Unga stockholmare, kulturutbud & Sergels torg

23  Download (0)

Full text

(1)

AMF Fastigheter –

Unga stockholmare, kulturutbud & Sergels torg

FEBRUARI 2021

(2)

Förord

I takt med att kulturlivet återigen tar fart ökar vikten av att möta vad som efterfrågas i horisonten. Unga stockholmares intresse för att skapa musik, gaming, konserter och videoproduktion reflekteras inte fullt i stadsmiljön och det finns ett behov av att skapa mötesplatser för den nya generationen. Sergels torg är den naturligaste platsen för det. Det är ett nav för kulturella och samhälleliga engagemang. Nu har vi möjlighet att göra platsen till ett nav för en ny generation och kärnan i Stockholms kreativa omstart.

Vi på AMF Fastigheter vill bidra till att ytterligare stärka Stockholms kreativa och kulturella liv. De kreativa och kulturella näringarna bidrar till mångfald, gemenskap, inspiration och oväntade möten.

Det ökar attraktionskraften och skapar bättre förutsättningar för att Stockholm ska växa, därför är det viktigt att vi gemensamt skapar möjlighet för den nya generationen att ge uttryck för sin kultur i centrala Stockholm.

Mats Hederos, VD AMF Fastigheter

(3)

Förord

Coronapandemin har påverkat Stockholms stads-och

platsutveckling. I pandemins spår har stadsrummen tömts på människor. Det oväntade, inspirerade och delade har bytts ut mot det oroväckande, monotona och självcentrerade i takt med att vi avstår från umgänge utanför den närmsta kretsen, isolerar oss i hemmet och begränsar vår tillgång till mötesplatser.

”När nästan allt går att göra digitalt blir det fysiska mötet det unika och eftertraktade. Vi har sett en enorm digital utveckling under året, samtidigt ökar människors vilja att vara nära och lära av varandra.

Jag är övertygad om att behovet av oväntade möten, gemenskap, inspiration och innovation kvarstår genom en pandemi. Det är också vad Stockholm behöver för att utvecklas och växa framåt. Därför jobbar vi hårt för att skapa trygga och välkomnande platser där människor vill träffas, Sergels torg är ett bra exempel."

Anna König Jerlmyr, Finansborgarråd Stockholms stad

(4)

Förord

I slutet av året slår det nya digitala kulturcentret Space upp portarna i det 5:e Hötorgshuset på Sergels torg. Space är ett nytt och unikt koncept som kombinerar gaming, musik och content creation, de viktigaste delarna av den digitala kulturen, under ett tak. Det blir även Europas största permanenta e-sport- och gaming-arena.

“Vi skapar just nu den mest centrala mötesplatsen för den digitala generationen i Stockholm. Space är destinationen där människor träffas genom gaming, livemusik, event-upplevelser eller för att själva producera digitalt innehåll – som podcasts och videor."

Daniel Lönn, VD Space

(5)

Introduktion

I samband med utvecklingen av kulturcentret Space är AMF Fastigheter i behov av insikter kring unga stockholmares syn på innerstaden och platsen Sergels torg, samt hur unga ser på kulturutbudet för yngre i regionen. AMF Fastigheter har därför vänt sig till Ungdomsbarometern (UB) för att få hjälp med detta.

Rapporten kommer att gå igenom följande områden:

• Ungas intresse för och det upplevda utbudet av platser för gaming, konserter, film/videoskapande, och musikskapande i regionen.

• Uppfattning om Stockholms innerstad i allmänhet, och Sergels torg i synnerhet.

• Vad vill unga göra mer/mindre av efter coronapandemin?

I rapporten kommer totaler att redovisas på alla frågor. När resultaten skiljer sig mycket mellan olika grupper – var i Stockholm man bor, kön eller ålder – på en specifik fråga, så kommer det också att redovisas därutöver.

Fakta om undersökningen:

• Antal respondenter: 501 st.

• Målgrupp: Unga i Stockholm, 15-24 år

• Metod: Kvoturval i digital slumpmässigt rekryterad panel

• Fältperiod: 4 december, 2020 – 15 december, 2020

• Poststratifiering har genomförts med avseende på kön och ålder

(6)

• Intresset för de undersökta aktiviteterna är stort bland unga stockholmare. Fler än hälften är intresserade av konserter och livemusik, samt gaming och e- sport. Något färre (45%) är intresserade av film/videoskapande och ungefär en tredjedel är intresserade av att skapa musik.

• Betydligt fler killar som är intresserade av gaming och e-sport, och betydligt fler tjejer som är intresserade av konserter och livemusik. Det finns också könsskillnader – dock inte lika stora - när det kommer till film/video och musikskapande, där killar är mer intresserade.

• Bland de som är intresserade av respektive aktivitet, så är det väldigt många som upplever att det saknas platser för dem att utföra dessa aktiviteter.

Exempelvis, nästan 7 av 10 som är intresserade av musikskapande uppger att det är svårt att hitta lokaler med rätt utrustning för att skapa musik.

• Följaktligen finns det ett stort intresse av att besöka ett nytt center som erbjuder dessa aktiviteter. Exempelvis – bland de som är intresserade av ungdomskonserter/livemusik, så är det nästan 3 av 4 som skulle vilja besöka ett nytt center som erbjuder det.

• Huruvida Sergels Torg är en bra mötesplats delar unga. Killar är mer positivt inställda till platsen än tjejer, och de som bor innanför tullarna är mer positivt inställda än de som bor utanför tullarna.

• Att ’’umgås IRL med vänner’’, ’’vara i innerstaden’’ och ’’gå på konserter’’

uppger fler än hälften av unga att de kommer göra mer av när coronapandemin är över.

Nyckelinsikter

(7)

Unga stockholmares intresse för gaming,

konserter, videoproduktion och musikskapande

(8)

Fråga: ’’Hur stort är ditt intresse för följande aktiviteter?’’

21%

30%

20%

16%

31%

21%

25%

17%

30%

20%

29%

27%

10%

9%

13%

18%

8%

21%

12%

21%

Konserter och livemusik

Gaming och e-sport

Skapa/redigera video, grafik och

bilder

Skapa musik

5 - Mycket intresserad 4 3 - Varken eller 2 1 - Helt ointresserad

(9)

Fråga: ’’Hur stort är ditt intresse för följande aktiviteter?’’

Filter: Sammanslagning av ’’4’’ eller ’’5 – Mycket intresserad’’ på nedanstående alternativ Nedbrytning: Kön

63%

40%

33%

27%

42%

49%

67%

39%

Konserter och livemusik

Skapa/redigera video, grafik och bilder

Gaming och e-sport

Skapa musik

Tjej

Kille

(10)

Hur ser behovet av en hubb för musik, gaming

och content creation ut bland unga?

(11)

Fråga: ’’Var vänlig att ta ställning till följande påståenden kopplat till ditt eget intresse för gaming och e-sport:’’

Filter: Uppgett ’’4’’ eller ’’5 – Mycket intresserad’’ på påståendet ’’Gaming och e-sport’’, på frågan: ’’Hur stort är ditt intresse för dessa ämnen/aktiviteter?’’

34%

31%

15%

34%

32%

30%

17%

18%

31%

6%

10%

12%

9%

9%

12%

Det behövs fler ställen att game:a/e-sporta på i

Stockholm

Jag skulle gärna besöka ett nytt gaming-/e-sportscenter i

centrala Stockholm

Det är svårt att hitta ställen för att game:a/e-sporta på i

Stockholm

Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Osäker/vet ej

(12)

Fråga: ’’Var vänlig att ta ställning till följande påståenden kopplat till ditt eget intresse för konserter/livemusik:’’

Filter: Uppgett ’’4’’ eller ’’5 – Mycket intresserad’’ på påståendet ’’Konserter/livemusik’’, på frågan: ’’Hur stort är ditt intresse för dessa ämnen/aktiviteter?’’

41%

31%

16%

32%

38%

36%

12%

19%

31%

6%

3%

11%

8%

8%

7%

Jag skulle gärna besöka ett nytt center för

ungdomskonserter/livemusik i centrala Stockholm

Det behövs fler ställen för konserter/livemusik för unga i

Stockholm

Det är svårt att hitta ställen att se konserter/livemusik som ung

i Stockholm

Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Osäker/vet ej

Något större intresse bland 15-19 åringar, än

för att besöka ett nytt center för

konserter/livemusik. Inga nämnvärda skillnader längs könslinjer eller var i

Stockholm man bor.

(13)

Fråga: ’’Var vänlig att ta ställning till följande påståenden kopplat till ditt eget intresse för att skapa/redigera musik:’’

Filter: Uppgett ’’4’’ eller ’’5 – Mycket intresserad’’ på påståendet ’’Skapa/redigera musik’’, på frågan: ’’Hur stort är ditt intresse för dessa ämnen/aktiviteter?’’

38%

43%

32%

34%

28%

37%

15%

15%

16%

5%

6%

4%

8%

9%

11%

Det behövs fler ställen där unga kan skapa musik i Stockholm

Jag skulle gärna besöka ett nytt center där unga kan skapa musik i centrala Stockholm

Det är svårt att hitta lokaler med rätt utrustning för att skapa musik som ung i Stockholm

Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Osäker/vet ej

(14)

31%

28%

30%

40%

42%

36%

14%

13%

18%

3%

3%

6%

12%

13%

10%

Det behövs fler ställen där unga kan skapa/redigera video, grafik

och bilder i Stockholm

Det är svårt att hitta lokaler med rätt utrustning för att skapa/redigera video, grafik och

bilder som ung i Stockholm

Jag skulle gärna besöka ett nytt center där unga kan skapa/redigera film och video i

centrala Stockholm

Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Osäker/vet ej

Fråga: ’’Var vänlig att ta ställning till följande påståenden kopplat till ditt eget intresse för att skapa/redigera film & video:’’

Filter: Uppgett ’’4’’ eller ’’5 – Mycket intresserad’’ på påståendet ’’Skapa/redigera film och video’’, på frågan: ’’Hur stort är ditt intresse för dessa

ämnen/aktiviteter?’

(15)

Ungas syn på Stockholms innerstad i

allmänhet, och Sergels torg i synnerhet

(16)

Fråga: ’’Var vänlig ta ställning till följande påståenden:’’

37%

33%

30%

31%

42%

38%

33%

36%

15%

16%

21%

19%

4%

6%

14%

6%

2%

7%

2%

8%

Det är roligt att vara i/åka till innerstan

Jag gillar att träffa folk från olika delar

av Stockholm

Jag känner mig hemma i innerstan

Det behövs mer att göra för unga i

innerstan

Håller helt med Håller delvis med Håller mestadels inte med Håller inte med alls Osäker/vet ej

(17)

82%

69%

71%

66%

75%

74%

63%

61%

Det är roligt att vara i/åka till innerstan

Jag gillar att träffa folk från olika delar av Stockholm

Det behövs mer att göra för unga i innerstan

Jag känner mig hemma i innerstan

15-19 år 20-24 år

82%

79%

71%

69%

76%

65%

63%

58%

Det är roligt att vara i/åka till innerstan

Jag gillar att träffa folk från olika delar av Stockholm

Det behövs mer att göra för unga i innerstan

Jag känner mig hemma i innerstan

Tjej Kille

Fråga: ’’Var vänlig att ta ställning till följande påståenden:’’

Filter: Uppgett ’’Håller helt med’’ eller ’’Håller delvis med’’ på nedanstående alternativ

Nedbrytning: (t.v.) Ålder / (t.h.) Kön

(18)

11%

32% 30%

22%

5%

15%

41%

18%

13% 13%

13%

37%

23%

17%

9%

Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig Osäker/vet ej

Tjej Kille Total

20%

43%

18%

14%

5%

11%

35%

26%

20%

6% 8%

38%

18%

11%

27%

Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig Osäker/vet ej

Bor i innerstaden Bor i förort till Stockholm

Fråga: ’’Vad tycker du om Sergels torg som mötesplats för dig och dina vänner?’’

Nedbrytning: (t.v.) Kön / (t.h.) Var i Stockholm man bor

(19)

Fråga: ’’Finns det någon särskild anledning till varför du tycker att Sergels torg är en bra mötesplats?

Filter: Uppgett ’’Ganska bra’’ eller ’’Mycket bra’’ på frågan: ’’Vad tycker du om Sergels torg som mötesplats för dig och dina vänner?’’

Nedbrytning: (t.v) Ålder / (t.h.) Kön

71%

48%

20%

22%

11%

11%

6%

2%

0%

58%

42%

26%

18%

17%

13%

2%

5%

2%

64%

44%

23%

20%

15%

13%

4%

4%

1%

Ligger centralt i stan

Bra utbud av butiker och restauranger

Finns mycket att göra för unga

Gillar känslan/stämningen på platsen

Känns tryggt

Gillar att det är mycket folk

Annat:

Osäker/vet ej

Inget av ovanstående

Tjej Kille Total

67%

51%

21%

17%

12%

10%

4%

2%

2%

61%

38%

26%

22%

18%

15%

4%

6%

1%

64%

44%

23%

20%

15%

13%

4%

4%

1%

Ligger centralt i stan

Bra utbud av butiker och restauranger

Finns mycket att göra för unga

Gillar känslan/stämningen på platsen

Känns tryggt

Gillar att det är mycket folk

Annat:

Osäker/vet ej

Inget av ovanstående

15-19 år

20-24 år

Total

(20)

74%

61%

41%

29%

12%

1%

6%

2%

1%

44%

40%

26%

29%

14%

10%

3%

6%

3%

Ogillar känslan/stämningen på platsen

Känns otryggt

För mycket folk

Finns inget att göra för unga

Dåligt utbud av butiker och restauranger

Svårt att ta sig till

Annat:

Osäker/vet ej

Inget av ovanstående Tjej

Kille

60%

55%

33%

33%

17%

3%

4%

3%

2%

65%

51%

37%

25%

9%

6%

5%

3%

1%

62%

53%

35%

29%

13%

4%

5%

3%

2%

Ogillar känslan/stämningen på platsen

Känns otryggt

För mycket folk

Finns inget att göra för unga

Dåligt utbud av butiker och restauranger

Svårt att ta sig till

Annat:

Osäker/vet ej

Inget av ovanstående

15-19 år 20-24 år Total

Fråga: ’’Finns det någon särskild anledning till varför du tycker att Sergels torg är en dålig mötesplats?

Filter: Uppgett ’’Ganska dålig’’ eller ’’Mycket dålig’’ på frågan: ’’Vad tycker du om Sergels torg som mötesplats för dig och dina vänner?’’

Nedbrytning: Kön

(21)

Post-corona

– vad vill unga gör mer/mindre av?

(22)

Fråga: ’’När coronapandemin är över, tror du att du då kommer att vara mer eller mindre intresserad av följande, jämfört med innan?’’

58%

51%

51%

28%

24%

23%

22%

22%

20%

36%

37%

32%

54%

44%

61%

60%

60%

62%

7%

12%

17%

18%

32%

16%

19%

19%

18%

Umgås IRL med vänner

Vara i innerstan

Gå på konsert

Träffas för att game:a/e- sporta tillsammans

Vara hemma

Skapa/redigera musik

Umgås digitalt/sociala medier

Skapa/redigera grafik och bilder

Skapa/redigera film och video

Mer Varken eller Mindre

(23)

Kontakt:

Ulrik Hoffman

ulrik@ungdomsbarometern.se

Jacob Borssén

Figure

Updating...

References

Related subjects :