• No results found

år 1 Borås stad

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "år 1 Borås stad"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2016 4­6 år 1 ­ Borås stad 

Borås Stad jämförelsetjänst 

­ 1. Jag känner mig trygg i skolan. 

Namn Antal %

A. Stämmer inte alls. 30 1,7

B. Stämmer dåligt. 61 3,4

C. Stämmer bra. 756 42,4

D. Stämmer helt och hållet. 937 52,5

Total 1784 100

Statistik

Medelvärde 3,46

Median 4

Svarsfrekvens 99,6% (1784/1791)

­ 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika  ämnena. 

Namn Antal %

A. Stämmer inte alls. 34 1,9

B. Stämmer dåligt. 150 8,5

C. Stämmer bra. 1099 61,9

D. Stämmer helt och hållet. 492 27,7

Total 1775 100

Statistik

Medelvärde 3,15

Median 3

Svarsfrekvens 99,1% (1775/1791)

­ 3. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla  ämnen. 

Namn Antal %

A. Stämmer inte alls. 31 1,8

B. Stämmer dåligt. 56 3,2

C. Stämmer bra. 737 41,8

D. Stämmer helt och hållet. 938 53,2

Total 1762 100

Statistik

Medelvärde 3,47

Median 4

Svarsfrekvens 98,4% (1762/1791)

(2)

­ 4. Jag lär mig mycket på matematiklektionerna. 

Namn Antal %

A. Stämmer inte alls. 21 1,2

B. Stämmer dåligt. 135 7,6

C. Stämmer bra. 861 48,5

D. Stämmer helt och hållet. 759 42,7

Total 1776 100

Statistik

Medelvärde 3,33

Median 3

Svarsfrekvens 99,2% (1776/1791)

Totalt medelvärde: Borås Stad jämförelsetjänst

Medelvärde 3,35

Värdegrund 

­ 5. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter. 

Namn Antal %

A. Stämmer inte alls. 43 2,4

B. Stämmer dåligt. 180 10,1

C. Stämmer bra. 858 48,4

D. Stämmer helt och hållet. 693 39,1

Total 1774 100

Statistik

Medelvärde 3,24

Median 3

Svarsfrekvens 99,1% (1774/1791)

­ 6. Lärarna bemöter mig med respekt.  

Namn Antal %

A. Stämmer inte alls. 33 1,9

B. Stämmer dåligt. 115 6,5

C. Stämmer bra. 744 41,9

D. Stämmer helt och hållet. 882 49,7

Total 1774 100

Statistik

Medelvärde 3,4

Median 3

Svarsfrekvens 99,1% (1774/1791)

(3)

­ 7. Lärarna förväntar sig att jag gör mitt bästa. 

Namn Antal %

A. Stämmer inte alls. 17 1

B. Stämmer dåligt. 29 1,6

C. Stämmer bra. 571 32,3

D. Stämmer helt och hållet. 1153 65,1

Total 1770 100

Statistik

Medelvärde 3,62

Median 4

Svarsfrekvens 98,8% (1770/1791)

­ 8. På lektionerna får alla lugn och ro att lära sig. 

Namn Antal %

A. Stämmer inte alls. 134 7,6

B. Stämmer dåligt. 607 34,2

C. Stämmer bra. 877 49,5

D. Stämmer helt och hållet. 155 8,7

Total 1773 100

Statistik

Medelvärde 2,59

Median 3

Svarsfrekvens 99% (1773/1791)

­ 9. Personalen arbetar aktivt för att alla elever skall vara  trygga och må bra i skolan. 

Namn Antal %

A. Stämmer inte alls. 44 2,5

B. Stämmer dåligt. 116 6,5

C. Stämmer bra. 745 42,1

D. Stämmer helt och hållet. 866 48,9

Total 1771 100

Statistik

Medelvärde 3,37

Median 3

Svarsfrekvens 98,9% (1771/1791)

(4)

­ 10. Jag får vara med och tycka till om skolans regler. 

Namn Antal %

A. Stämmer inte alls. 120 6,8

B. Stämmer dåligt. 296 16,7

C. Stämmer bra. 842 47,5

D. Stämmer helt och hållet. 513 29

Total 1771 100

Statistik

Medelvärde 2,99

Median 3

Svarsfrekvens 98,9% (1771/1791)

­ 11. Jag uppmuntras att delta i klassråd och elevråd (eller  liknande). 

Namn Antal %

A. Stämmer inte alls. 68 3,8

B. Stämmer dåligt. 194 11

C. Stämmer bra. 810 45,7

D. Stämmer helt och hållet. 699 39,5

Total 1771 100

Statistik

Medelvärde 3,21

Median 3

Svarsfrekvens 98,9% (1771/1791)

­ 12. Skolmaten smakar bra. 

Namn Antal %

A. Stämmer inte alls. 354 20

B. Stämmer dåligt. 499 28,1

C. Stämmer bra. 686 38,7

D. Stämmer helt och hållet. 235 13,2

Total 1774 100

Statistik

Medelvärde 2,45

Median 3

Svarsfrekvens 99,1% (1774/1791)

(5)

­ 13. Jag blir trevligt bemött av skolmåltidspersonalen. 

Namn Antal %

A. Stämmer inte alls. 84 4,8

B. Stämmer dåligt. 251 14,3

C. Stämmer bra. 797 45,3

D. Stämmer helt och hållet. 626 35,6

Total 1758 100

Statistik

Medelvärde 3,12

Median 3

Svarsfrekvens 98,2% (1758/1791)

­ 14. Jag äter av skolmaten varje dag. 

Namn Antal %

A. Stämmer inte alls. 149 8,4

B. Stämmer dåligt. 344 19,4

C. Stämmer bra. 639 36,1

D. Stämmer helt och hållet. 639 36,1

Total 1771 100

Statistik

Medelvärde 3

Median 3

Svarsfrekvens 98,9% (1771/1791)

­ 15. Det är städat och fint på vår skola. 

Namn Antal %

A. Stämmer inte alls. 142 8

B. Stämmer dåligt. 415 23,4

C. Stämmer bra. 890 50,2

D. Stämmer helt och hållet. 325 18,3

Total 1772 100

Statistik

Medelvärde 2,79

Median 3

Svarsfrekvens 98,9% (1772/1791)

Totalt medelvärde: Värdegrund

Medelvärde 3,07

Totalt medelvärde

Medelvärde 3,15

(6)

(7)

Statistiksammanfattning av medelvärden 

(8)

A Borås Stad jämförelsetjänst ­ 1. Jag känner mig trygg i skolan. 3,46 B Borås Stad jämförelsetjänst ­ 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 3,15 C Borås Stad jämförelsetjänst ­ 3. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen. 3,47 D Borås Stad jämförelsetjänst ­ 4. Jag lär mig mycket på matematiklektionerna. 3,33

E Värdegrund ­ 5. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter. 3,24

F Värdegrund ­ 6. Lärarna bemöter mig med respekt.  3,4

G Värdegrund ­ 7. Lärarna förväntar sig att jag gör mitt bästa. 3,62

H Värdegrund ­ 8. På lektionerna får alla lugn och ro att lära sig. 2,59

I Värdegrund ­ 9. Personalen arbetar aktivt för att alla elever skall vara trygga och må bra i skolan. 3,37

J Värdegrund ­ 10. Jag får vara med och tycka till om skolans regler. 2,99

K Värdegrund ­ 11. Jag uppmuntras att delta i klassråd och elevråd (eller liknande). 3,21

L Värdegrund ­ 12. Skolmaten smakar bra. 2,45

M Värdegrund ­ 13. Jag blir trevligt bemött av skolmåltidspersonalen. 3,12

N Värdegrund ­ 14. Jag äter av skolmaten varje dag. 3

O Värdegrund ­ 15. Det är städat och fint på vår skola. 2,79

References

Related documents

Vård- och äldrenämnden beslutar att anta redovisningen av pågående åtgärder med anledning av Stadsrevisionens granskning av taxor och avgifter och översänder densamma

Den här lektionen ska eleverna ta steget till att själva dekonstruera en text om sjöstjärnor och bena ut vad som är typiskt för textens uppbyggnad och språkliga drag. Bedömning

Lena berättar även att intresset för skog och natur är hög bland barnen, många tror hon även skulle vilja vistas mer ute i naturen.. Jag passade på att fråga om tillgångarna

25 § miljöbalken finner Borås Stad att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska

 För att stärka den interna kontrollen avseende efterlevnad av kommunens riktlinjer för exempelvis tröskelvärden vid direktupphandling bör förvaltningarna och bolagen ta fram

Vuxenutbildningens statistik för lärare med pedagogisk högskoleexamen visar i jämförelse med andra kommuner att Borås har en högre andel med sådan examen inom såväl

Målet i nämndens utvecklingsplan 2011-2015 Bildningsstaden Borås för introduktionsprogrammen är att alla elever efter 1 års studier går vidare till ett nationellt program,

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2020, samt fördelning över verksamhetsområden