• No results found

Föredragande: statsrådet Damberg Ärende: 1 Entledigande och förordnande av ledamot i Polismyndighetens insynsråd Ju2019/00173/PO (delvis)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Föredragande: statsrådet Damberg Ärende: 1 Entledigande och förordnande av ledamot i Polismyndighetens insynsråd Ju2019/00173/PO (delvis)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ärendeförteckning II regeringssammanträde 2020-01-16 Underprotokoll A Nr 2 Justitiedepartementet Rättschefen Daniel Ström (ärendena 1-2)

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert (ärendena 3-5) 1 (1) Föredragande: statsrådet Damberg Ärende: 1

Entledigande och förordnande av ledamot i Polismyndighetens insynsråd

Ju2019/00173/PO (delvis) 2

Entledigande och förordnande av ledamot i Säkerhetspolisens insynsråd Ju2019/00173/PO (delvis) 3 Ansökan om nåd i brottmål JuBC2019/00821/BIRS 4

Ansökan om överförande av straffverkställighet till Irak

JuBC2019/00714/BIRS 5

Ansökan om överförande av straffverkställighet till Kuwait

References

Related documents

b) lag om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn. c) lag om ändring i lagen (2018:677) med instruktion

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert (ärendena 1-7) Rättschefen Daniel Ström (ärendena 8-12) 1 (3) Föredragande: statsrådet Damberg Ärende: 1. Framställning om

[r]

[r]

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert (ärendena 1, 3-4) Rättschefen Daniel Ström (ärende 2) Internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson (ärende 5) 1

[r]

[r]

[r]