• No results found

— OMÖJLIG TRIANGEL —

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "— OMÖJLIG TRIANGEL —"

Copied!
1
1
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Savvas TE14C

— OMÖJLIG TRIANGEL —

Jag gjorde en oändlig triangel, en paradox som är omöjlig att skapa i det riktiga livet utan smarta vinklar och perspektiv. Det är en triangel där dess väggar verkar vridas men ändå inte. Dess sida blir till en vägg och dens tak blir till golv. Det är en form som vi inte riktigt kan förstå, den är förvirrande.

För att skapa denna triangel använde jag mig av olika perspektiv och vinklar för att skapa denna illusion. Egentligen är detta inte en triangel utan en annan form. Så som mitt betyg, liknar strukturen ett fyrkantigt C. Dem spetsiga hörnen på denna figur är inte egentligen hörn, utan dem är raka. Med hjälp av ändrandes på perspektivet så förvrängs formen och

kanterna till spetsiga.

En triangel som verkar omöjlig skapas, den bryter emot allt vi lärt oss. Hur kan en vägg plötligt bli ett golv?

References

Related documents

Det fanns en statistiskt signifikant skillnad i andelen feberdrabbade vid respektive urinavledningstyp, 28 procent av de som opererats med ortotopt blåssubstitut fick feber medan

Deras erfarenhet var dock att de inte fick så många frågor under själva rättegången avseende hatmotivet till brottet, och vad gällde hatmotivets eventuella påverkan på

[r]

en polygon med tre sidor och tre vinklar oliksidig triangel علاضلاا فلتخم ثلثم alla sidor olika långa, alla vinklar olika stora. liksidig triangel

Genom dessa förklaringar fick vi fram vilka egenskaper eleverna använde för att beskriva en triangel, men även om de använde triangelns egenskaper för att förklara

När man ryckt av duken så byter man och någon ny får duken stoppad innanför nacken och någon av de övriga ska nu

För att kunna studera de svenska riksdagsledamöternas karriärambitioner har jag till min hjälp material från de riksdagsundersökningar som har samlats in vid

Upplevelsen av att de övergripande målen i Lpo 94 är en förutsättning för det ämnesintegrerade arbetet är dock inte genomgående då det i studien

Variationen innebär att eleverna får möta de geometriska objekten i förhållande till varandra men även möta olika aspekter av samma objekt.. Dessutom möter de

Vidare forskning inom studiens syfte är hur elever och vårdnadshavare talar om arbetsprocessen med åtgärdsprogram för integrerade elever. Frågor som är intressanta är hur man

För att man som chef ska kunna klara sitt allt viktigare arbete och kunna leda, coacha och organisera arbetet krävs en god egen hälsa och utbildning, samt en organisation som

Vinkeln mellan bissektrisen till vinkeln 2A i en triangel och höjden från samma vinkels spets är α.. Förhållandet mellan de omskrivna och inskrivna cirklarnas radier

1979. En regelbunden sexsidig pyramid och ett regelbundet sexsidigt prisma ha lika stora basytor, lika stora volymer och lika stora totala ytor. Baskanterna äro 10 cm. En

(Svar: Centrallinjen för cirklarna I, II, III, skär III i P och Q, M är centrum för den mellersta, II, G ena skärningspunkten mellan I och III, A mellan II och III. I en

2259.. En regelbunden femhörning med sidan 5 cm skall förvandlas till en regelbunden tiohörning genom att hörnen bortskäres. Från origo drages en rät linje vin- kelrät mot normalen.

(Svar: Absolut minimum 8 l.e. Ett cirkelsegments höjd är 5 cm och cirkelns radie 6 cm. I segmen- tet är en rektangel inskriven med två hörn på cirkeln. En tangent till en ellips

• Att gemenskap med andra visar sig vara av betydelse, om inte avgörande, för att människor ska kunna förändra sin självbild, avsluta sitt missbruk och

We have examined the balance sheet of The North Poudre Irrigation Company as of December 31, 1973 and the related statement of loss and deficit and statement

Eleven ansvara själv för sin lärlingsplats som är utbildning efter att eleverna har gått tre år i skolan och ska arbeta ihop sina timmar för att sedan får göra sitt gesällbrev

Littorinavallen, av de som kan sägas tillhöra den äldre bronsåldern är hällristningen lägst belägen på 76 % av Littorinavallen och det kan inte sägas att någon av dem legat

Det hör till att kunna alla dessa funktioners värde för de vinklar som ingår i en triangel genererad av en halv kvadrat respektive halv liksidig triangel, se härledning i mitten,

Medan degeln svalnar, bränner man bort det svavel, som eventuellt finns kvar i degellocket.. Väg den avsvalnade degeln och beräkna massan av den bildade

[r]