SE3 Kapacitet SE3>FI Handelsflöde SE3>FI Kraftflöde

-800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000

MWh/h

SE3>DK1A Kapacitet DK1A>SE3 Kapacitet SE3>DK1 Handelsflöde SE3>DK1 Kraftflöde

-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

MWh/h

SE4>DK2 Kapacitet DK2>SE4 Kapacitet SE4>DK2 Handelsflöde SE4>DK2 Kraftflöde

-2500 -2000 -1500 -10001000150020002500-5005000

MWh/h

SE3>NO1 Kapacitet NO1>SE3 Kapacitet SE3>NO1 Handelsflöde NO1>SE3 Kraftflöde

-600 -400 -200 0 200 400 600 800

MWh/h

SE4>DE Kapacitet DE>SE4 Kapacitet SE4>DE Handelsflöde SE4>DE Kraftflöde

(13)

Prisområden

DE Tyskland

DK1 Prisområde 1 Danmark Jylland

DK2 Prisområde 2 Danmark Själland

EE Estland

FI Finland

LT Litauen

LV Lettland

NL Nederländerna

NO1 Prisområde 1 Norge Oslo

NO2 Prisområde 2 Norge Kristiansand

NO3 Prisområde 3 Norge Trondheim

NO4 Prisområde 4 Norge Tromsø

NO5 Prisområde 5 Norge Bergen

NP Systempris Nord Pool Spot

PL Polen

RU Ryssland

SE1 Prisområde 1 Sverige Luleå

SE2 Prisområde 2 Sverige Sundsvall

SE3 Prisområde 3 Sverige Stockholm

SE4 Prisområde 4 Sverige Malmö

Börser/handel

EEX (Phelix) European Energy Exchange, Tyskland. (Phelix)

ICE Intercontinental Exchange. ICE har sitt huvudkontor I Atlanta, med kontor i New York, London, Chicago, Houston, Winnipeg, Calgary, Washington, D.C., Amsterdam and Singapore.

Nasdaq OMX NASDAQ OMX Commodities Europe erbjuder kontantavräknade derivatkontrakt i de nordiska, tyska, holländska och brittiska kraftmarknaderna. Såsom terminer (futures, FS futures) och EPAD-kontrakt.

NPS Nord Pool Spot ägs av de Nordiska stamnätsoperatörerna: Statnett SF, Svenska Kraftnät, Fingrid Oyj, Energinet.dk och Baltiska Elering, Litgrid och Augstsprieguma tikls (AST). På Nord Pool Spot handlas el för Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen.

SKM Svensk Kraftmäkling. En mäklarfirma på den nordiska elmarknaden. SKM är den mest likvida marknadsplatsen för handel med elcertifikat.

SEB Skandinaviska Enskilda Banken.

Andra förkortningar

FS Futures Deferred Settlement Futures. Futureskontrakt med ackumulerad vinst/förlust som avräknas under leveransperioden.

Tidigare ”Forward”.

EPAD Electricity price area differemtial. Differenskontrakt baserat på skillnad i pris mellan prisområden. Tidigare ”CfD”.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :