Riktade Hälsosamtal Västerbottens Hälsoundersökningar

24  Download (0)

Full text

(1)

1

Riktade Hälsosamtal

Västerbottens Hälsoundersökningar

Margareta Norberg, Allmänläkare, docent

Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet

Staben för verksamhetsplanering, Västerbottens läns landsting

(2)

Västerbotten fick 1982 ett tufft besked från forskarvärlden:

L Weinehall/M Norberg 100917

2

Västerbotten Värmland Norrbotten Västernorrland Kopparberg Gävleborg Östergötland Västmanland Södermanland Örebro

Kalmar

Stockholms län Jämtland

Skaraborg Malmö kommun Gotland

Blekinge Jönköping

Göteborg/Bohus Göteborgs kommun Älvsborg

Malmö

Stockholms kommun Kronoberg

Uppsala Kristianstad Halland

0 250

Antal dödsfall MI/år och 100.000 invånare 1969-78

”Ni dör mest i Sverige

i hjärtinfarkter

och slaganfall!”

(3)

Befolkningsinriktad lågrisk strategi

Individinriktad högrisk strategi

Hälsofrämjande

Sjukdoms-

prevention

(4)

Den preventiva paradoxen

4

Kolesterolvärde

Lågt Högt

Antal individer med

hjärtinfarkt (staplar)

Risk att drabbas av hjärtinfarkt

(linje)

(5)

Västerbottens Hälsoundersökningar 1990-2013

Malå

160 000 hälsoundersökningar 109 000 individer har deltagit,

varav ca 44 000 deltagit 2 eller 3 gånger

Norsjö

Skellefteå

198519861987

19881989

19901991

19921993

19941995

19961997

19981999

20002001

20022003

20042005

Dorotea Åsele

20062007

20082009

20102011 20122013

20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000

Antal hälsoundersökningar Antal individer

Lycksele Vindeln

UmeåSorsele

Bjurholm Nordmaling Vännäs Robertsfors Storuman Vilhelmina

Västerbotten Norsj ö

Västerbotten Norsj ö

Västerbotten Norsjö

2014

(6)

Uthållighet – stigande deltagande

Deltagande, andel av möjliga:

1995-2006 56%-65%

2010 69%

2011 73%

2012 69%

2013 67%

2014 68%

(7)

Når vi olika sociala grupper i lika hög grad?

Andel deltagare i olika utbildningsgrupper

Män Kvinnor

10 0 20 30 40 50 60 70 80

HÖGSKOLA GYMNASIUM GRUNDSKOLA

1990 -1994 1995 -1998 1999 -2002 2003 -2006

0 10 20 30 40 50 60 70 80

HÖGSKOLA GYMNASIUM GRUNDSKOLA

1990 -1994 1995 -1998 1999 -2002 2003 -2006

(8)

Hälsosamtal

med alla 40-, 50 och 60-åringar

I primärvårdens ordinarie uppdrag

Provtagning : Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom

Enkät: Hälsa, livskvalitet, levnadsvanor, stress

Sparprove r till forskning

Hälsodialog

Motiverande samtal

(9)

Tobaksvanor Självskattad

hälsa

Blod fetter midja BMI

Blodtryck

Socker- belastning Kostvanor

Alkohol konsumtion

© Dr Claes Lundgren, Skellefteå Sjukvård

Fysisk Aktivitet

Stillasittande

Stjärnprofilen: Visuellt pedagogiskt verktyg

(10)

Evidensaserad Ständig metodutveckling

• Stöd från beslutsfattarna

• Vetenskapligt råd

– Epidemiologi och Folkhälsovetenskap – Medicin

– Allmänmedicin – Beteendemedicin – Sociologi, statistik

– V.b. andra specialister

• Struktur för support

– Medicinsk koordinator

– Hälsoutvecklare

(11)

Utbildning

Utbildning Utbildning

Utbildning

Utbildning

(12)

Feed back

Data nu tillgängliga för alla

www.vll.se

http://vll.se/default.aspx?id=75309&refid=75310

(13)

MANUAL 2015 FÖR

VÄSTERBOTTENS

HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

150205

(14)

Lathund för Västerbottens Hälsoundersökningar 2015

Provta gni n g/m ät n in g

Längd Mäts i cm utan skor Obs! Skall mätas. Inte

acceptabelt att endast fråga deltagaren

Manualen s 23 Vikt Mäts i kilo. I lätta inomhuskläder. Kalibrerad

våg

Midja Mäts i cm. Mäts utan kläder d.v.s.

uppdragen tröja/skjorta Stående efter en lugn utandning, horisontellt mitt emellan nedersta revbenet och höftbenskammen.

Utan att dra åt måttbandet.

Manualen s 27

Blodtryck Systoliskt och diastoliskt blodtryck sittande, efter 5 min vila, rätt manschettbredd, helst höger arm, manschett i hjärthöjd,

2 mätningar med 2 min mellan och medelvärdet för diastoliskt och systoliskt blodtryck anges på enkät och i journalen

Kalibrerad godkänd manschett. Digital (automatisk) mätare kan användas, men om oregelbunden puls görs manuell mätning

Manualen s 42

Lipider Provtagningsanvisningar Skickas till kem lab Manualen s 23

Sockerbelastning Om plasmaglukos är ≥7.0 mmol/L eller om personen är gravid eller ammar eller har känd diabetes görs ej glukosbelastningen

Manualen s 52

Hba1c Tas om fasteglukos är ≥7.0 eller

2-timmars-glukos 12.2 eller om personen ammar

Manualen s 52

Sparprover Provtagningsanvisningar, välj V i den alfabetiska raden, Västerbottens Hälsoundersökningar

Skickas tillsammans med

samtyckeshandlingen i blå Sofiabox till Laboratoriemedicin NUS

Innan provet tas skall deltagaren ges tillfälle läsa hela informationen på samtyckeshandlingen varefter man frågar om han/hon vill lämna sparprov

Manualen s 25-26

Enkäten:

Skickas direkt efter hälsosamtalet i föradresserat kuvert eller i blå Sofiabox till Laboratoriemedicin Norr, NUS.

Får aldrig ligga kvar på HC mer än högst en månad (i undantagsfall) Manualen s 24

(15)

Initiering Pilot studie

Ständigt utveckla

Identifiera kärn-

komponenter Kraftfull

start

Göra det till sitt eget

Beredskap integrera att Forskning

Politiken Förväntningar

Uppskalning

Upprätthålla

Processen

L Weinehall/M Norberg 100917

(16)

Gör det någon skillnad?

(17)

Vad hände ?

L Weinehall 100917

17 1985-87

1986 1988-91

1990 1993-94 1994

Hypertoni

0 1

OR 2

Rökning

0 1

OR 2

0 1

OR 2

Hyper-

kolesterolemi

1985-87

1986 1988-91

1990 1993-94

1994 1985-87

1986 1988-91

1990 1993-94 1994

Norsjö - Interventionsområde

MONICA - Referensområde

(18)

Högre utbildning Lägre utbildning

VÄSTER- OCH NORRBOTTENS LÄN

1986 1990 1994

2.5 7.5 5.0

Risk att dö i hjärtinfarkt…..

NORSJÖ

1985-87 1988-91 1992-94

2.5 5.0 7.5

Procent

Ref: Weinehall l, Hellsten G, Boman K, Hallmans G, Asplund K, Wall S.Scand J Publ Health2001;29 (suppl 56):59-68 Beräknade dödsfall i

hjärtinfarkt utifrån Nordkarelens

riskekvation

Vartiainen et al. BMJ 1994

Kortutbildade hade störst nytta av de

förebyggande

insatserna

(19)

Den svenska modellen för hälsoundersökningar

• Integrerat i primärvården

• Uthålligt

• Samtalar med alla även ”friska”

• Bidrar till åtgärder i lokalsamhället

• Eftersträvar

”smitta”

• RCT inte möjlig

(20)

Den svenska modellen för hälsoundersökningar

• I forskningsmiljö

• Engångshändelse

• Fokuserar på

högriskindividerna

• Isolerat

• Räds smitta

• RCT

• Integrerat i primärvården

• Uthålligt

• Samtalar med alla även ”friska”

• Bidrar till åtgärder i lokalsamhället

• Eftersträvar

”smitta”

• RCT inte möjlig

(21)

Orosmoln?

Brist på personal

Sköterskebrist belastar

Landstingsdirektören: Ett jättebekymmer med sköterskebrist

(22)
(23)

Fysisk inaktivitet – klassfråga?

De aktiva blir ännu mer aktiva

(24)

Det behövs

Fler aktörer

Nya allianser för hälsa

För hållbar samhällsutveckling

Norsjö 2.0

Figure

Updating...

References

Related subjects :