• No results found

Action item

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Action item"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

The Board

of

Governors of the Colorado State

University

System Meeting Date: August

30,2012

Action

Item

Approved

Strategic Goal or Srategic

lnitiative:

N/A.

Board approval of this action is required by statute, CCHE, Board, or university

policy.

MATTERS

F'OR

ACTION:

Land: Sale

of

improved prope4v located in Hotchkiss. Colorado.

RECOMMENDED ACTION:

MOYED,

that the Board

of

Governors

of

the Colorado State

Universlty

System (Board) hereby approves the sale of certain land and improvements thereon owned by the Board

of

Governors

of

the

Colorado State

University

System located

in

Hotchkiss, Colorado

on the

terms

and conditions discussed and approved in Executive Session.

FURTHER MOVED'

that the President

of

Colorado State

University is

hereby authorized to sign implementing contracts and other documents necessary and appropriate

to

consummate the transaction,

,

including

a

purchase

and

sale

agreement,

closing

documents,

ffid

any

other instrument

in

consultation

with

the

Office

of General Counsel.

EXPLANATION:

Presented by Dr. Tony Franlq Presiden! Colorado State

Univenity.

Denied

8

-so

-stqa-Date

CSU-Sale

ofproperty

in Hotchkiss, Colorado

Page 1

ofl

References

Related documents

This result in our study is also consistent with the findings of (Eurosif, 2007) which concluded that although „Green‟ is relatively popular nowadays as seen

De olika testmetoderna, som framtagits som förslag till europa- normer beskrivs i korthet, sådana med vägteknisk anknytning ut- förligare än metoder, t ex avsedda för

The main findings reported in this thesis are (i) the personality trait extroversion has a U- shaped relationship with conformity propensity – low and high scores on this trait

socialtjänstlagen. Principen kan inte användas för att frångå gällande lag men när det finns utrymme för olika tolkningar eller bedömningar kan principen användas för att

Där finns bara ett fängelse med en enhet som särskilt är utfor- mad för att kunna ta emot mödrar med små barn men även på andra fängelser kan det finnas

Med utgångspunkt från min egen långvariga erfarenhet av socialt arbete med denna grupp kvinnor samt tidigare forskning, bland annat Björkhagen Turesson (2001); Johnston

Hälsosituationen för svenska barn är i flera avseende bland de bästa i världen. Däremot har skillna- derna i hälsa ökat på senare år. Barn som växer upp under svåra

Som blivande studie- och yrkesvägledare, med planer på att arbeta inom skolvärlden, tar vi med oss vetskapen om att samarbete och planering för hela skolans arbete med