• No results found

Lean i mitt företag -

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lean i mitt företag -"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Lean i mitt företag - vad innebär det?

Inspirationsträff Skåne

Välkommen till en inspirationsträff om vad Lean Lantbruk kan innebära för dig och ditt företag!

Lyssna till Christian Negendank och Mats Olsson med erfarenheter från växtodling, bär, företagande och Lean Lantbruk. Leancoacherna Sara Johnson och Anna Larsen från HIR Skåne ger inblick i nyttan, det praktiska arbetet med lean och berättar om 18-månadersprogrammet. En glad nyhet är att även mindre företag kan delta, där begränsningen tidigare var minst fyra sysselsatta. Kom och få en tydlig bild av vad det betyder att jobba enligt lean i praktiken. Vi bjuder på fikat, varmt välkommen!

Plats: Konferenslokalen i Gula Villan, Borgeby Slottsväg 11 vid Borgeby slott

Tid: Fredagen den 13 november 2015, 9:00 – 11:00 Kaffe serveras från kl 8.30

Anmälan: LRF:s medlemsservice 020-44 44 33 eller medlemsservice@lrf.se, Sista anmälningsdag onsdag 10 november

Kontakt: Anna Larsen 070-816 10 24 eller Sara Johnson 070-816 10 07

Leanarbete är att minska slöserier och effektivisera produktionen genom enkla och smarta lösningar. Lean är ett sätt att tänka och att strukturerat arbeta med

förbättringar, delaktighet och problemlösning i företaget. Lean går inte ut på att arbeta snabbare eller att göra stora investeringar. Lean Lantbruk passar för lantbruksföretag med eller utan djur, plantskolor, trädgårdsföretag eller

lantbruksföretag med förädling. Målet är ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

References

Related documents

Studien visar att det trots olika branscher och reformer inte finns några större skillnader mellan EDB, Lean Service och Capio S:t Göran, Lean Healthcare... Organisationsstruktur

Det är ledningens ansvar att informationen om Lean och dess syfte skall nå alla anställda inom organisationen likaså få anställda att förstå innebörden med att arbeta utefter

”Allt vi gör är att se på tiden från det att kunden ger oss en order till dess vi får betalt och minska den tiden genom att ta bort allt som inte tillför värde.”?.

Visserligen skulle den här spårbarheten förmodligen kunna vara hög om det här var något man velat mäta i ett lean-företag, i och med att ett värdeflöde gör

Många välkända metoder för att arbeta Lean kräver kunskap inom området för att implementeras effektivt, saknas tidigare erfarenhet av Lean kan därför vissa metoder vara mindre

Detta innebär att ledaren måste vara både lagledare och coach (Tidskriften verkstäderna nr 11, 2008). Scanias ledarskap för Lean-produktion). Framgångsfaktorn är att

Att gå från traditionell ekonomistyrning till att implementera lean accounting måste göras med försiktighet och parallellt med implementeringen av lean production

I sin helhet stärks Lean utifrån verksamhetens samspel mellan organisation och teknik som i stora drag handlar om att utifrån Leans hårda beståndsdelar ska