• No results found

Vi löser ekvationer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vi löser ekvationer"

Copied!
9
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vi löser ekvationer

(2)

Två metoder

• 1 – gissa vad svaret är

• 2 – flytta om termerna så att bara x på ena sidan och bara tal på andra sidan

– Dra ifrån lika mycket på varje sida

– Flytta en term till andra sidan och byt tecken

(3)

Lös ekvationen

3x+7=22

(4)

Lös ekvationen

14-2x=6

(5)

Lös ekvationen

4x+4=3x+16

(6)

Lös ekvationen

6x+6=8x+2

(7)

Lös ekvationen

3x-4=6-2x

(8)

Lös ekvationen

3x-14=-6-2x

(9)

Lös ekvationen

2,37x-1431=660

References

Related documents

Projektetgruppen misstänker att personalens invanda arbetssätt är en bidragande orsak till att avgränsningarna kvarstår – en öppen gård kräver personal som är aktiv

Med utestängning menas att marockaner inte själva får komma till tals i artiklar där frågor förekommer som är av vikt för dem eller berör dem. Dock gäller detta endast i

Vi är självklart medvetna om att det finns fler diskurser som man skulle kunna se att dessa intervjupersoner förhåller sig till, men vi känner att vi genom att använda oss av

I ett utvecklingspedagogiskt perspektiv tittar man på vad kamratsamverkan, mångfald och kommunikation har för betydelse mellan individer; ”När barn arbetar tillsammans med en

Sportbilagan innehöll 14 300 tecken om NHL samt 16 sportartiklar, vilka var fördelade enligt följande: fyra artiklar handlade om ishockey, tre artiklar handlade om basket,

På ett mindre plan är frågan även aktuellt för de kommunikatörer, marknadsförare, mediesäljare, journalister och många andra som kommer i kontakt med native advertising

Inger ger tydliga exempel på fördelar med närheten till andra professioner i skolan, denna beskrivning återkommer i alla fyra intervjuer, vilket kan ses som att fritidspedagogerna

Valet att enbart intervjua finländska lärare som arbetar i finlandssvenska skolor grundar sig i tan- ken om att svaren på intervjufrågorna då har möjligheten att bli mer