• No results found

Enskilda vägar och privata 100-metersvägar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Enskilda vägar och privata 100-metersvägar"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskilda vägar och

privata 100-metersvägar

(2)

En enskild väg är en mindre men funktions- duglig väg som allmänheten ska kunna nyttja.

Enskilda vägar har alltid lokaliseringsmärken för vägvisning som är gula med röd kant.

Cirka 80 mil av vägarna i Växjö kommun är enskilda vägar och de används dagligen av allt från svampplockare till timmerbilar, hemtjänstpersonal och sopbilar.

Som fastighetsägare vid enskild väg blir du automatiskt delägare i vägsamfälligheten som ansvarar för underhållet av den enskilda vägen.

Enskilda vägar som uppfyller Trafikverkets

krav får bidrag för driftunderhåll och övrigt

arbete från Trafikverket.

(3)

Detta gäller för dig med enskild väg

Trafikverket ställer krav på vägsamfälligheten för hur en enskild väg ska skötas innan de betalar ut pengar för underhållet på vägarna. Därför har du ett ansvar som fastighetsägare och delägare i vägsamfälligheten.

Du ansvarar för att:

• Vägen uppfyller Trafikverkets normer. Det innebär ett vägområde på minst 8 till 10 meter på grund av vägens utformning

• Hålla vägen öppen för trafik

• Fasta hinder som till exempel träd, staket eller stora stenar får inte vara närmare än två meter till

vägkanten

• Virkestransporter ska kunna lasta från skogen till vägen, helst från skogsvägar med eget virkesavlägg

• Hålla en fri höjd på 4,6 meter

• Meddela ordförande i styrelsen för vägsamfälligheten om du påträffar något hinder eller skada på vägen

• Vägsamfälligheten är juridiskt ansvarig för vägen Statsbidrag från Trafikverket

Om vägsamfälligheten följer riktlinjerna delar Trafikver- ket ut ett bidrag för drift och underhåll av vägen. Följs inte riktlinjerna tas bidraget in. Statsbidraget utgör 60–80 procent av det totala bidraget till vägsamfällighet- erna. Växjö kommun står för resterande procent.

Det är respektive vägförsamlings ordförande som handlar upp de tjänster som behövs för att underhålla vägarna.

(4)

Detta gäller för dig med privat 100-metersväg

En enskild utfartsväg, en så kallad 100-metersväg är minst 100 meter till tomtgräns och leder till ett åretrunt- boende. Fastighetsägaren ansvarar själv för drift och underhåll av 100-metersvägen.

Du ansvarar för att:

• Hålla vägen framkomlig så att hemtjänst, ambulans, räddningstjänst och andra funktioner ska kunna ta sig obehindrat fram året om

• Halkbekämpa och dammbinda vid behov

• Kantskära och rensa diken och trummor längs med vägen

• Säkerställa god vattenavrinning genom att kantskära vägen

Underhållsbidrag från Växjö kommun

Om du har en privat 100-metersväg till din tomtgräns kan du ansöka om begränsat underhåll från Växjö kommun.

Du kan bara ansöka för permanent åretruntboende. Det innebär att kommunen utför och bekostar snöröjning, hyvlar vägen en till två gånger per år och grusar vägen vart tredje år. För att få ett begränsat underhåll från Växjö kommun ska vägen uppfylla ett antal krav:

• Vägen ska vara minst 3 meter bred

• På varje sida av vägen ska det vara minst 1,5 meter där det är fritt från träd, buskar, staket och grenar

• Det ska vara en fri höjd på 4,6 meter

(5)

• Vid tomtgränsen ska det finnas en vändplan för till exempel lastbil, snöröjningsfordon och väghyvel

• Inga förbudsskyltar eller grindar får finnas Om vägen inte uppfyller kommunens krav på normal vägstandard kommer underhållsbidraget att upphöra. För att ansöka om begränsat underhåll, kontakta ordförande i din vägförsamling.

Mer information och kontaktuppgifter

(6)

Kontaktuppgifter till Växjö kommuns vägförsamlingar

Bergunda vägförsamling (Bergunda, Helgö, Räppe, Öjaby, Gemla, Öja)

Ordförande Mats Nilsson

e-post: mats@rockatorp.se, tel. 070-517 70 40 Braås vägförsamling (Braås, Lenhovda) Ordförande Börje Lennartsson

e-post: borje.lennartsson@bahnhof.se, tel. 070-673 20 48 Lammhult vägförsamling (Lammhult, Berg, Asa,

Aneboda, Ör, Ormesberga) Ordförande Lars Ericsson

e-post: ericssonlars43@yahoo.se, tel. 070-347 19 55 Mellersta Kinnevald vägförsamling (Kalvsvik, Tävelsås, Ingelstad, Jät, Vederslöv)

Ordförande Stefan Jerkstål

e-post: stefan.jerkstal@tornum.se, tel. 070-530 40 85 Rottne vägförsamling (Rottne, Brittatorp, Gårdsby, Norra Åreda)

Ordförande Alf Löfgren

e-post: alf.lofgren@allpost.se, tel. 070-838 62 58

(7)

Växjö vägförsamling (Växjö, Furuby, Åryd) Ordförande Anders Johansson,

e-post: anders.johansson46@outlook.com, tel. 070-594 21 42

Östra Torsås vägförsamling (Ingelstad, Uråsa, Nöbbele, Väckelsång, Linneryd)

Ordförande Mats Nilsson

e-post: mats@rockatorp.se, tel. 070-517 70 40

Kontaktuppgifter till Växjö kommun och Trafikverket Samarbetsorgan för enskilda vägar Växjö kommun Anders Lynhagen

e-post: anders.lynhagen@vaxjo.se, tel. 0470-410 00 Mer information om drift och underhåll av enskilda vägar samt statsbidrag hittar du på trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se.

(8)

References

Related documents

I de diskussioner och material som kom fram från denna grupp fanns tankar om konsumtion, ekologi, vegetarianism, mångkultur och funderingar kring vad vi egentligen har på vår

Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn (behöver bara vara med ifall det rör

Är bolaget eller föreningen på obestånd finns möjligtvis inte någon annan väg ut än att ansöka om konkurs men det borde trots detta vara ett beslut som

Att dela in mat i pyramider bygger på att äta mest av det som finns i botten, lagom av det som finns i mitten och undvika eller äta lite av det som hamnar i

Direkt länkhänvisning till information om hur du ansöker om studiemedel Information på andra språk (engelska, somaliska, arabiska, persiska/dari)

Innan du anlägger ett nytt eller ändrar ett befintligt avlopp ska du skicka in en ansökan eller anmälan till miljöenheten.. Innan du börjar gräva ditt avlopp måste du alltid

• Avståndet mellan platsen för slamtömningsfordon och anslutningspunkt till slamavskiljare/tank får inte överstiga 10 meter. • på avskiljaren/tanken får ej överstiga

Kulturtidskrift som främst blev ett forum för unga svarta författare från Sydafrika, men bidrag från Nadine Gordimer och andra vita apartheid- motståndare har också förekommit i