ANMÄLAN av serveringsansvariga personer 8 kap 18 § alkohollagen

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ANMÄLAN

av serveringsansvariga personer 8 kap 18 § alkohollagen

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd E-post: mob@berg.se | Postadress: Medborgarhuset, 842 80 Sveg | Tel 0687-161 00 | www.berg.se |Tel 0680-161 00 | www.herjedalen.se

201903

Anmälare/

Tillståndshavare

Namn

Organisationsnummer

Kontaktperson

Förnamn Efternamn

Mobiltelefon E-post

Serveringsställe

Namn Restaurangnummer

Adress

Telefonnummer E-post

Serveringsansvarig personal (samtliga aktuella, även tidigare anmälda)

Förnamn Efternamn Personnummer

Hantering av personuppgifter

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.

Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Uppgiftslämnare

Underskrift Namnförtydligande Ansökningsdatum

Kommunens anteckningar

Datum Signatur

Figure

Updating...

References

Related subjects :