• No results found

2 stycken koner. 2 stycken rockringar. 40 stycken stenar i olika storlekar.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2 stycken koner. 2 stycken rockringar. 40 stycken stenar i olika storlekar."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Stapla stenar - Instruktioner av station Uppläggning av stationen

Ställ upp en startkon och lägg 20 stycken stenar vid konen. Lägg en rockring 10 meter fram.

Utförande

Laget ställer upp på ett led. Den första i ledet plockar upp en sten och springer fram och lägger den i rockringen. Sedan springer man och växlar. Nästa person springer fram med en ny sten och lägger den på den andra. Det gäller att bygga ett så hög stapel som möjligt.

Om stenarna faller ner får man bygga upp det igen. Om man inte lyckas lägga på en sten kan man låta den ligga vid sidan och sedan springer man och växlar så får nästa försöka.

Poängfördelning

10 poäng per sten som ligger på varandra när slutsignalen går.

Material för två stationer

2 stycken koner.

2 stycken rockringar.

40 stycken stenar i olika storlekar.

References

Related documents

Ställ en person i varje rockring, när startsignalen går tar deltagarna upp rören och den första fyller muggen med vatten och för sedan vattnet vidare till nästa person som i sin

Därefter transporterar man personen tillbaka till startkonerna och en ny i laget lägger sig på mattan och blir buren fram för att flytta över nästa

Så kan man plocka bort 3 plattor så har laget 30 poäng, om sedan laget trampar utanför eller ramlar utanför så lägger man tillbaka alla plattor.. Laget får då

När starten går så ska man trä och kliva igenom rockringen så att den kommer till nästa person.. Sedan ska man försöka låta rockringen gå genom alla tillbaka

Åker en boll ner i något av hålen eller ur mattan på långsidan så måste man starta igång en ny boll från

10 stycken hinkar, de två hinkarna i mitten kan ha en skiftade får man mer poäng om man landar i

Laget lyfter genom en person åt gången när en elev har gått genom rockringen och landat på andra sidan så får den personen inte gå tillbaka till andra sidan igen, utan eleven måste

Om någon trampar utanför får man bara hoppa på mattan igen eller ska man lägga ut matta och börja om från början. Behöver hela mattan ligga slät före att det räknas eller