• No results found

Hållbar utveckling - Diskussionsfrågor Här nedanför hittar ett antal diskussionsfrågor angående hållbar utveckling som antingen kan tas upp i helklass, i mindre grupper, enskilt eller på något annat sätt.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hållbar utveckling - Diskussionsfrågor Här nedanför hittar ett antal diskussionsfrågor angående hållbar utveckling som antingen kan tas upp i helklass, i mindre grupper, enskilt eller på något annat sätt."

Copied!
1
8
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Hållbar utveckling - Diskussionsfrågor

Här nedanför hittar ett antal diskussionsfrågor angående hållbar utveckling som antingen kan tas upp i helklass, i mindre grupper,

enskilt eller på något annat sätt.

1. Beskriv begreppet hållbar utveckling allmänt.

2. Vad kan varje enskild person göra för att bidra till den hållbara utvecklingen?

3. Vad kan varje enskilt hushåll göra för att bidra till den hållbara utvecklingen?

4. Vad kan varje enskild stad och kommun göra för att bidra till den hållbara utvecklingen?

5. Nämn tre fördelar med att handla lokalt.

6. Vad betyder begreppet ”närproducerat”? Hur nära är närproducerat egentligen?

7. Hur kan vi se till att bidra till den hållbara utvecklingen från ett globalt perspektiv?

8. Ge exempel på ett par varor som du/ni har hemma och som är bra för miljön.

9. Vad är växthuseffekten och hur kan vi motverka den?

10. Hur kan vi köpa miljövänlig mat och vad är det egentligen?

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel – 2019-02-13 17:46

References

Related documents

Gratis läromedel från KlassKlur - KlassKlur.weebly.com - Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel -

Gratis läromedel från KlassKlur - KlassKlur.weebly.com - Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel.

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur - KlassKlur.weebly.com - Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel -

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel – Uppdaterad

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur - KlassKlur.weebly.com - Kolla in vår. hemsida för fler gratis läromedel -

Gratis läromedel från KlassKlur - KlassKlur.weebly.com - Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel -

Gratis läromedel från KlassKlur - www.klassklur.weebly.com - Kolla in vår hemsida för. fler gratis läromedel -

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel – 2019-04-24 1820.. Ha ögon

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel – Uppdaterad

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel och mycket annat till klassen!. -

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –

Gratis läromedel från KlassKlur – KlassKlur.weebly.com – Kolla in vår hemsida för fler gratis läromedel –