Upphandlingar av varor och tjänster över 20 basbelopp, landstingsstyrelsen november 2017 I bifogat underlag finns beskrivningar av nedanstående upphandlingar av varor och tjänster.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Landstinget Blekinge 2017-10-19 Ärende: 2017/01261 Landstingsservice

Christin Samuelsson Dokument: 2017/01261-1

Till Landstingsstyrelsen

Upphandlingar av varor och tjänster över 20 basbelopp,

landstingsstyrelsen november 2017

I bifogat underlag finns beskrivningar av nedanstående upphandlingar av varor och tjänster.

Upphandling

1.1 Näringspreparat inklusive tillbehör

1.2 Värdetransporttjänst

1.3 Programvaror och tjänster (via Kammarkollegiet)

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa upphandlingar enligt bifogat förslag

att uppdra till förvaltningschefen för landstingsservice att genomföra upphandlingar enligt bifogat underlag

Karlskrona dag som ovan

Peter Lilja Per Johansson

Landstingsdirektör Förvaltningschef

Figure

Updating...

References

Related subjects :