Lean i mitt företag -

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Lean i mitt företag - vad innebär det?

Inspirationsträff Skåne

Välkommen till en inspirationsträff om vad Lean Lantbruk kan innebära för dig och ditt företag!

Lyssna till Christian Negendank och Mats Olsson med erfarenheter från växtodling, bär, företagande och Lean Lantbruk. Leancoacherna Sara Johnson och Anna Larsen från HIR Skåne ger inblick i nyttan, det praktiska arbetet med lean och berättar om 18-månadersprogrammet. En glad nyhet är att även mindre företag kan delta, där begränsningen tidigare var minst fyra sysselsatta. Kom och få en tydlig bild av vad det betyder att jobba enligt lean i praktiken. Vi bjuder på fikat, varmt välkommen!

Plats: Konferenslokalen i Gula Villan, Borgeby Slottsväg 11 vid Borgeby slott

Tid: Fredagen den 13 november 2015, 9:00 – 11:00 Kaffe serveras från kl 8.30

Anmälan: LRF:s medlemsservice 020-44 44 33 eller medlemsservice@lrf.se, Sista anmälningsdag onsdag 10 november

Kontakt: Anna Larsen 070-816 10 24 eller Sara Johnson 070-816 10 07

Leanarbete är att minska slöserier och effektivisera produktionen genom enkla och smarta lösningar. Lean är ett sätt att tänka och att strukturerat arbeta med

förbättringar, delaktighet och problemlösning i företaget. Lean går inte ut på att arbeta snabbare eller att göra stora investeringar. Lean Lantbruk passar för lantbruksföretag med eller utan djur, plantskolor, trädgårdsföretag eller

lantbruksföretag med förädling. Målet är ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :