• No results found

Läs spanska på Kuba med Kvarnby & CSN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Läs spanska på Kuba med Kvarnby & CSN"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tidskriften Kuba 1/2012 22

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke- kommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna licens besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/. Det har publicerats i www.globalarkivet.se

Läs spanska på Kuba med Kvarnby & CSN

Ola Nilsson

Svensk-Kubanska har i över tio år haft ett väletablerat samarbete med Universitetet i Cienfuegos. Hundratals personer har studerat spanska och samtidigt lära sig mer om det kubanska samhället, levnadsvillkoren, kulturen, landvinningarna och utmaningarna.

Kurserna i Cienfuegos har haft väldigt förmånliga priser, men det har inte gått att få CSN-stöd för språkstudier på Kuba som i exempelvis Chile, Argentina eller Mexico som har betydligt högre avgifter för relativt korta kurser.

Genom samarbete med Kvarnby folkhögskola i Malmö – där Svensk-Kubanska är delägare - kommer CSN- stöd kunna sökas 2012. Folkhögskolorna i Sverige kan erbjuda studiemedelsberättigande kurser inom områden som inte fångas upp inom det övriga utbildningssystemet.

Som ett uttryck för skolans inriktning mot den breda, antiimperialistiska vänstern, inleddes samtal med Svensk- Kubanska om samverkanskurser med Kuba-tema. Valet föll på att utveckla vårt samarbete med Universitetet i Cienfuegos och på så sätt via Kvarnby folkhögskola berättiga dessa studier till studiemedel.

5 veckor på distans, 10 veckor på Kuba

En folkhögskolekurs behöver vara 15 veckor för att räknas som en s.k. lång kurs. Studierna inleds därför med 5 veckors distansstudier hemifrån om Kubas historia, politik och samhällsliv i samarbete med Svensk-Kubanska, för att sedan fortsätta tio veckor till vid Universitetet i Cienfuegos.

Startdatum för kurserna blir i slutat av mars och april för vårterminen och kommer sedan att fortsätta med två till tre startdatum per termin. Ta chansen att lära dig spanska och förstå Kuba i underbara Cienfuegos! För mer information kontakta

ola.nilsson.kvarnby@folkbildning.net och kolla på hemsidan www.kvarnby.fhsk.se som snart kommer med mer information

References

Related documents

Men samtidigt gör USA precis det de anklagar sina fien- der för: USAs ”Kubaradiokontor” i Miami skapar i falska sociala mediekonton för att uppmuntra uppror och sprida sin

Det största problemet för oss var den kubanska gränskontrollens inställning till besök i land, särskilt i småstäder och fiskebyar.. Där finns ingen klar och

Trots begränsade ekonomiska resurser har kubanerna bättre hälsa än USAs medborgare i alla kategorier: låg barnadödlighet, låg förekomst av åldersdepression och

Och Caleb Mc Carry, som Bush-regimen utsett till ”samordnare för Kubas övergångsregering”, sa att det är livsviktigt att stödja dessa grupper i östra och norra Europa som

Så var och är också Nelson Mandela en inspiration för Kubas folk och för oss, han hjälper oss att tro att en bättre värld inte bara är nödvändig utan också möjlig. Med Kuba

Rätt till frihet, så klart, rätt till alla friheter - utom säger vi – en del människors frihet att utsuga de andra: ”Ingen får ägna sig åt en verksamhet

De avslutar med att påpeka ”att den verkliga likgiltigheten för medborgerliga rättigheter finns här, i USA… där regeringen spenderar miljarder dollar på krig, samtidigt som

Närvarande var kubanska ministern för utländska investeringar och ekonomiskt samarbete och hennes belgiska kollega Marc Venwilghen samt Belgiens ambassadör. Det skedde inom ramen