• No results found

Hållbar utveckling – diskutera och agera!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hållbar utveckling – diskutera och agera!"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Hållbar utveckling – diskutera och agera!

1. Anteckna hur väl påståendena nedan stämmer in på dig och/eller din familj.

1. Jag källsorterar det mesta hemma.

2. Jag tänker på att duscha lagom länge.

3. Jag och min familj åker bil endast när det behövs.

4. Jag tänker på miljön rent allmänt.

5. Jag bidrar till att minska matsvinnet.

6. Vi återvinner våra matrester hemma.

2.Välj minst 3 av påståendena ovan som du inte följer så bra och försök att tänka mer på dessa.

Utvärdera hur det gått efter:

1. 3 dagar 2. 1 vecka 3. 1 månad

Skriv ner hur du tycker att det har gått hittills och hur du har tänkt extra mycket på målet vid varje tillfälle. Försök även att gissa varför det gick bra/inte bra att uppnå målet.

Och kom ihåg – håll dina löften!

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel – 2019-04-01 17:49

References

Related documents

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur - KlassKlur.weebly.com - Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel -

Gratis läromedel från KlassKlur - KlassKlur.weebly.com - Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel.

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur - KlassKlur.weebly.com - Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel -

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för flera gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur - KlassKlur.weebly.com - Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel - 2021-04-16

Gratis läromedel från KlassKlur - KlassKlur.weebly.com - Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel -

Gratis läromedel från KlassKlur - www.klassklur.weebly.com - Kolla in vår hemsida för. fler gratis läromedel -

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel – 2019-04-24 1820.. Ha ögon

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel – Uppdaterad

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel – 2018-01-31 14:17.. Smaklig

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –