Eftersom V är konstant har vi en isokor process, dvs W = 0

Download (0)

Full text

(1)

Lösningar till tentamen i fysik för C och D – termodynamik 091219.

1. Eftersom V är konstant har vi en isokor process, dvs W = 0.

TH1 ger då: (3 0 0 0 0) 2 0 0 5 0 0.

2 2

v

p V p V

f f

Q U nc T n R p V p V

nR nR

2a. Med vatten mellan 21 och 49 C har vi inte några fasövergångar varför:

9

9 3

5, 25 10 J

4, 477 10 kg 44,8 m . 4180 J/kgK 28 K

Q mc T m Q c T

2b. Med glaubersalt däremot får vi en fasövergång, eftersom smältpunkten är 32 C.

( 21 32) ( 32 49)

fast smält vätska

Q Q T Q Q T

1 1 2 2

5 5

4 3

[ ]

[1930 J/kgK 11 K + 2,42 10 J/kg + 2850 J/kgK 17 K] 3,12 10 J 1,68 10 kg 10,5 m .

Q m c T s c T

m m

m V

3. A = 5 10 + 2 3 5 + 2 3 10 = 140 m2. Värmeöverföring pga ledning och konvektion.

”Ohms lag för värme” T R P.

2 2 2

1 2

1 1 1 0,1 m 1 1

0,00196 K/W.

0,6 W/mK

140m 12W/m K 40W/m K

10 K 5,1 kW.

0,00196 K/W R x

A a A a A P T

R

4. Enligt uppgift 3 är den inkommande totala värmeeffekten dQ 5,1 kW.

P dt

För att höja temperaturen av luften ∆T behövs värmet:

( 1) 3,5

p 2

Q n C T n R f T n R T eftersom luft vid temperaturen 20 C

har 5 frihetsgrader. Antalet mol luft i huset ges av

RT

n pV . Tiden blir då

5 2 3

3,5 3,5 1,013 10 N/m 5 3 10 m 1 K

35,6 s.

293 K 5100 W

Q p V T

t P T P

(18,2 s med P = 10 kW)

(2)

5. Köldfaktorn för vår ideala Carnot process är f c 29,3

v c

T K Q

W T T

Enligt uppgift 3 måste vi kyla bort Q = 5,1 kJ per sekund, dvs vi måste tillföra effekten P = 5,1 / 29,3 = 0,17 kW= 170 W.

6. Carnotprocessen visas i figuren nedan

a. Vi känner Tkall och pA och söker VA. 240

10 013 . 1

293 31 , 8 10

A 5 A kall

p T R

V n

b. A B är en isoterm U 0 Q W< 0 ty vi uträttar arbete på gasen när den komprimeras. Per cykel tillförs värmen Qin 5,1 kW 0, 2 s 1,02 kJ.

B ln( ) 1,02 kJ 0,0419 230 .

A

V A A

in V kall B

B

V V

Q W pdV nRT V

V e

c. Högsta trycket är i punkten C, förbunden med B via en adiabat. För en adiabat gäller

1

1 1 1

varm

varm

( kall ) 0.919 211

kall B C B B

C

T V T V V V T V

T

C varm 1,18

C

p nRT

V atm

Figure

Updating...

References

Related subjects :