• No results found

Bilaga 6.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bilaga 6."

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Grundvattenbortledning M 3346-11

Bilaga 6.

Grundvattenberoende objekt, bilaga 2

till PM Hydrogeologi, uppdaterad

(2)

"""""

""""""

" """"" """""""""""""""

"

"

"

"

"

"

"

"

"

""

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"""""""""

""" " " " " " " " " " " " " " "" ""

""

"

"

"

"

"

"

"

" "

""""""

"

"

"

"

"

"

""

"

"

"

"

"

"

""

"

"

"""

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"""""

"

"

""

"

"

"

"

"

"

"

""

"

"

"

"

"

"

"

"

"

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

"

" / /

"

/

"

/

"

/ " /

"

/

"

/

"

/

"

/

Kurvan 5 Gransätra

Måsholmen 16 KASHOLMEN 1 KASHOLMEN 1

STIGMANNEN 14

STIGMANNEN 14

STIGMANNEN 19

KUNGENS KURVA 1:4

1

2061

1456

1453

2061

1456

9/5 00

9/0 00

11/ 00 0

10/500

10/000

HUDDINGE KUNGENS KURVA

SMISTA

SKÄRHOLMEN

Skärholmsv.

Lindvreten

Gillsätra

Sm is tav

ä ge n

D ialo

gg at an

rby Al

Vårbergsvägen

Skärholmsvägen

Kungens Kurvaleden

der lje väg en E4/ E2 0

der

lje väg en

E 4/ E2 0 Skärho lmsbä cken

Ek ho

lm s v äg

en Ek ho lm sv äg en Vårholmsbackarna

Sm is ta A llé

f

0 100 200 300 400

m

Skadeobjekt Brunnar

"

/ berg, okänd anv

"

/ berg, dricksvatten

"

/ berg, energi

"

/ berg, anv inte

!

. grävd, okänd anv

!

. grävd, dricksvatten

!

. grävd, anv inte

!

. grävd, bevattning

# 0 källa

Naturobjekt Naturvärden Nyckelbiotop Sumpskog Övrigt Naturreservat

!

!

!

Natura2000-område Övrigt

Påverkansområde

" " " "

Villkorsområde_130318

Villkorsområde

Grundläggning Okänd grundläggning Grundvattenberoende grundläggning

Platta på lermark Övriga skadeobjekt

Markavvattningsföretag Vatten

Lös lera inom påverkansområde

Bilaga 2.1 Grundvattenberoende objekt Kungens kurva

_ 1:7,500 Skala A3

1444

4

HOGSTA 4:1 Förklaring

Fastighetsbeteckning för brunn inom påverkansområde Numrering på naturobjekt enligt tabellerna 6.3, 7.2 och 8.3 i PM Hydrogeologi

Länsstyrelsens ID på markavvattningsföretag

Vinsta 9:4 Fastighet/kvarter med okänd eller grundvattenberoende

grundläggning

(3)

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!!

!

!

!

!

! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

"

" / /

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

"

" / /

"

/

"

/

"

/ " /

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

SÄTRA 2:1

Bredsätra

Kurvan 5 Gransätra

Måsholmen 16 KASHOLMEN 1 KASHOLMEN 1 Brunnsätra 7

Kungshatt 1:1

KUNGSHATT 1:3 Kungshatt 1:1

STIGMANNEN 14 STIGMANNEN 14 STIGMANNEN 19

KUNGENS KURVA 1:4

1

3

2

2061

1456

1453

1444

2061

1456 12/50 0

12/00 0

11/ 500

11/0 00

10/500

10/000

SÄTRA

SMISTA

SKÄRHOLMEN

Alsätrav.

Skärholmsv.

Gillsätra Sätraån

Sm istav äge n

Ålg ry tev .

Vårbergsvägen

Björksät rav.

der tälje väg en E4/ E2 0 Skärholmsbä cken

Ek ho lm sv äg

en Ekho lms väg en

Ek sät ra väg en

Sm ist a A llé Vårholmsbackarna

f

0 100 200 300 400

m

Skadeobjekt Brunnar

"

/ berg, okänd anv

"

/ berg, dricksvatten

"

/ berg, energi

"

/ berg, anv inte

!

. grävd, okänd anv

!

. grävd, dricksvatten

!

. grävd, anv inte

!

. grävd, bevattning

# 0 källa

Naturobjekt Naturvärden Nyckelbiotop Sumpskog Övrigt Naturreservat

!

!

!

Natura2000-område Övrigt

Påverkansområde Villkorsområde

Grundläggning Okänd grundläggning Grundvattenberoende grundläggning

Platta på lermark Övriga skadeobjekt

Markavvattningsföretag Vatten

Lös lera inom påverkansområde Bilaga 2.2 Grundvattenberoende objekt

Sätra

_ 1:7,500 Skala A3

1444

4

HOGSTA 4:1 Förklaring

Fastighetsbeteckning för brunn inom påverkansområde Numrering på naturobjekt enligt tabellerna 6.3, 7.2 och 8.3 i PM Hydrogeologi

Länsstyrelsens ID på markavvattningsföretag

Vinsta 9:4 Fastighet/kvarter med okänd eller grundvattenberoende

grundläggning

(4)

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!!

!

!

!

!

! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

! .

"

/

"

/

"

" / /

"

" /

/ " /

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/ " /

"

/

"

/

"

" / /

"

/

"

/

# 0

! .

! .

! .

! .

! .

! . ! .

! .

"

/

"

/

"

/

"

/

! .

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

# 0

"

/ "

/

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/ " /

SÄTRA 2:1 Lovö-Edeby 4:18

Bredsätra Lovö-Edeby 4:17

Lovö-Edeby 4:15 Lovö-Edeby 4:13

Lovö-Edeby S:1

Brunnsätra 7 Kungshatt 1:8

Kungshatt 1:1

KUNGSHATT 1:3 Kungshatt 1:1

LOVÖ-EDEBY 4:7 Lovö-Edeby 4:6

Lovö-Edeby 4:6

Kungshatt 1:83

Kungshatt 1:64

Kungshatt 1:60 Lovö-Edeby 4:1

Lovö-Edeby 4:1

Lovö-Edeby 4:1

Lovö-Edeby 4:4 Lovö-Edeby 4:1

Kungshatt 1:99

Kungshatt 1:85 Kungshatt 1:61 Kungshatt 1:59

Kungshatt 1:58 LOVÖ-EDEBY 4:1

LOVÖ-EDEBY 4:7

Lovö-Edeby 4:8 Lovö-Edeby 4:8

Lovö-Edeby 4:1

Kungshatt 1:44 Lovö-Edeby 4:1

Kungshatt 1:96

KUNGSHATT 1:57 KUNGSHATT 1:58

Kungshatt 1:84

Kungshatt 1:154 Kungshatt 1:155 LOVÖ-EDEBY 4:17

KUNGSHATT 1:113

KUNGSHATT 1:151 KUNGSHATT 1:109

Lovö-Edeby 4:12

Kungshatt 1:111 Kungshatt 1:103 Lovö-Edeby 4:11

Kungshatt 1:104

KUNGSHATT 1:152 Lovö- Edeby 4:15

Lovö- Edeby 4:15

Lovö-Edeby 4:8

KUNGSHATT 1:69 Kungshatt 1:79

Kungshatt 1:61 LOVÖ-EDEBY 4:17

LOVÖ-EDEBY 4:17 Kungshatt 1:103

KUNGSHATT 1:104 Lovö- Edeby 4:15

Lovö-Edeby 4:8, 4:6, 4:7

4

3 7 6

1

11

8

5

1

2 9

15

13

14 /0 00 14

13 /50 0

13/ 000

12/50 0

12/00 0

11/ 500 KUNGSHATT

Sätraån Kungsborg

Alsätrav.

f

0 100 200 300 400

m Skadeobjekt

Brunnar

"

/ berg, okänd anv

"

/ berg, dricksvatten

"

/ berg, energi

"

/ berg, anv inte

!

. grävd, okänd anv

! . grävd, dricksvatten

!

. grävd, anv inte

! . grävd, bevattning

# 0 källa

Naturobjekt Naturvärden Nyckelbiotop Sumpskog Övrigt Naturreservat

!

!

!

Natura2000-område Övrigt

Påverkansområde Villkorsområde

Grundläggning Okänd grundläggning Grundvattenberoende grundläggning

Platta på lermark Övriga skadeobjekt

Markavvattningsföretag Vatten

Lös lera inom påverkansområde Bilaga 2.3 Grundvattenberoende objekt

Kungshatt _

1:7 500 Skala A3

1444

4

HOGSTA 4:1

Förklaring

Fastighetsbeteckning för brunn inom påverkansområde Numrering på naturobjekt enligt tabellerna 6.3, 7.2 och 8.3 i PM Hydrogeologi

Länsstyrelsens ID på markavvattningsföretag

Vinsta 9:4 Fastighet/kvarter med okänd eller grundvattenberoende

grundläggning

(5)

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!!

!

!

!

!

! !

! !

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! !

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

! !

!

! ! !!!!!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

!

! !

!

!

!!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! !

! ! ! ! !

! !

! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/ ! .

! .

"

" / /

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

"

/

"

" / /

! .

! . ! .

! .

"

/

"

/

"

/

! .

! .

"

/

" /

"

/

" / " /

" /

"

/

"

/ " /

Lovö-Edeby 4:18

Lovö-Edeby 4:17 Lovö-Edeby 4:15

Lovö Prästgård 3:1

Lovö-Edeby 4:13

Lovö-Edeby S:1 LOVÖ-EDEBY 4:7

Lovö-Edeby 4:6

Lovö-Edeby 4:6

Kungshatt 1:64 LOVÖ-BERGA 3:1

Lovö-Edeby 4:1 Lovö-Edeby 4:1

Lovö-Edeby 4:1 Lovö-Edeby 4:4

Lovö-Edeby 4:1

Lovö-Edeby 4:1

Kungshatt 1:58 Lovö-Edeby 4:2

Lovö-Edeby 4:3

LOVÖ-EDEBY 4:1

LOVÖ-EDEBY 4:7

Lovö-Edeby 4:8

Lovö-Edeby 4:8

Lovö-Edeby 4:1

Lovö-Edeby 4:1

KUNGSHATT 1:57 KUNGSHATT 1:58

LOVÖ-EDEBY 4:17 Lovö-Edeby 4:12

Lovö-Edeby 4:11

Lovö- Edeby 4:15 LOVÖ-SÖDERBY 3:1

LOVÖ-SÖDERBY 3:1

Lovö- Edeby 4:15

Lovö-Edeby 4:8

LOVÖ-EDEBY 4:17 LOVÖ-EDEBY 4:17

Lovö- Edeby 4:15

Lovö-Edeby 4:8, 4:6, 4:7

12

10 16

1418

16/500

16/0 00

15/ 50 0

15 /00 0

Lindö Tillflykten

Edeby

Edeby Ekhage

Edeby Gård

Eke ge n, g 26 1

Eke röv äg en , vä g 2 61 Lovö Kyrkallé

f

0 100 200 300 400

m Skadeobjekt

Brunnar

"

/ berg, okänd anv

"

/ berg, dricksvatten

"

/ berg, energi

"

/ berg, anv inte

!

. grävd, okänd anv

! . grävd, dricksvatten

!

. grävd, anv inte

! . grävd, bevattning

# 0 källa

Naturobjekt Naturvärden Nyckelbiotop Sumpskog Övrigt Naturreservat

!

!

!

Natura2000-område Övrigt

Påverkansområde Villkorsområde

Grundläggning Okänd grundläggning Grundvattenberoende grundläggning

Platta på lermark Övriga skadeobjekt

Markavvattningsföretag Vatten

Lös lera inom påverkansområde Bilaga 2.4 Grundvattenberoende objekt

Södra Lovön _

1:7 500 Skala A3

1444

4

HOGSTA 4:1

Förklaring

Fastighetsbeteckning för brunn inom påverkansområde Numrering på naturobjekt enligt tabellerna 6.3, 7.2 och 8.3 i PM Hydrogeologi

Länsstyrelsens ID på markavvattningsföretag

Vinsta 9:4 Fastighet/kvarter med okänd eller grundvattenberoende

grundläggning

References

Related documents

Like making sure not to just walk straight out into traffic /…/, cycle with a helmet, you can actually affect things, walk instead of cycling and so on. But if it's like a

Teresa Leijonhufvud * Nitt lilla klassrum på nätet Klockan:9. hel, halv, kvart i och

(a) Skriv rätt världsreligion (judendom, kristendom, islam, hinduism eller buddhism) i de blå rutorna i vänsterspalten.. Skriv endast en världsreligion i

Planen hanteras med ett standardförfarande, då syftet inte är i strid mot Vimmerby kommuns översiktsplan och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i övrigt av

Fliken Fönstermatchning används för att ange de kriterier som KWin utvärderar när regeln är tillämplig för ett givet fönster.. Noll (matcha vilket fönster som helst) eller flera

Manuell auf Verschleißerscheinungen Es darf keine wesentliche überprüfen Verschleißerscheinungen zu erkennen sein... Bögen, vertikal

sestavy KTS_BC_0_00 Normaliz.. VYKRES MATERIAL

ReserZni cast je ucelena, velmi obsahla a peclive zpracovana s vyuzitim velkeho mnozstvi pi'evazne zahranicnich zdroju. Rada z pouzitych zdroju je internetovych, ale hlavni cast

Vid mätningar i simbassängsvatten så ligger ofta redoxpotentialen mellan 750 och 800 mV och erfarna driftstekniker ser ogärna att värdet går under 750 mV, enligt uppgift från

(I may add Swift to that list; in Out of This World, Harry Beech's dead wife Anne narrates one chapter, and in Last Orders Jack Dodds, whose ashes are being carried to the sea,

Till hans sånger och dramer, till hvarje hans ord lyssnade icke endast hela hans folk, utan hela världen, och ända upp i de eländas stadsdel i Stockholm

Sedan den qvällen var det slut mellan hans nya flamma och honom och i sina tankar höjde han igen Sigrid Walborg på en piedestal och dyrkade henne dubbelt

Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra

)**+,-..#/0%$+1'*2*3

we’ve had personal Zoom-meetings with 42 students and have mainly shared experience and helped students with studying techniques and applying for summer

Det kommer att finnas tre vätskestationer för challgene 21, två för milen och en

[r]

[r]

De faktiska fel som säljaren normalt kan bli ansvarig för är så kallade väsentliga fel som köparen inte borde ha upptäckt eller som köparen inte borde ha misstänkt med

*) Man skall kanske mot valet af detta ämne för vår skizz invända att Paludan Muller är tillräckligt känd och läst i Sverige, för att göra både skizzen och de

Såsom vi tidigare skrivit lämnar en grupp men två grupper kommer till så att vi saknar ett klassrum men behöver ytterligare ett klassrum så att vi kan använda ett klassrum när vi

Tillfällig schakt för grundläggning kan utföras i max släntlutning 1:1,5 med trafiklast minst 1 m från släntkrön ner till 3,5 m djup.. vid utrymmesbrist rekommenderas att

Sist i rapporten finns ett spindeldiagram som för frågorna som ligger under varje målområde visar andelen som svarat Stämmer mycket bra eller Stämmer ganska bra. Som ett stöd