Länsstyrelsen Skåne

11  Download (0)

Full text

(1)

Länsstyrelsen Skåne

Statsbidrag avseende år 2018

REDOVISNING

Statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud

Sänds in till

Länsstyrelsen Skåne

skane@lansstyrelsen.se

Kontaktuppgifter till den kommun som beviljats statsbidraget

Kommun Malmö

Utdelningsadress Postnummer Postort

Funktionsstödsförvaltningen 205 80 Malmö

Kontaktperson Avdelning/Enhet

Magdalena Nilsson Myndighet och socialpsykiatri

Nämnd Telefon ( inkl. riktnum- E-postadress

Funktionsstödsnämnden mer) magdalena.nils-

0709--478830 son@malmo.se

Den eller de kommuner, förutom redovisande kommun, som redovisningen omfattar Kommun/Kommuner

Malmö

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Figure

Updating...

References

Related subjects :