Remiss av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019 Fastighetsägarna Sverige har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerad rapport.

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Till

Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se i.e.remissvar@regeringskansliet.se Dnr I2020/00777/E

Stockholm den 28 april 2020

Remiss av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019

Fastighetsägarna Sverige har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerad rapport.

Fastighetsägarnas yttrande

Fastighetsägarna anser att den del i avtalet med Norge om gemensam elcertifikatsmarknad som resulterat i att skatt påförs på egenförbrukad solel från anläggningar med en installerad effekt över 255 kW omedelbart måste strykas.

Fastighetsägarna menar att konsekvensen av Sveriges ingångna avtal med Norge är ett skattemässigt motarbetande av utbyggnad av förnybar solel på fastigheter och därmed den så nödvändiga

energieffektiviseringen av den bebygga miljön. Avtalet med Norge kan därmed sägas inte vara i enlighet med EUs Förnybartdirektiv.

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE

Reinhold Lennebo Rikard Silverfur

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :