Ett stärkt nämndemannainstitut

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15

Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Lars Wennerström.

Ett stärkt nämndemannainstitut

Enligt en lagrådsremiss den 2 mars 2006 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om ändring i rättegångsbalken,

2. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings- domstolar,

3. lag om ändring i lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Måns Wigén.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :