• No results found

Inventerade byggnader BILAGA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Inventerade byggnader BILAGA"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Inventerade byggnader

BILAGA 3, karta 1 av 2 2N14004

Skala 1:5000

0 25 50 100 150 200 m Ny sträcka E16

Bullerberörd byggnad Övriga bullerberörd byggnad Inventerad byggnad inventerad uteplats Byggnad Övrig byggnad Järnväg

(2)

Inventerade byggnader

BILAGA 3, karta 2 av 2 2N140004

Skala 1:5000

0 25 50 100 150 200 m Ny sträcka E16

Bullerberörd byggnad Övriga bullerberörd byggnad Inventerad byggnad inventerad uteplats Byggnad Övrig byggnad Järnväg

References

Related documents

För att en jämförelse ska ge en så rättvis bild som möjlig, mellan byggnadens energiprestanda mot det nybyggnationskrav som gäller, kommer den interna värmetillskottet inte att

Om de inte leder till detta och man har en byggnad som byggt på mycket solenergi kanske man står om några år och behöver investera stora summor i ny solenergiteknik eller

“Triangeln” i den befintliga byggnaden blit err nytt trapphus som gör byggnaden genomsiktlig från östermalmsgatan fasaddel, nordostlig entré. 1:200 utfackningen an lättbetongblock

administrera dina ärenden hos myndighetsenheten för miljö- och byggnad (behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering). De personuppgifter som

administrera dina ärenden hos myndighetsenheten för miljö- och byggnad (behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering). De personuppgifter som

Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Myndighetsnämnden för miljö och byggnad som kan kontaktas på e- postadress kansli@skurup.se. Dina personuppgifter sparas för evigt

[r]

Klassisk stalinistisk gotik i Warszawa (eller Sta- linkrokaner som somliga säger), märkliga arbe- tarbostäder i Wien – den kilometerlånga längan i varma färger för femtu-