• No results found

Teckenförklaring Väg Järnväg Bostad Övrig byggnad Bullerberörd bostad Ekvivalent ljudnivå i dBA 70,4&lt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Teckenförklaring Väg Järnväg Bostad Övrig byggnad Bullerberörd bostad Ekvivalent ljudnivå i dBA 70,4&lt"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

2:32>4 2:52

2:22>1 1:79>2

2:42>2

2:10

1:95

2:25>2 2:72

S:3

2:10>2

1:11>3

1:11>1 1:79>3

1:91

2:22>2

2:52>2

2:110

2:101 2:51

2:56

2:73 2:42 2:43

2:55

2:99 2:106

2:35

2:57

2:19>2

2:7 2:19>1

2:30

2:45 14:2

2:51

2:78 14:1

2:22 23:2

2:77

2:51>2 2:76

1:13>1

1:7 1:16

1:11 1:63

1:1>2

2:111

1:13>2

9:1 5:1>2

7:3>5

1:79>1 1:88 2:68>1 2:68>2

2:72 2:73

1:89

1:92 2:74

1:96 1:78

2:85 S:1>6 2:102 2:108

1:18

3:3 2:34 2:30

2:28>2 1:72 2:54

2:37 1:108

2:100 2:41

22:1

3:34>3 3:53

2:32>2 3:34

3:40

S:1>3

3:44

3:34>2

1:33

3:36>1 1:11>2

6:1

1:77

1:54 1:54

1:71>2

1:71

1:10

3:3>1

3:63>1

3:35

3:36>2

3:60 3:25>2

2:24>1 7:3>7

1:72>2

3:68

3:39>4

3:39>7 3:39>5

3:39>1 3:63>2

3:39>6

(Vägar s:1)

(Vägar s:1,s:3)

TUNA-ÄNGOM MÅLSTA

MÃ…LSTA

TUNA-ÄNGOM

VATTJOM

VATTJOM

2:87 2:86

2:90 2:93

2:92 2:11

2:74 2:98

2:97 2:96

2:95

8:61

8:65 8:60

8:64 8:59

8:638:63 8:58 8:62 8:57

8:56 8:2

2:108

8:36 8:113

8:121 8:46 8:43

8:112

8:35 8:120 8:111

8:45 8:44 8:34 8:119 8:110

8:118

8:33 8:109

8:52 8:518:50 8:1168:117 8:108

8:107

8:73 8:72 8:115

8:71 8:70 2:58 2:60

2:107 2:65 2:112

1:90 2:61 2:70 2:71

2:109

7:5 2:80 2:6

1 7:4

2:104

7:2 2:105 2:103

2:76 2:81

2:77 2:94

2:62 2:78

2:82

1:97 2:91

2:68 2:83

2:89 2:84 2:332

2:84

2:67 2:88

2:85

1:46

1:47 1:57 1:17

21:65

8:181

8:184 8:49

8:129 8:124 8:41

8:48 8:37 8:123 8:114

8:122 8:47 8:42

1:56 1:52

1:60 3:7

2 1:53

1:59

3:15 3:9 1:54

3:71 3:8

3:6

2:53 3:10

10:1 S:33 2:26

2:243

2:27 2:29

2:9 3:522

3:393

3:61 3:442

3:523 3:402 4:1 L

2

1:19

8:11 1:58

5:10 1:87

1:35 1:20

S:11 1:41

1:42 5:1

3 5:3

1:36 1:43

1:106 1:107 1:37 1:44

5:4 1:50

1:38

1:39 1:17

1

1:61 1:62

8:17

8:18 8:19

5:14 1:66

5:5

8:20 5:9

8:13

8:14 5:6

8:15 1:51

1:67

1:48

8:16 8:9

8:10 3:4

8:11 1:40

5:12

8:12 8:5 3:4

8:6 1:63

1:49

8:7

8:8

1:45 1:64

8:4

8:66

8:67 8:3

1:29 1:80

1:23

2:40 1:22 2:39 1:24

2:79 2:38

1:26 2:42

1:21

1:27

8:1

7:3 4

5:8 5:7

2:52 5:2

2:60

8:30 2:263

2:19

S:12 8:29

7:1 8:28

S:32 8:1

1 8:27

2:75 2:462:44 8:55 8:26

8:54 8:25

8:53 8:24 8:187 8:69

8:21 8:23 8:68

5:11 S:1

1 8:22

1:50 2:21 2:61 2:26

2 2:58

9:13 2:84

2:82 2:81

2:18 2:26

1 2:80

S:2 1:31

20:1 21:1 5:1 2:57 8:32

2:53 2:54 8:31

1:86

1:85

1:94 1:99

1:93 1:75

1:74 2:63

1:102 1:100

1:104 2:66

1:103 2:64

1:101

1:105 2:69

1:98 2:48

1:10 2:75

2:79 3:47

3:48

3:62 3:65

3:49

3:33

3:85 3:492

3:86 3:364

3:87 S:11

3:38 3:37

2:50 1:76

1:83 1:82

1:84 4:11

4:22

3:58 4:13

3:633 3:398 3:3

3 3:71

s MÃ…LSTA

VATTJOM

akt 1930

VATTJOM VATTJOM

BILAGA 1.1 sid 1

NULÄGE

Ljudutbredningskarta

Ekvivalent ljudnivå 2 m ovan mark från all statlig

infrastruktur i dBA.

Beräknat utan reflexer.

Teckenförklaring

Väg Järnväg Bostad

Övrig byggnad Bullerberörd bostad

Ekvivalent ljudnivå

i dBA 70,4<

65,4< <= 70,4 60,4< <= 65,4 55,4< <= 60,4 50,4< <= 55,4 45,4< <= 50,4

<= 45,4

0 50 100 200 300 m

ÅF-INFRASTRUCTURE AB Ljud & Vibrationer

HANDLÄGGARE Nils Ståhl

PROJEKT NR 70828804 ORT

Stockholm

DATUM 2018-06-01 BILAGA

1.1

FORMAT A3

BULLER- och

VIBRATIONSUTREDNING E14, delsträcka 2

Blåberget - Matfors Granskningshandling

(2)

2:42>2

S:1>1

3:10 8:1

1:10

3:49

3:50>6

3:50>6 9:2

8:1>2

3:13 S:1>5

3:41>3

10:3 3:41>8

3:41>5 10:4

2:10

S:1>2 3:41

3:42 3:41>7

3:41>6

2:6

3:41>4 2:26>4

1:38>7

2:45 14:2

2:51

2:78 14:1

2:22 23:2

2:77

2:51>2 2:76

1:13>1

1:7 1:16

1:11 1:63

1:1>2

2:111

1:13>2

1:15

1:1>1

1:70

7:2

1:19 1:68 1:18 3:1

1:24

1:5>2

1:6

1:69>2

1:43 1:32 1:14

1:3

1:42 1:9

1:32>1

(S:5)

s s

s

3:41>2

LILLDÄLJE

ÖSTERDÄLJE

ÖSTERDÄLJE BERG

BERG

BILAGA 1.1 sid 2

NULÄGE

Ljudutbredningskarta

ÅF-INFRASTRUCTURE AB Ljud & Vibrationer

HANDLÄGGARE Nils Ståhl

PROJEKT NR 70828804 ORT

Stockholm

DATUM 2018-06-01 BILAGA

1.1

FORMAT A3

0 50 100 200 300 m BULLER- och

VIBRATIONSUTREDNING E14, delsträcka 2

Blåberget - Matfors Granskningshandling

Ekvivalent ljudnivå 2 m ovan mark från all statlig

infrastruktur i dBA.

Beräknat utan reflexer.

Teckenförklaring

Väg Järnväg Bostad

Övrig byggnad Bullerberörd bostad

Ekvivalent ljudnivå

i dBA 70,4<

65,4< <= 70,4 60,4< <= 65,4 55,4< <= 60,4 50,4< <= 55,4 45,4< <= 50,4

<= 45,4

(3)

3:2 1:56

1:11>3

2:35>2

2:33 2:16

1:11>6

2:35

2:8

2:15 2:17

2:32

2:21

2:9 2:14 2:22

2:20 2:23

2:2

2:24 2:3

2:23>2

1:3>1

2:49>8 1:12>2

1:12>1 2:49>7

1:17

1:16

1:15

2:49>6

1:10 S:1>2

1:13 2:49>11

2:39>2 2:29>1 1:6

1:13

2:9>1

1:3>2 2:35>3

2:1

1:8

2:21>2

2:7 2:35>4

2:13

2:11

2:10

1:30>5 1:7

1:32>1

2:4 2:12

2:38 2:49>4

2:6 1:7

2:4

2:49>12 2:5

2:21>1

2:10

2:31 1:29

2:16>2

2:16>1

4:2 2:27>8 2:32 2:7>6

2:37 S:4>1

2:19

S:4>3

S:1>1 S:4>2

2:3 2:49>9

S:1>3

2:49>5

2:34 2:49>1

2:24 2:24>2

2:35>2

2:26

2:21>4

2:21>3 2:31

2:35>5

2:35>1 2:9>2

4:1>3

2:14>2 2:33

1:31>2

2:26

4:1>2

2:19 1:35

1:36

2:18

2:26>5

1:45

1:5 3:50>8

1:8>3

2:34

3:1>1

1:32 1:39

1:8>1 1:38

1:37

1:33 1:34

6:2

3:34>2 1:28>2

3:32 3:39>3

1:11>1 3:51

3:34>4

7:1

1:32>2 1:32

1:23 1:24 S:1>3

1:35 3:24>1

3:44 1:26

1:27 3:24>2

3:48

3:52 1:16

3:50>1 3:39>5

3:46

1:25 3:45

5:1

1:30 1:22

1:28>1

8:1>4

2:4

8:1>3

1:17 1:15

1:43

1:23

1:19 1:48

1:49

S:1>1

3:10 8:1

3:12 3:11

3:14 8:3

8:2

3:7>3

3:23 3:23>2

1:31

1:29

1:67 1:9

1:27 1:10

1:16

1:29 1:50

1:51

1:16>2 1:26

1:18 3:1>3

1:41

S:2

1:8>2

1:18

3:13

10:3 10:4

2:10 3:42

2:26>1

1:28 1:41

1:72

1:30

s s

s

3:41>2 3:39>1

PÅLÄNG RASÅSEN

BERG SÖDERÅSEN

BERG BERG

BERG

1:472 3:2

2 1:11

1:21

2:31

1:422

1:30 1:25 1:47

2:7 S:1

4 1:39

1:423

1:12 1:54 1:552 1:42

1:55

1:58 1:27

1:26 1:14

1:24

1:44 1:20

1:46 1:112

BILAGA 1.1 sid 3

NULÄGE

Ljudutbredningskarta

Teckenförklaring

Väg Järnväg Bostad

Övrig byggnad Bullerberörd bostad

Ekvivalent ljudnivå

i dBA 70,4<

65,4< <= 70,4 60,4< <= 65,4 55,4< <= 60,4 50,4< <= 55,4 45,4< <= 50,4

<= 45,4

ÅF-INFRASTRUCTURE AB Ljud & Vibrationer

HANDLÄGGARE Nils Ståhl

PROJEKT NR 70828804 ORT

Stockholm

DATUM 2018-06-01 BILAGA

1.1

FORMAT A3

0 50 100 200 300 m BULLER- och

VIBRATIONSUTREDNING E14, delsträcka 2

Blåberget - Matfors Granskningshandling

Ekvivalent ljudnivå 2 m ovan mark från all statlig

infrastruktur i dBA.

Beräknat utan reflexer.

References

Related documents

För uteplats gäller 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå om en sådan anordnas i anslutning till bostad.. Inom planområdet blir den ekvivalenta ljudnivån

Författarna konstaterar också att merparten av allt entreprenörskap kan hänföras till innovativt och är möjlighetsbaserat för OECD-länderna (mellan 74 och 83 procent),

1) Bullerhandläggare på Sveriges samtliga kommuner har kontaktas. I de fall kommunen haft en aktuell bullerutredning har en underlag översänts. Samtliga kommuner har tillfrågats

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4, Södra stambanan och

Maximala ljudnivåer från vägtrafik beräknas inte för projektet Ostlänken, då dessa är markant lägre i nivå jämfört med ljudnivåer från tåg och därmed inte

[r]

[r]

Avsteg görs från riktvärde för ekvivalent ljudnivå inomhus i alla rum.

Bullerberörd byggnad Övriga bullerberörd byggnad Inventerad byggnad inventerad uteplats Byggnad Övrig byggnad Järnväg..

[r]

BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG SAMT OSTLÄNKEN MED JÄRNVÄGSNÄRA

BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG SAMT OSTLÄNKEN MED JÄRNVÄGSNÄRA

[r]

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4 och Södra stambanan. Utbredningen

Maximala ljudnivåer från vägtrafik beräknas inte för projektet Ostlänken, då dessa är markant lägre i nivå jämfört med ljudnivåer från tåg och därmed inte

Fastighetsbeteckning Sektion Våning Nuläge Nollalternativ Föreslaget alternativ..

[r]

[r]

[r]

• Prodecoop, som är en samarbetsorganisation för 41 kaffekooperativ, får stöd som räcker till att utveckla 20 projekt i bland annat företagsadministration, bokföring, rådgivning

c Om ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrider 60 dBA bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids

Längs barnens boulevard finns platser för lek och reakreation för barn i olika åldrar, naturen kommer närmre in på vardagslivet och skapar möjlighet för barn och unga att röra

Riktvärden för buller från vägtrafik, enligt riksdagsbeslut 1996/97:53, framgår av Tabell 1. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av