• No results found

Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Utfärdad den 12 februari 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol, som gäller till utgången av februari 2021, ska fortsätta att gälla till och med den 11 april 2021.

På regeringens vägnar ANNA EKSTRÖM

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

SFS 2021:117

Publicerad

den 13 februari 2021

References

Related documents

3 § 1 Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00. På

På regeringens vägnar ANNA EKSTRÖM. Lars Hedengran

Promemorian Förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol m.m.. Företagarna har beretts möjlighet att

För det fall en förordning med fortsatt förbud mot alkoholservering efter ett visst klockslag meddelas måste det – till motverkande av ovan beskriven problematik – i

Inte heller är det rimligt att denna åtgärd löper fram till den sista februari 2021.. Ett argument som framlyfts i promemorian vad gäller att mildra effekterna av förbudet är att de

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

Det är viktigt att regeringen och myndigheter är tydliga med att tillsynsuppdraget inte har ändrats och att inga resurser tillförts för uppdraget, vilket måste innebära att

Det bör förtydligas hur länge serveringsstället ska ha stängt innan en sådan återöppning kan ske, vem som har tillsynsansvaret vid den alkoholfria serveringen efter stängning