Fullproppad med fakta om mig! Min ryggsäck

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

N amn

Det här är jag

(rita)

Det här är mina favorit

Böcker

Filmer Naträtter Aktiviteter

Det här är mina favorit ämnen i

Det här är min familj (rita)

Saker jag gillar att göra

Favoritdjur

Favorittal eller siffra

Min ry ggsäck

Fullpr

oppad

med fakt

a

om mig!

Kul f akta om mig

jag är en stj

ärna

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :