• No results found

Alla kan bidra till nya kyrkan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Alla kan bidra till nya kyrkan"

Copied!
7
0
0

Full text

(1)

Botkyrka pingstförsamling // februari 2021

PINGSTNYTT PINGSTNYTT

Arto Rajala är en av många frivilliga som arbetar med renoveringen av kyrkan. Läs mer om vad du kan bidra med på sid 8-10!

Alla kan bidra till nya kyrkan

(2)

V

I ÄR NU MITT uppe i en gudstjänstserie som vi kallar ”Glädje trots allt” och som utgår från Filipperbrevet. Brevet är skrivet av Paulus i en situation som på- minner om vår – han sitter isolerad i husar- rest i Rom. Men i den situationen ser han många skäl till glädje, och dessa vill han dela med församlingen i Filippi – och med oss.

En sak som fyller Paulus med glädje är att det som hänt honom inte stoppat evangeliets framfart – tvärtom hade fler, och människor som han aldrig annars skulle ha mött, fått del av de goda nyheterna om Jesus. ”Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som hänt mig snarast har fört evangeliet framåt”

(Fil 1:12). Paulus använder ett bildspråk som knyter an till det militära (eftersom Filippi var en militärstad) och skriver att omständigheterna fung- erat som ingenjörstrupper, som upprättar broar till nya territorium.

Kan det som hänt oss, våra

omständigheter, på samma sätt få föra Guds rike framåt? Kan den fruktansvärda corona- tiden öppna nya vägar? Jag är övertygad om det, eftersom Bibeln säger att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Jag ser tre vägar framåt under 2021:

1) MEDIA. Genom stängningen av kyrkorna har vi tvingats börja använda media på ett nytt sätt. Detta öppnar möjligheter för oss

att nå ut till människor som inte brukar gå i kyrkan. Låt oss utveckla detta till att nå fler och nya grupper av människor.

2) MOBILISERING. När vi inte kan ta människor till kyrkan får vi ta kyrkan till människorna.

Vi är kyrkan. Tänk om denna tid kunde leda till en helt ny mobilisering, där vi som enskilda kristna börjar leva ut vår tro mer än tidigare och där husförsamlingarna blir ännu viktigare!

3) MEDMÄNSKLIGHET. Just nu är det många människor som mår dåligt på olika sätt.

Många upplever hopplöshet, tristess och psykisk ohälsa. Det är tid

för oss att bry oss om våra medmänniskor. Det är tid att visa vår tro i praktisk hand-

ling.

JAG HOPPAS OCH TROR att vi, precis som Paulus, ska kunna säga att det som hänt oss har fört evangeliet framåt. Nu är det inte tid att ge upp eller att fokusera på problemen.

Nu är det tid att gå in genom de dörrar som omständigheterna öppnar. Så låt oss unwder 2021 sträcka oss ut till människor genom media och genom personligt engagemang, där vi delar vår tro i ord och handling.

HANS ERIK BYLUND pastor och föreståndare

PASTORN HAR ORDET

Media, mobilisering och medmänsklighet

GUDSTJÄNST – VARJE SÖNDAG KL 11

Välkommen att fira gudstjänst varje vecka Även om vi längtar efter att få mö-

tas så räknar vi med att Gud vill tala, verka och fortsätta för- vandla och förändra. Så välkom- men med! Via Facebook, Youtu- be eller närradion (91,6 MHz).

BÖN KLOCKAN 10 VARJE SÖNDAG

Klockan 10.00 varje söndag kan du vara med och be! Vi ber inför gudstjänsten – att Guds ord skulle ha framgång. Välkommen med – länk hittar du på vår hemsida.

BARNENS GUDSTJÄNST – SÖNDAGAR KL 10.30

Vi är så glada för möjligheten att också fort- sätta med Barnens gudstjänst! Välkommen alla barn (och vuxna!) att fira gudstjänst på Youtube varje söndag.

ARABISK GUDSTJÄNST – LÖRDAGAR KL 17

Varje lördag firar vi gudstjänst på arabiska via zoom. Vill du vara med så kan du mejla till arabiska@botkyrkapingst.se så får du en länk till gudstjänsten.

OPEN ONLINE – FREDAGAR KL 19

På fredagskvällarna kommer ungdomarna att träffas på zoom för undervisning/andakt och sedan fredagsfika – tillsammans fast på håll! Varannan vecka högstadiet, varannan

vecka gymnasiet. Håll koll på Opens Insta- gram för mer info.

BÖNEMÅNAD – BÖN KL 19

Under februari tar vi som församling extra tid att söka Gud tillsammans. Vi möts via zoom varje kväll (med un- dantag för onsdagar då husförsamling- arna möts) klockan 19.00. Länk hittar du på botkyrkapingst.se

DIGITALT SPRÅKCAFÉ – ONSDAGAR & TORSDAGAR

Nu drar vi igång med digitalt språkcafé! Vi ses på zoom och övar på att prata svenska tillsammans. Sprid gärna till den du tror be- höver detta. Anmälan på botkyrkapingst.se

NYTT FRÅN BOTKYRKA PINGST – TORSDAGAR KL 18

En uppdatering om vad som händer i för- samlingen, en hälsning från Bibeln, ett möte med en församlingsmedlem. Du hittar detta på församlingens Youtubekanal.

FÖRSAMLINGSFORUM 18 FEBRUARI KL 18

Torsdagen den 18 februari klockan 18.00 är du välkommen på församlingsforum.

DAG OM PSYKISK OHÄLSA 20 FEBRUARI

Boka in den 20 februari då vi har en dag om Psykisk ohälsa. Du kan läsa mer på sidan 11 – men missa inte detta! Mer info och anmä- lan hittar du på botkyrkapingst.se

Att använda media för att nå ut har ökat vår chans att nå nya människor.

På gång i vinter

Guds rike är aldrig pausat. Verksamheter kan vara det, men Gud fortsätter. För det är sådan Han är. Bibeln säger att Gud inte ens behöver vila. Hans rike växer.

Här kommer några saker som ligger framför, som inte är på paus:

(3)

”Glädjen är alla som har kommit till tro”

Vi tar det från början, alltså från starten hos oss för tolv år sedan och jag undrar vad han visste om församlingen innan han och Frida flyttade hit.

– Väldigt lite egentligen. Men jag är upp- växt i en multikulturell förort i Skövde och hade bott och jobbat i Värnamo en tid, men saknade förortsmiljöns utmaningar. Vi såg inte i första hand vilken sorts församling det var utan vilken miljö vi ville arbeta i, säger han.

Tumba visste han inte så mycket om men norra Botkyrka kände han till, där hade bland annat hans syster bott. Så han

och Frida kände direkt att Botkyrka var en plats de skulle trivas på.

Söndagen 31 januari blir Johans sista i tjänst och nu är det studier som gäller. Un- der vårterminen pluggar han matematik för att förhoppningsvis bli antagen till en treårig kurs i beteendevetenskap på Stockholms universitet. Ämnet beteendevetenskap an- knyter till många delar av pastorstjänsten, som ledarskap, organisationsutveckling med mera, men med möjlighet att se på frågorna med delvis andra glasögon.

Vi talar om minnen från de tolv åren och Johan berättar om en bild som fastnat hos honom, från välkomstmötet 2008. Barn-

kören medverkar och när två syskon går upp på estraden måste den äldre hjälpa den yngre upp.

– Jag har sett det som en bild för att de äldre hjälper de nya i tron. De olika genera- tionerna behövs och en stor uppgift för den äldre generationen är att stötta den yngre.

Vilka glädjeämnen kommer du att minnas?

– Hela poängen med det vi gör är ju att föra människor till Kristus och det har vi fått se under de här tolv åren.

Statistiken visar att se- dan 2008 har 165 döpts och ytterligare 204 väl- komnats, sammanlagt 369 nytillkomna.

– Det är svårt att med siffror mäta fram- gång i en kyrka, men det här är i alla fall nå- got att vara väldigt tacksam över.

Vilka har utmaningarna varit?

– Även om vi kan hjälpa många så tar be- hoven aldrig slut och man inser att vissa människor kan vi inte hjälpa, vilket jag kan känna mig maktlös över.

I coronatider har det inte varit möjligt att samlas till ”avskedsmöte”, vilket han inte tycker gör något.

Men om du skulle haft en avskedspredikan skulle du ha någon särskild hälsning till oss då?– Nej faktiskt inte. För om jag inte har lyck- – Den ser ljus ut, säger Johan Brännberg och ler stort på frågan om hur framtiden ser ut.

Fler har säkert undrat vad han ska göra nu, när pastorstiden i Botkyrka Pingst tagit slut.

Johan Brännberg:

ats sagt det jag har velat säga på de här tolv åren så är det inte så stor mening med det, säger han och ler stort.

Han associerar till en händelse från Vär- namo när han och Frida tittade på en SM- final i innebandy på tv. AIK ledde med 4-0 mot Storvreta och i pausen fick Storvretas tränare frågan hur de skulle ändra taktik för att vinna. ”Vi ska inte ändra taktik, vi ska tro på vår spelidé” svarade han och matchen slu- tade 5-4 till Storvreta. Som AIK-are gladdes Johan inte åt resultatet men fick en lärdom.

När vi ändå är inne på sport får han den klassiska sportfrågan: Hur känns det nu?

– Tolv år är en lång tid och vi har upplevt

mycket bra som församling. Vi har utveck- lats och det finns en atmosfär av att alla vill vara med, säger han.

Visst kan han önska och drömma om mer.

Men det handlar inte om att fylla på med ännu fler verksamheter i kyrkan, eller fylla kyrkan med folk.

– Jag kan drömma om att ännu fler kom- mer i rätt funktion, lever ut sin tro i varda- gen, pratar med sina grannar om Jesus, helt enkelt lever Jesuslivet.

– Den verkligheten är också min. Jag blir vanlig medlem och kan inte bestämma en massa saker, jag kan bara påverka mitt eget

liv. HASSE BOSTRÖM

De olika generationerna behövs och en stor upp- gift för de äldre är att stötta de yngre.

I tolv år har Johan Brännberg arbetat i församlingen. Nu blir han student och ”vanlig medlem”.

(4)

– ”Open” och vad de samlingarna be- tytt för ungdomarna. Det kommer jag att bära med mig resten av livet, säger Sofia Myrén på telefon från Karlstad dit vår tidigare ungdomspastor flyttade i mitten av januari.

Vilka minnen kommer du att ta med dig från tiden här?

– Det är ju en jättestor fråga. Men jag tänkte häromdagen på skillnaden mellan ungdomsverksamheten när jag

kom och som den ser ut i dag.

Och det är ett minne jag kom- mer att bära med mig. Att möta ungdomarna och bygga relatio- ner med och mellan dem har varit det stora.

När hon kom till församlingen

för fyra år sedan fanns det få tonåringar, de flesta var mellan 20 och 30.

– Jag fick vara med om att vända fokus till de yngre, den gruppen är nu mycket större.

Du har kanske delvis svarat på det, men vilka utmaningar respektive glädjeämnen har det varit i jobbet?

– Det var en utmaning att få alla med sig i att tänka om. Det var inte alla som ville lyssna på det som jag uppfattat att Gud

sagt till oss, inte alla som ville att jag skulle komma och peta och göra om. Några läm- nade för att de inte tyckte att jag gjorde rätt.

Men Sofia betonar att de förslag som låg bakom förändringarna kom från ungdo- marna själva, de svarade på frågorna hur det såg ut nu och hur man skulle komma dit man ville. Det man ville komma bort från var att det fanns grupperingar där inte alla fick vara med, en kultur man ville kom-

ma bort från.

– Namnet ”Open” speglar vad vi vill vara. Du får plats och det finns inga stängda grupper. Det är en otrolig glädje när jag ser på arbetet i dag och jag vilar trygg i att Open kommer att fungera utan mig. Det finns de som kan driva det och som älskar Open.

Kan du säga något om dina planer för framtiden?

– Jag har nyligen flyttat till Karlstad och jag och Daniel (Virta) planerar att bo här.

Vi har förlovat oss och det blir bröllop i sommar!

Grattis till förlovningen!

– Tack!

”Jag vill tacka för all omsorg”

Sofia Myrén:

Sofia var sjukskriven under stor del av förra året, så för henne var coronatiden inte någon större extra påfrestning, hon har ju ändå varit hemma.

– Det går åt rätt håll med hälsan, men det går så otroligt långsamt. Man tycker att man borde vara på fötter nu.

Hon är fortfarande sjukskriven på 75 procent men hoppas att det snart blir 50 procent och att hon kan börja jobba deltid.

Men hon vet inget om framtida jobb ännu.

Liksom för Johan Brännberg går det i co-

ronarestriktionerna inte att ordna avskeds- möten. Men Sofia är angelägen om att få hälsa till församlingen:

– Det känns väldigt tråkigt att inte fått chans att säga hej då till alla. Men jag vill säga ett stort tack för all omsorg och den enorma värme jag fått uppleva från försam- lingen under de här fyra åren.

– Och jag vill absolut komma tillbaka och träffa er alla igen när det är möjligt att mö- tas, säger hon.

HASSE BOSTRÖM

Att möta ungdo- marna och bygga relationer med och mellan dem har va- rit det stora.

Sofia Myrén har i sitt arbete med ungdomarna fått se många yngre bli delaktiga i gudstjänsterna på fredags- kvällarna.

(5)

Just nu är vi mitt i kyrkbygget. Många av de stora kostnaderna; tomt, mark, stödmur och en stor del av huvuden- treprenaden, är betalda. 18 miljoner kronor har betalats fram till årsskiftet.

Vi ser redan nu att kostnaderna kommer att överstiga 25 miljoner. De svårbedömda markkostnaderna gick över budget, och även några entreprenader blir dyrare än be- räknat.

Just nu är vi dessutom i en fas då den

”gamla” kyrkan ska renoveras, och viss ut- rustning bytas ut. Det blir säkert så att vi

”passar på” att göra förändringar som för- dyrar – det är ju bättre både praktiskt och ekonomiskt att passa på när renovering sker.

Och pandemin har knuffat in oss i ett digi- talt skeende där vi säkert behöver fundera ett varv till över den tekniska utrustning kyrkan måste ha.

HUR MYCKET ALLT kommer att kosta vet vi inte ännu – och inte förrän den sista stolen är inköpt har vi slutnotan. Vi har passerat 9 miljoner i gåvor och har dessutom fått drygt 5 miljoner som privata lån. Det är fantas- tiska siffror! Behövs det verkligen mer?

De gåvor vi får nu sänker våra framtida månadskostnader för räntor och amorte- ringar. Vi vill ju vara en satsande kyrka med en stor verksamhet både i närområdet och internationellt. Lättaste sättet att expandera är då att inte behöva bära tunga ryggsäckar i form av lån.

Du vet redan att varje gåva är välkom- men. Och varje räntefritt lån. Detta ska jag

inte upprepa ytterligare denna gång, utan i stället peka på några intressanta saker för dig som funderar på att ge – eller låna ut – en större summa av engångskaraktär.

SKATTEFRITT GIVANDE. Den som har utdel- ning av aktier (gäller även i eget bolag) kan skänka utdelningen till församlingen om gåvohandlingarna skrivs före bolags- stämman. Eftersom givaren då inte betalar skatt på vinsten, ökar gåvans värde rejält!

Församlingen betalar nämligen ingen skatt på utdelningen, vilket du som privatperson måste göra. Men ta inte ”hem” utdelningen först och skänk den sedan, utan överlåt ut- delningen till församlingen.

Också om du har sparat till exempel i en fond, kan den doneras till församlingen, som då inte behöver betala skatt på värde- ökningen. Men sälj inte fonden för att do- nera pengarna, utan skänk hela fonden.

Båda dessa exempel på givande har an- vänts av medlemmar till stor glädje för för- samlingen.

AVDRAGSGILT LÅN. Privatpersoner som lånar pengar på sin fastighet betalar i realiteten bara 70 procent av räntan. Detta 30 procen- tiga skatteavdrag kan församlingen som ju- ridisk person inte göra. Dessutom är räntan högre för församlingen, vars kyrka inte är lika bra säkerhet som ett privathem. Detta ger möjligheter för medlemmar med lågt belånade hus att öka sina lån för att skänka eller låna ut pengar till församlingen. Med dagens snittränta för bostadslån betalar lån- tagaren endast 910 kronor om året (76 kr/

mån) i ränta på ett lån på 100 000. Försam- lingen får betala omkring cirka 2 500 kronor, eller drygt 200 kr/mån för samma belopp.

Allra bäst är naturligtvis att ge en gåva, men räntefri utlåning sänker också kostna- den rejält för församlingen.

TESTAMENTE. Många skriver i dag testamen- ten med hjälporganisationer eller andra ideella organisationer som förmånstagare.

Det går naturligtvis utmärkt att inkludera församlingen i din yttersta vilja. Vi erbju- der dig kostnadsfri – och anonym – hjälp att formulera ditt testamente om du vill att församlingen till någon del ska bli förmåns- tagare.

BOTKYRKA PINGSTFÖRSAMLING håller hårt på sekretessen. De som arbetar med ekono- min är utsedda av styrelsen och har skrivit under tysthetslöften. Varken pastorerna,

äldste eller styrelse får veta vem som ger gå- vor, lånar ut pengar eller skriver testamente med församlingen som förmånstagare.

Detta är en viktig princip!

Om du tar kontakt med mig, ska jag se till att du får den hjälp som behövs för att svara på dina frågor och lotsa dig till expertis som också kan hjälpa till praktiskt.

Det är fantastiska insatser som gjorts så här långt, och hela tiden får jag förmånen att ta emot nya, glädjande, meddelanden.

Bara under den vecka när detta skrivs, har jag på ett par dagar haft kontakt med två personer som beslutat att förvandla sina lån till gåvor och en tredje person som fört över aktiefonder som gåva. Totalt har det under tre dagar på detta sätt kommit in nästan 120 000 kronor!

CLAES WAERN 0707 380 570 claes@waern.nu

Nu betalar vi Framtidens kyrka!

(6)

”I skörheten landar Gud”

Under hösten hölls en dag om psykisk ohälsa som var mycket uppskattad. I slutet av februari planeras för del två.

– Många i dag i Sverige, inte minst under pandemin, utvecklar en psykisk ohälsa som är väldigt påtaglig. I den här konferensen kan vi få redskap i hur vi som kristna ska förhålla oss, till oss själva om vi mår dåligt men också till andra och hur vi som för- samling och enskilda kan stödja människor.

Det säger Lena Lilja som är en av dem som förberett konferensen.

– Fredrik Lignell som medverkade i förra konferensen sa det så bra. Han menade att det är i skörheten som Gud landar. Vi har en otrolig hjälpare i Gud.

Alla är välkomna lördagen den 20 februa- ri mellan klockan 10 och 13. Tillfällena är fristående från varandra – så du kan vara med denna dag även om du missade första tillfället.

Denna gång har vi besök av Josefin Len- nartsson, pionjärpastor, föreläsare, författa- re och verksamhetsutvecklare på Bilda, och Christine Viklund, verksamhetsansvarig på Pingst Omsorg.

– Hon har egna erfarenheter från psykisk ohälsa, som anorexi, berättar Lena Lilja.

Även Josefin Lennartsson talar utifrån egna och andras erfarenheter av psykisk ohälsa, såsom utbrändhet, PTSD, etc. Båda två vill förmedla hopp utifrån sin kristna tro, men också ge oss som lyssnar praktiska redskap i vardagen.

När vi närmar oss den 20 februari kom- mer det framgå hur dagen kommer att utformas, beroende på riktlinjer från Folk- hälsomyndigheten.

Anmälan till dagen hittar du på Bil- das hemsida. https://www.bilda.nu/

arr/1079022/konferens-om-psykisk-ohal- sa-424461

–Det här är en dag för alla, man behöver inte vara psykiskt sjuk, säger Lena Lilja.

20 februari – en dag om psykisk ohälsa Det här händer

just nu i kyrkan

Christine Viklund och Josefin Lennartsson delar med sig av egna och andras erfarenheter när det gäller psykisk ohälsa.

På Second hand-butiken i Alby finns en monter med Gudruns alster, lik- som på hennes instagramkonto upcy- cled.by.Gudrun.

– I vårt slit-och-slängsamhälle ger jag förbrukade bruks- och prydnads-

föremål en chans att gå ett varv till, säger hon.

Dubbel nytta alltså, återvinning och bidrag till Framtidens kyrka.

När vi så småningom kan träf- fas mer finns goda chanser för

oss alla att utmana vår kreativi- tet. Kanske en fest som drar in pengar?

Det finns detaljerade tids- planer för både nybygge och renovering. I stora drag håller de, men ny- bygget är cirka en månad sen för närvarande. Här är några axplock:

NYBYGGET (GÖRS AV INHYRD PERSONAL) Några pågående eller kommande händelser:

Takläggning klar i början av februari.

RENOVERINGEN (GÖRS AV VOLONTÄRER)

Några klara jobb:  

Nya väggar, spackling med mera på nya expeditionen, våning 3. 

Rivning av de trappstegs- formade avsatserna på läk- taren (för ny ventilation).

Några pågående eller kommande händelser:

Innertaket på våning 3 (nya expeditionen).

Nya avsatser påbörjade på läktaren.

Ny golvbeläggning och väggbeklädnad på läkta- ren.

I kyrksalen ska det bli ny väggbeklädnad, nytt golv och estraden byggas om, bland annat.

Arbete med burspråket och foajén på gatuplanet.

Gamla prylar får nytt liv – och bidrar till bygget

Det finns många sätt att bidra ekonomiskt till Framti- dens kyrka. Det gäller bara att vara kreativ.

Gudrun Viklund i Tullinge tillverkar, även på beställ- ning, prydnadsföremål från second hand och säljer.

Pengarna går oavkortat till bygget.

Vill du skänka pengar till kyrkbygget? Alla gåvor är välkomna! Swish 123 132 53 23 (märk ”Framtidens kyrka”) eller gör en insättning på bg 116-2155. Tack för din gåva!

Bakom Gudrun syns en gardin med 110 virkade dukar från second hand-butiker.

Inte till salu men ett bra exempel vad man kan göra av begag- nade saker om man är kreativ.

(7)

Tack för din gåva!

Ansvarig utgivare: Hans Erik Bylund l Redaktör: Hasse Boström l Tips? Mejla pingstnytt@botkyrkapingst.se

KONTAKTA OSS!

BOTKYRKA PINGSTFÖRSAMLING

Besök: Gröndalsvägen 9, Tumba centrum // Skicka brev: Box 257, 147 01 Tumba //

Ring: 08-530 313 75 (ti-fr 9-12) // Mejla: info@botkyrkapingst.se www.botkyrkapingst.se

MEDLEMSNYTT VILL DU VARA MED?

UTFLYTTADE

Evelyn Horváth, till pingstförsamlingen, Örnsköldsvik.

AVLIDNA

Ingegerd Bertling Tellervo Rasmusson Radhika Paulsson

nMitt i pandemin kan det vara svårt att fira. Vill du fira någon

på ett säkert sätt och samtidigt vara med och ge en riktigt vär-

defull gåva?

Gå in på botkyrkapingst.se/

gavobevis-framtidens-kyrka/

och ladda ner ett gåvobevis som du sedan kan skicka eller mejla till den du vill uppvakta. Beloppet väljer du själv och antingen swishar till 123 132 53 23 (märk med ”Gå- vobevis”) eller gör en insättning på bg 116-2155.

Om du inte har tillgång till dator kan du ringa till expedi- tionen, 08-530 313 75, så får du hjälp!

Församlingen behöver pengar för att få de olika delarna av verksamheten att gå runt. Vill du hjälpa till ekonomiskt finns det flera sätt:

Swish 123 132 53 23 bankgiro 299-0307

överföring till församlingens konto, Swedbank (clearing 8327-9) 994 368 546-2

nDe medlemmar som fyl- ler 75 år brukar få hembesök av församlingens diakoner.

Men nu kommer det att bli lite annorlunda. Födelse- dagsfiraren får en hälsning från kyrkan, ett kort på posten. Den personliga kon- takten kommer husförsam- lingarna att stå för. Det gäller även de medlemmar som inte har regelbunden kontakt med en husförsamling.

Nya rutiner för

uppvaktningar Present till den

som har allt

References

Related documents

Just att de inte i större utsträckning visar på sin historia utan bara ytligt trycker på deras rötter från 1907 samt relationen till kända svenska formgivare, får en att tro att det

• Alla medlemmar skjuter till pengar så att föreningen kan betala av, eller slipper ta nya lån. • Bättre

Om det blir pengar över kan de låna till medlemmar för att bygga bostäder eller bistå daghem, eller skänka pengar till cancerforskning eller vad det vara

Då teorin om Warm Glow Giving poängterar att vi skänker pengar på grund av att vi mår bra av det, känslor som i tidigare experiment har visat sig öka vid frivilliga

Respondenten menar vidare att det är bättre att ta tillvara på den information som kunderna inte själva är medvetna om att de bidrar med och denna typ av information kommer ofta

”Startvärde” det av Banken fastställda offi ciella stängnings- värdet för Aktieindex den 27 februari 2008. Skulle ett Marknadsavbrott fortgå under mer än fem eller om

Till exempel svarar 70 procent av de som arbetar inom HVB och 75 procent av medlemmarna inom tandvården att de har förutsättningar att utföra sitt arbete utifrån sina professionella

Institutionen för biologisk grundutbildning Uppsala Universitet och Halo Genomics (numera Agilent Technologies, Dag Hammarskjölds väg 54A, Uppsala, Sverige). Handledare:

Det faktum att forskningen ger olika svar på frågan om huruvida hårda eller låga krav påverkar längden på försörjningsstödsbehovet tycker vi skulle ha varit spännande att få

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för fortsatta insatser för en funktionell infrastruktur i Skåne

Med stöd i det ovan anförda bör därför riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförts i motionen om att staten behöver ta ansvar för att Gotland kan

Speciellt i situationer där föräldrarna inte själva har hanterat skilsmäs- san väl har dessa barn fått mycket stöd i gruppen och kunnat säga ifrån när det gäller sådant som

Om Bröstcancerförbundet tar fram en intern satsning – vad skulle en rimlig men utmanande ökning vara (procentuellt).. Skulle en ”morot”

 1/3 svarade att de aldrig möter några andra personer än grannarna i huset.  1/3 svarade att de

Vilket behov finns av avlastning för familjer med barn och ungdomar med

Ställs en heterogen skola med hög andel elever med annan etnisk bakgrund och socioekonomiskt svag bakgrund mot en homogen skola där den stora majoriteten av eleverna har

Handeln är i planeringen inte begränsad till fysisk planering utan kommunen bör använda sig av sina olika roller för att kombinera och synkronisera initiativ inom och utom PBL för

Lilla pinnen Lilla snigel Masken kryper i vårt land Masken Pellejöns.. Sida av

Hitta två stenar, en liten och en stor, 
 krama någon som

c) Antibiotikaprofylax för att minska risk för infektion + trombosprofylax. Lång op + ev långsam postoperativ mobilisering.
.. d) Stomiterapeut som informerar om och märker

En 84-årig kvinna inkommer till akuten på kvällen, efter att ha legat hemma på hallgolvet i ett dygn. Patienten har hypertoni, hjärtsvikt, Waranbehandlat förmaksflimmer samt

Gamla a glutea inferior Gråa v glutea inferior Pepsi n pudendus Panisk a pudenda interna Panik v pudenda interna.

En förutsättning för vård enligt denna lag är att patienten motsätter sig sådan vård som sägs i första stycket, eller det till följd av patientens psykiska tillstånd