• No results found

Nya möjligheter med ny hälsocentral i Vännäs

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nya möjligheter med ny hälsocentral i Vännäs"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

2016-10-21 13:33 CEST

Nya möjligheter med ny hälsocentral i Vännäs

På måndag öppnar Vännäs hälsocentral i nybyggda lokaler som ger möjlighet för ett unikt samarbete med ambulanssjukvården. De nya lokalerna ska även förbättra arbetsmiljön efter att hälsocentralen haft sjuka hus-problem bland personalen.

Den 24 oktober öppnar hälsocentralen i Vännäs i nybyggda permanenta lokaler. De ligger i direkt anslutning till ambulansstationen, vilket ger möjligheter för ett unikt samarbete.

– Vi tror på stora samordningsvinster med ambulansen, främst kring

(2)

akutverksamheten. I den mån ambulanspersonalen kan kommer de att hjälpa till i akutrummet och hjälpa oss att prioritera då vi får akuta patienter, säger Karolina Olsson, avdelningschef på Vännäs hälsocentral.

Redan i våras påbörjade hälsocentralen och ambulansen i Vännäs ett

samarbete med internutbildning inom akutvård. Planerna är att fortsätta och utveckla detta nu när verksamheterna befinner sig i samma byggnad.

– Det känns bra att få ta del av ambulanssjukvårdens långa erfarenhet och stora kunskap om akutsjukvård, säger Karolina Olsson.

Sjuka hus-problem

Orsaken till flytten var sjuka hus-problem och nästan hälften av de anställda fick symptom som slemhinnebesvär, trötthet, eksem och rinnande ögon. Ett första steg i att förbättra arbetsmiljön blev att flytta verksamheten till tillfälliga moduler förra hösten.

– Ett tag var vi oroliga att behöva stänga för gott eftersom personalens hälsa blev så dålig och vi inte kunde få tag på en annan lokal. Men modulerna blev räddningen för oss och vi kunde se jättestor skillnad ganska omgående efter flytten. Personalen blev piggare och många av de tidigare sjuka hus-

symptomen försvann, berättar Karolina Olsson.

Nya möjligheter med distansteknik

Förutom större lokaler med bättre luft och friskare personal så har de nybyggda lokalerna fler fördelar jämfört med de gamla. Ytterligare ett

videokonferensrum med ny distansteknik gör att hälsocentralen kan erbjuda bättre möjlighet för exempelvis videosamtal med sina patienter och två akutläkarrum som ligger vägg i vägg förenklar för samarbete.

– Det är moderna lokaler med mer teknik och vi utbildar oss för att kunna hantera de nya systemen. Allting känns nytt och spännande och jag har goda förhoppningar inför framtiden, avslutar Karolina Olsson.

Invigning av hälsocentralen

Lördag den 29 oktober är det invigning av Vännäs hälsocentral, på Umevägen

(3)

Vännäs via Mariakapellet. Invigningen börjar kl. 10.00 och är ett samarbete mellan landstinget, trafikverket och Vännäs kommun.

Vännäs motorklubb kommer att köra i kortege från Vännäsby. På plats bjuds det på fika och rundvandring i hälsocentralens nya lokaler och

ambulanspersonalen visar sina två ambulanser och ambulansgaraget.

Mer information

Karolina Olsson, avdelningschef, Vännäs hälsocentral.

0935-13511, 072-240 57 03

Vänliga hälsningar Linn Johansson

Kommunikationsstaben

090-785 72 32, 072-214 43 47

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Kontaktpersoner

Thomas Jonsson Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se

070-612 18 48

(4)

Petra Olgarsson Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning)

petra.olgarsson@regionvasterbotten.se 073-091 48 87

Ulrika Johansson Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor

ulrika.j.johansson@regionvasterbotten.se 070-582 70 62

Per Strömbro Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå per.strombro@regionvasterbotten.se 072-5540595

Micaela Löwenhöök Presskontakt

Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se +46 (0)70- 316 37 01

Thomas Hartman Presskontakt

Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor

thomas.hartman@regionvasterbotten.se 070-666 49 95

Malin Åberg Presskontakt

Kommunikationsdirektör

malin.aberg@regionvasterbotten.se

(5)

Cecilia Lindell Presskontakt

Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor

cecilia.lindell@regionvasterbotten.se 070-254 57 37

Anja Hansen Knutsson Presskontakt

Presskontakt

Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben

anja.Hansen.Knutsson@regionvasterbotten.se 070-685 72 33

References

Related documents

Studying the discourse where frames and stereotypes were indeed apparent within the articles analyzed, it is of great indication that these newspapers used the constructionist

Alla deltagarna pratade om att de, när det fanns minsta tveksamhet kring något, hellre pratade med de andra sjuksköterskekollegorna eller läkarna för att försäkra sig om att

Tredje frågeställningen var utformad för att fastställa i vilken utsträckning utöver kön studenternas fysiska aktivitet, akademisk self-efficacy och copingstrategier

En del kinesiska företag (från Kina, Hongkong och Taiwan) som tidigare flyttat sin produk- tion till afrikanska länder för att kunna utnyttja importkvoten till USA under African

I korridorerna installeras det ovan undertaken kraftuttag samt ett envägs RJ-45 uttag för trådlösa accesspunkter, detta för att det skall finnas tillgång till Wi-Fi. I korridoren på

Med stöd i det ovan anförda bör därför riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförts i motionen om att staten behöver ta ansvar för att Gotland kan

Köparen kan inte kräva avdrag på köpeskillingen eller häva köpet för fel som köparen borde upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten både i fält och genom

Injustering av ventilationssystem Tidsstyrning av ventilationssystem Behovsstyrning av ventilationssystem Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar Annan åtgärd. Belysning,

När det gäller årsbesök för uppföljning finns viss eftersläpning p g a sjukfrånvaro och att patienter valt att skjuta fram sina besök till pandemin är över.. För de

Nobis vero potius mutata vice AAG>n & AAOANH , C unde «A(fiijsccl clvSp? HESIODO di­ cuntur homines artium inventores, vel certe in inftru- mcntis luxuriæ

styrgruppen för "Anhörig 300" samt presenterade och godkändes såväl i vård- och omsorgsnämnden som i Närmres politiska styrgrupp (med företrädare både från kommun

De områden som befintliga underjordiska ledningar går igenom i planområdet (el och fjärrvärme) läggs ut med planbestämmelsen [u] = Marken skall vara tillgänglig för

Under tre år, 2016-2018, får Region Norrbotten statliga medel från Socialstyrelsen som ska gå till förebyggande insatser för att förhindra våld i nära relationer.. Moa Lygren

Testa optimera värmekurva genom att sänka den något, skulle det bli för kallt inomhus, förskjuter ni kurvan genom att öka den fiktiva rumstemperaturen.. Blir det däremot kallare

- Skolan bör utveckla sitt kvalitetsarbete och i högre grad relatera analysen till skolans organisation, arbetssätt och arbetsformer. - Skolans uppföljning och utvärdering

Mer specifikt kring uppföljning av e-tillgänglighet är syftet att ge en bild av hur det ser ut i användningen och tillgängligheten av digitala lösningar, samt att kunna visa var

Just att de inte i större utsträckning visar på sin historia utan bara ytligt trycker på deras rötter från 1907 samt relationen till kända svenska formgivare, får en att tro att det

Institutionen för biologisk grundutbildning Uppsala Universitet och Halo Genomics (numera Agilent Technologies, Dag Hammarskjölds väg 54A, Uppsala, Sverige). Handledare:

Airedaleterrier, american hairless terrier, american staffordshire terrier, bedlingtonterrier, bullterrier, kerry blue terrier, lakelandterrier, manchesterterrier,

T tillhör personkretsen i LSS och har rätt till insatser enligt denna lag, bl.a. biträde av personlig assistent, om han behöver sådan hjälp i sin livsföring och om hans

T tillhör personkretsen i LSS och har rätt till insatser enligt denna lag, bl.a. biträde av personlig assistent, om han behöver sådan hjälp i sin livsföring och om hans behov

[r]

Patientsäkerhetslagen (2010:659), förkortad PSL, syftar enligt 1 kap. 1 § till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjuk- vården och därmed jämförlig