Snitt för 2004-2007

Download (0)

Full text

(1)

Uppfattningar om den kommunala grundskolan vid olika grader av kopplingar till verksamheten.

Snitt för 2004-2007

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nyttjar själv Nyttjar ej själv, men nära anhörig nyttjar Varken jag eller nära

anhörig nyttjar

Snittvärden för Väst-SOM-undersökningarna 2004-2007. Avser hela GR-området

Mycket nöjd Ganska nöjd

Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd

Mycket missnöjd Vet ej

Ej svar

(2)

Datatabell Uppfattningar om den kommunala grundskolan vid olika grader av kopplingar till verksamheten.

Totalt för hela GR-området. Snitt för 2004-2007.

Mycket nöjd

Ganska nöjd

Varken nöjd eller missnöjd

Ganska missnöjd

Mycket

missnöjd Vet ej Ej svar Nyttjar själv 182 370 113 62 26 27 23 Nyttjar ej

själv, men nära anhörig

nyttjar 170 681 340 175 48 681 68 Varken jag

eller nära anhörig

nyttjar 73 383 356 191 83 2 642 104

(3)

Diagrammet visar sambandet mellan grad av nöjdhet och vilken koppling de svarande hade till den kommunala grundskolan. Ju starkare kopplingen var till verksamheten desto större var andelarna mycket och ganska nöjda. Men även andelarna mycket och ganska missnöjda. Och desto mindre var andelarna som saknade uppfattning.

Figure

Updating...

References

Related subjects :