• No results found

Tips för att minska risken för fall

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tips för att minska risken för fall"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Tips för att minska risken för fall

Du kan göra mycket själv för att förhindra att du råkar ut för ett fall och de konsekvenser som kan följa av det. Här följer några tips som kan hjälpa dig att stå stadigare på benen.

Motionera regelbundet. Välj aktiviteter som utmanar din balans och stärker ditt skelett. Försök att hitta aktiviteter som du tycker är roliga, gärna sådant som du gör i grupp. Några exempel kan vara Tai Chi, yoga, Qigong, promenader, stavgång eller dans. Det är också bra att gå i trappor. Utgå från din nuvarande förmåga och öka långsamt tempo och belastning. Vissa övningar går bra att göra sittande.

Tänk på vad du äter. Se till att du äter varierad lagad mat regelbundet. Ät gärna något proteinrikt till varje måltid, till exempel kött, fisk, bönor, ägg eller mejeri- produkter. Mjölk, fil och yoghurt ger dig kalcium och D-vitamin.

Drick ofta. Tänk på att få i dig vätska både till måltiderna och där emellan.

Varma dagar kan du behöva dricka mer. Vissa mediciner påverkar dessutom förmågan att känna törst.

Kontrollera dina mediciner. Fråga din läkare om eventuella biverkningar av dina mediciner. Vissa mediciner kan göra dig trött och påverka din balans. Berätta för din läkare om du märker av sådana effekter. Kanske kan läkaren ändra doseringen eller byta ut mediciner mot andra som inte har dessa biverkningar.

Kontakta din vårdcentral om du är orolig. Kanske du redan har fallit eller är rädd för att falla. Det finns många orsaker till ett fall, men det finns också många sätt för vården att få dig att känna dig tryggare. Exempelvis kan vårdcentralen mäta hur starkt ditt skelett är för att veta om något behöver göras för att stärka skelettet.

Kontrollera din syn och hörsel regelbundet. Problem med syn och hörsel kan påverka både din balans och din koordination. Var uppmärksam på om du får svårare att höra eller får ont i öronen.

Ta hand om dina fötter. Problem med fötterna, speciellt sådant som orsakar smärta, kan påverka din balans. Har du problem med fötterna – tala om det för din läkare eller ta hjälp av en fotvårdsspecialist.

(2)

Säkra ditt hem. Se över möbleringen så den är anpassad för dig.

Kontrollera dina mattor. Det är lätt hänt att mattor glider iväg om du snubblar eller halkar till. Därför kan det vara bra att ha halkskydd under dem. Tänk också på att mattkanter som sticker upp är lätta att snubbla på.

Kontrollera dina sladdar. Om det ligger lösa sladdar utefter golvet finns det risk för att du snubblar över dem. Se om det går att fästa sladdarna längs väggar- na.

Se till att du har bra belysning. Det är viktigt med bra belysning både i bostaden och i trapphuset. Tänk också på att det kan vara bra med en nattlampa.

Bär mobiltelefon. Om du alltid bär med dig en mobiltelefon kan du få snabbare hjälp om olyckan skulle vara framme.

Ta bort höga trösklar. Det är lätt gjort att snava över höga trösklar. Kontrollera om det går att ta bort dem.

Ha saker nära till hands. Vissa saker använder du säkert oftare än andra, och då kan det vara bra att ha dem nära till hands. Det kan vara föremål som du sysselsätter dig med, använder i köket eller ofta behöver använda av andra skäl.

Ordna en sittplats. Det kan underlätta om du har en sittplats exempelvis i hallen när du behöver ta av och på skor eller på någon annan plats där du kan tän- kas behöva vila.

Säkra badrummet. Våta golv är hala golv. Ett halkskydd i badkaret eller duschen kan vara till hjälp, liksom en halkfri badrumsmatta som du kan stå på efter bad eller dusch. Även en duschpall eller en duschbräda kan underlätta.

Att byta gardiner, taklampor och byta batteri i brandvarnaren kan vara svårt.

Om du gör det själv är det bra att använda en stadig stege i stället för att kliva upp på en stol. Du kan också be om hjälp – många kommuner har fixartjänster som hjälper till med sådana saker.

References

Related documents

Förändring sedan 1997: Området har utvidgats till att även om- fatta hagmarken vid Bränna (omr. 5 i Gralén & Hultengren 1997) då denna i dagsläget betas av nöt och får

Motivation är ett meningskapande begrepp och Dörnyei och Ushioda (2011) definierar motivation som orsaken till varför människor är villiga att göra något, hur länge de orkar

När det gäller valet att belysa hur dessa föreställningar ser ut i relation till faktorerna kön, klass och etnicitet, gör vi detta med fokus på hur hemtjänstpersonalen ser

Det kommer att våras för personalpolitiken inom Aerotech så snart det blir fa rt på planering ssamtalen, tror Börje Sturkjrån FFV Aerotech och Eva Ståhlnackefrån

Även om arbetet i Coronapandemin för många medarbetare inneburit en hög belastning och påfrestning finns också känslor av mening och styrka i att ha kunna få vara med och

Företag C Standarden ger ett utrymme för subjektivitet men samtidigt utgår företaget från att revisorerna som granskar redovisningen inte släpper igenom felaktig

En tematisk analys förklarar Bryman (2018) är den vanligaste formen när det handlar om att göra en kvalitativ dataanalys. När vi skulle bearbeta våra transkriberingar

15 ungdomar deltar i Ung Drive (sommarentreprenör, innebär att ungdomen får en chans att testa på att driva eget företag och tjäna egna pengar. Med stöd från riktiga

Animos nya OptiVend Next Generation är en kaffemaskin för färskt, varmt kaffe när som helst under dagen?. Välj din favorit och en ångande kopp är färdig på bara några

Användarhandbok DurTvå 2.10 3 Fysisk och juridisk person 3.2 Registrera ny fysisk eller juridisk person i ärendet, manuellt.. 3.2 Registrera ny fysisk eller juridisk person i

Angelika, Johan och Love använder sig av samhället skapade begrepp, vilket gör att dessa definitioner blir väldigt tydliga och kan därmed på ett tydligt sätt

Korrektionsfaktor för hållfasthetsvärden bestämda med vingsond respektive fallkon. För filttorv finns ingen vedertagen metod att bestämma skjuvhållfastheten. Filtigheten har

De resultat och slutsatser vi funnit mest intressanta och anmärkningsvärda, för att klara av att ha ett psykiskt påfrestande arbete, är att socialarbetare måste ge sig själva

Samma metod kan användas om man vill räkna antalet örter, bär och mindre objekt men då använder man helst 1,79 meters-pinnen för att inte ytan ska bli för

Optionsinnehavarna äger för varje teckningsop- tion rätt att, under perioden 7 maj 2019 till och med den 21 maj 2019, teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 11:10

Enligt SBU (2014) finns en risk att elever med stora och outredda svårigheter inte får den hjälp de behöver och har rätt till, vilket strider mot vår skollag (SFS 2010:800, kap

pq-formeln fungerar på alla andragradsekvationer men i vissa fall finns det enklare metoder. Om uttrycket under rottecknet blir negativt har vi två

Dels ökade antalet häckande par, dels ökade antalet tranor som vistades i jordbruksområden under fram- för allt våren och hösten.. När det gäller ökningen i antalet häckande

Dyntaxa (www.dyntaxa.se) är en taxonomisk databas över Sveriges organismer och ger oss ett gemensamt språk för det vi kallar Sveriges arter.. Den fungerar som en

Akkttiivv llyyssssnniinngg – När du har möten/t med föräldrar i olika former var inte rädd för att låta dem framföra åsikter, lyssna aktivt och ställ frågor om det är

Med en 60 mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väldesignad produkt.. Skåpets insida har rundade hörn för

Detta synliggörs framförallt i arbetet med att ge barn och unga inflytande utifrån artikel 1 2 i barnkonven- t i o n e n : ”Ungdomarna ser ofta andra saker än vi vuxna och det

Direktivet om upprättande av en ram för att fastställa krav på eko- design för energianvändande produkter (2005/32/EG) exkluderar trans- portmedel för personer eller varor.. Det