• No results found

Några frågor om straff för marknadsmissbruk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Några frågor om straff för marknadsmissbruk"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2019-10-23

Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden Per Classon och Stefan Johansson

Några frågor om straff för marknadsmissbruk

Enligt en lagrådsremiss den 17 oktober 2019 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2016:1307) om straff för

marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Mattias Laine.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

References

Related documents

Enligt en lagrådsremiss den 3 september 2020 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ändring i lagen (2016:1306)

Enligt en lagrådsremiss den 29 augusti 2019 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2004:773)

Enligt en lagrådsremiss den 14 mars 2019 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ändring i lagen (2000:46)

Enligt en lagrådsremiss den 21 februari 2019 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2010:751)

Enligt en lagrådsremiss den 17 januari 2019 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ändring i lagen (2007:528)

Enligt en lagrådsremiss den 22 december 2016 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ändring i lagen (2010:299) om

Enligt en lagrådsremiss den 25 augusti 2016 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2005:807)

Enligt en lagrådsremiss den 13 oktober 2011 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2010:1010)