• No results found

Skeletal muscle characteristics and physical activity patterns in COPD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skeletal muscle characteristics and physical activity patterns in COPD"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Skeletal muscle characteristics and physical activity patterns in COPD av Gabriella Eliason Akademisk avhandling

Avhandling för medicine doktorsexamen i medicinsk vetenskap, som enligt beslut av rektor kommer att försvaras offentligt

fredag den 14 januari 2011 kl. 13.00, Hörsal P2, Örebro universitet Opponent: professor Ingrid Lundberg Institutionen för medicin, enheten för reumatologi

Karolinska Institutet, Stockholm

Örebro universitet Hälsoakademin 701 82 ÖREBRO

References

Related documents

Significant differences in the number of capillaries around a single muscle fibre (CAF) for both type I (p=0.006) and type IIa fibres (p=0.002) were observed between the study

För varje mätning på enskild person från ASEA-ATOM har beräk- ningar gjorts för att få svar på frågorna: Har denna person uran i lungorna och i så fall hur mycket. Skillnaden

för biovetenskaper och näringslära, Neo, Blickagången 16, plan 6,

[r]

För mer info se vår hemsida https://ki.se/clintec/enheten-for-logopedi Då videolänk är aktuell kontakta vår

Coverage, reporting degree and design of the Swedish quality registry for patients born with cleft lip and/or palate.. BMC Health

10.15, Hörsal M, Örebro universitet Opponent: Professor Edward Rybicki Department of Molecular & Cell Biology. University of Cape Town,

Avhandling för teknologie doktorsexamen i datavetenskap, som enligt beslut av rektor kommer att försvaras offentligt. fredag den 3 december