• No results found

Klicka här för att komma till anmälan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Klicka här för att komma till anmälan"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)
(2)

Välkommen till Konståkningsläger i Luleå

v.10, 3 mars - 6 mars 2020 i samarbete med Arctic Tour - Alexander Majorov Jr

Klicka här för att komma till anmälan

Sista dag för anmälan 3:e februari.

Träningsalternativ Träningsalternativ 1:

Arctic Tour

Vänder sig till tävlingsåkare på alla nivåer från stjärnåkare till elitåkare

Totalt 2 st markpass

Totalt 2 st teoripass

Totalt 8 st ispass, fördelat på 2 ispass/dag à 75min.

Tränare Alexander Majorov Jr Läs mer om Artic Tour

Information från Alexander "Sasha" Majorov Jr om sportlovets program Träningsalternativ 2:

Framtida stjärnor

Vänder sig till nyblivna tävlingsåkare och åkare som strävar efter att klara tävlingstest.

Totalt 8 st ispass, fördelat på 2 ispass/dag à 45min.

Totalt 4 st markpass, fördelat på 1 mark/dag Tränare Tore Vallgårda

(3)

Basic träning

I mån av intresse kommer vi att erbjuda träningspass inför basictest. Nivåerna kommer att vara från basic grund till basic 4. Vi kommer att erbjuda 2 pass à 30 min., kostnad 200:-.

Tiderna för testträningen kommer att medelas när schemat är klart.

Tester

Tester kommer att erbjudas under lägret och är planerade till Fredag kväll 6/3.

Exakt tid för tester anges senare. Ange via anmälningsformuläret om du är intresserad av tester.

Ishall och marklokal

Träningarna sker i Coop Norrbotten Arena D-hallen, mark träningarna kommer att vara inne i Coop Norrbotten Arena A-hallen, alternativt ute i det fina vädret. Ta med mark kläder för utomhus fys.

Boende

Scandic hotell (gångavstånd 1,0 km från Coop Norrbotten Arena)

Hemsida: http://www.scandic-hotels.se/

telefon: 0920-27 64 00

epost: lulea@scandic-hotels.com Specialerbjudande från Scandic:

Använd bokningskod: LKK_0303

Enkelrum 700 kr/natt

Dubbelrum 800 kr/natt

Trebäddsrum 1150 kr/natt

Fyrbäddsrum 1350 kr/natt

Alla priser är inkl. frukost, fri parkering, tillgång till pool, bastu och gym samt trådlöst internet. Priserna är baserat på vuxna personer.

Måltider

Restauranger finns på gångavstånd från ishallen.

Förslag:

Luleå Hockey restaurangen inne i Coop Norrbotten Arena A-hallen serverar lunchbuffé

(4)

Arctic Thai & Grill

Scandic hotel restaurang Ankomst och inskrivning

Inskrivning sker i ishallen Coop Norrbotten Arena D-hallen Transporter

Transporter till och från tåg, buss eller flyg kan ordnas mot en mindre kostnad.

Behov av transport anmäls till transport@luleakk.se senast 2020-02-20 Betalning

Kostnad i

kr

Betalas senast

Anmälningsavgift träningsalternativ 1 & 2

500 2020-02-03 Får ej avräknas från kursavgift Kursavgift, Arctic tour 2900 2020-02-10

Kursavgift, Framtida stjärnor

1200 2020-02-10

Basicträning 2st 30min pass

200 Vid

inskrivning

Test 200 Vid

testtillfället

Möjliga betalsätt är inbetalning till plusgiro: 80 91 44-9 alternativt swish:

123 121 70 82

Märk alltid inbetalningen / swish med namn + läger + vad betalningen avser (anmälningsavgift, kursavgift)

Betala in anmälningsavgiften senast 2020-02-03. Betala in

anmälningsavgiften i god tid för att försäkra dig om en plats på lägret. För turordning gäller den dag som anmälningsavgift är registrerad på banken.

Betala in kursavgiften senast 2020-02-10. Om inte avgiften betalas inom föreskriven tid förbehåller sig lägerledningen rätten att disponera dessa platser.

För betalningar från utlandet: IBAN: SE74 9500 0099 6034 0809 1449 BIC:

NDEASESS

Avgift för basicträning betalas på plats. Betalning kan ske kontant, med kort (VISA eller Mastercard) eller Swish.

Bekräftelse

(5)

Bekräftelse, och schema kommer i slutet av februari att sändas ut via angiven e- postadress i anmälningsformuläret. Vänligen lägg till lager@luleakk.se som säker avsändare så du får informationen som skickas ut.

Avanmälan

Anmälan är bindande, ingen återbetalning av anmälningsavgiften eller kursavgiften kommer att ske, vi uppmanar er istället att se över ert försäkringsbolag regler.

Förfrågningar

Ulf Nordqvist - ulf.nordqvist@luleakk.se

Linda Engman - linda.engman@luleakk.se Lägermail: lager@luleakk.se

References

Related documents

I västra delen av Borås, mellan Nabbamotet och Viaredsmotet, uppgår trafiken på väg 40 till 34 000 fordon per vardagsmedeldygn.. Trafikflödet är prognostiserat till 47 900 fordon

Vi anser sammanfattningsvis att regeringen bör tillvarata erfarenheterna från processen runt höghastighetsjärnvägen när man vidtar åtgärder enligt riksdagens

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder i syfte att säkerställa äldres tillgång till idrott och fysisk aktivitet över hela landet

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges regering i internationella och bilaterala sammanhang bör lyfta frågan om den sydafrikanska landreformen

Detaljplaner finns för i stort sett hela Skara tätort.. Undantag är Björkängens småhusområde söder om E20 och en del andra fastigheter öster därom, samt ett område

Gävle kommun ser positivt på att elever genom förslaget inte kommer att bli bedömda på sin sämsta prestation och tycker att förslaget är bra, men vill framhålla att det kommer

Nedan följer en resultatdiskussion utifrån studiens resultat och de teoretiska begrepp som berör studiens syfte. Första forskningsfrågan ”Hur resonerar pedagoger kring det

Kultur- och fritidskontorets föreslår att avtal med Sollentunagymnasterna om nyttjande av B-hallen i Arena Satelliten förlängs för perioden.. 2015-06-01

För att komma till rätta med problemet och ge elever en möjlighet att finna sitt eget sätt att lära bör utomhusundervisning vara ett kontinuerligt inslag på schemat, där

uppmärksamma Liams kommunikation med henne eftersom Märta behöver stå med ryggen mot Liam för att hänga upp sina ytterkläder på kroken. Vi ser även att hallens utformning

Välj mellan figurer från flera av Disneys olika filmer.. 69k STAR

Emma Wallenius -08 Ska testa en

Egna varumärken är ett omfattande och komplext integrationspro- jekt På områden som ekologiska varor driver Coop-koncernen fram egna varumärken och produkter utifrån

I. Vitam fan£H ERICI Regis Sveci«, quam primus. edidit notisque illuftrayic JOANNES SCHEFFE- RUS

och tillbaka och väggar förbi en kon. En spelare utgör vägg. Tre spelare turas om att springa, det går att vara någon till. Lagom i grupper om 4-5 spelare, fungerar bra att köra

Med en utgångspunkt i att en hög balans mellan flexicurity och trygghet ger en svagare segmentering av arbetsmarknaden förväntas resultatet peka mot just detta för insider- och

Samtalet kan inte beskrivas som enbart ett sätt att skaffa sig kunskap om det som finns i omgivningen utan även som en viktig grund för att lära sig språket (Halliday, 1993,

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Coop Mitt

Stänga av vägen som ansluter till parkeringen från Bryggvägen, detta då otydligheten kring affären beror till stor del på att en väg ansluter där.. Man minskar även trafiken

Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisningarna 2020 för Halmstads Rådhus AB, Halmstads Fastighets AB, Gamletull Komplementär AB, KB Gamletull, Nissamedia AB, HF

* 10.00 Höglekardalens Semesterby Välkomstinformation på Wärdshuset om veckans aktiviteter, fiske, vandring, ridning och tips om egna aktiviteter.. Vi bjuder på kaffe, saft

Klass Gren Omgång Plac.. Klass Gren

Passningsklossar vid lianerna placeras fyra stycken utmed väggen och 3 små passningsklossarna staplas ovanpå varandra bredvid.. 4 st blå klossar med sneda sidor placeras till