Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2021

Full text

(1)

Swedbank AB

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2021

______________________________________________________________________

GÖRAN PERSSON – omval Född: 1949

Invald i styrelsen: 2019

Styrelseordförande sedan: 2019

Styrelseutskott sedan föregående årsstämma:

Ersättningsutskottet, ordförande Risk- och Kapitalutskottet, ledamot Governanceutskottet, ledamot

Andra uppdrag:

Verkställande uppdrag:

Ej tillämpligt

Icke verkställande uppdrag:

LKAB, ordförande

Scandinavian Biogas Fuels, ordförande Greengold, ordförande

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet Ej tillämpligt

Arbetslivserfarenhet:

Nuvarande position:

JKL Group, rådgivare

Konsultuppdrag genom egna bolaget Baven AB Tidigare erfarenhet:

2015–2019 Ålandsbanken, styrelseledamot 2013–2019 Sörmlandskött, ordförande

2015–2019 Wiklöf Holding AB, styrelseledamot 2008–2015 Sveaskog, ordförande

2010–2014 Scandinavian Air Ambulance, ordförande 1996–2006 Sveriges Statsminister

1994–1996 Sveriges Finansminister

Utbildning:

Sociologi och Statsvetenskap, Högskolan i Örebro

Kandidatens oberoende:

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare

(2)

Swedbank AB

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2021

______________________________________________________________________

BO MAGNUSSON – omval Född: 1962

Invald i styrelsen: 2019 Vice ordförande sedan: 2019

Styrelseutskott sedan föregående årsstämma:

Risk- och Kapitalutskottet, ordförande Revisionsutskottet, ledamot

Governanceutskottet, ledamot Ersättningsutskottet, ledamot

Andra uppdrag:

Verkställande uppdrag:

Ej tillämpligt

Icke verkställande uppdrag:

Rikshem AB, ordförande

Rikshem Intressenter AB, ordförande KBC Bank NV, (Belgien), styrelseledamot

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet Ej tillämpligt

Arbetslivserfarenhet:

Nuvarande position:

Ej tillämpligt Tidigare erfarenhet:

2013–2019 SBAB Bank AB och Sveriges Säkerställda Obligationer AB, ordförande 2013–2019 Carnegie Holding AB och Carnegie Investment Bank AB, ordförande 2013–2016 NS Holding AB och Fastighetsbolaget Norrporten AB, ordförande 2012–2015 4T-WyWallet, ordförande

1982–2011 Ledande positioner inom SEB

2009–2011 – Chef Group Staff and Business Support 2008–2011 – Ställföreträdande VD och koncernchef 2007–2009 – vVD, Chef SEBs Kontorsrörelse

2005–2006 – vVD, Chef SEB Nordic Retail & Private Banking

Utbildning:

Högre bankutbildning

Kandidatens oberoende:

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare

(3)

Swedbank AB

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2021

______________________________________________________________________

JOSEFIN LINDSTRAND – omval Född: 1976

Invald i styrelsen: 2019

Styrelseutskott sedan föregående årsstämma:

Governanceutskottet, ordförande Risk- och Kapitalutskottet, ledamot

Andra uppdrag:

Verkställande uppdrag:

Konsultuppdrag genom egen verksamhet.

Icke verkställande uppdrag:

Ej tillämpligt

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet Ej tillämpligt

Arbetslivserfarenhet:

Nuvarande position:

Specialistrådgivning inom riskhantering, regelefterlevnad och bolagsstyrning genom egen verksamhet.

Tidigare erfarenhet:

2016–2019 Sörmlands Sparbank, styrelseledamot, vice ordförande, ordförande för risk- och revisionsutskottet

2018–2019 Advokatbyrån Hammarskiöld & Co, specialistrådgivare inom bank och finans 2017–2018 SevenDays Finans AB (del av BNP Paribas), styrelseledamot

2014–2016 Intertrust Group, Business Unit Director, Compliance Services

2006–2014 Citi, ledande positioner inom Legal and Compliance, del av nordisk ledning 2003–2006 Swedbank AB, Legal Counsel

Utbildning:

Jur kand, Stockholms universitet

Högskoleexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet

Kandidatens oberoende:

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare

(4)

Swedbank AB

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2021

______________________________________________________________________

ANNA MOSSBERG – omval Född: 1972

Invald i styrelsen: 2018

Styrelseutskott sedan föregående årsstämma:

Ersättningsutskottet, ledamot Revisionsutskottet, ledamot

Andra uppdrag:

Verkställande uppdrag:

Silo AI, Sverigechef

Icke verkställande uppdrag:

Swisscom AG, styrelseledamot Schibsted ASA, styrelseledamot Orkla ASA, styrelseledamot

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet Ej tillämpligt

Arbetslivserfarenhet:

Nuvarande position:

Silo AI, Sverigechef Tidigare erfarenhet:

2015 – 2018 Google Sverige AB, Affärsområdeschef

2012 – 2014 Deutsche Telecom AG, Senior Vice President Strategy and Portfolio Management 2010 – 2011 Bahnhof AB, VD

2007 – 2010 Telia International Carrier AB, Vice President 2005 – 2007 Telia AB, Director Internet Services

Utbildning:

Executive MBA, IE University, Segovia, Spanien Executive MBA, Stanford University, Palo Alto, USA

Civilingenjörsexamen, Industriell Ekonomi, Luleå Tekniska Universitet, Luleå, Sverige

Kandidatens oberoende:

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare

(5)

Swedbank AB

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2021

______________________________________________________________________

KERSTIN HERMANSSON – omval Född: 1957

Invald i styrelsen: 2019

Styrelseutskott sedan föregående årsstämma:

Revisionsutskottet, ordförande Governanceutskottet, ledamot

Andra uppdrag:

Verkställande uppdrag:

Ej tillämpligt

Icke verkställande uppdrag:

Linnéuniversitetet, ordförande

Swedsec Licensing AB, styrelseledamot

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet Ej tillämpligt

Arbetslivserfarenhet:

Nuvarande position:

Ej tillämpligt Tidigare erfarenhet:

2006–2019 Svenska Fondhandlareföreningen, VD

1998–2005 Enskilda Securities AB, Global Head of Legal & Compliance 1991–1998 SEB, Värdepappersjurist

1985–1991 Jacobsson&Ponsbach Fondkommission AB, Notariatsjurist

1983–1985 Notarietjänstgöring Linköpings tingsrätt och polismyndigheten i Katrineholm

Utbildning:

Jurist Kandidat 1982 vid Lunds universitet

Kandidatens oberoende:

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare

Egna och närståendes aktieinnehav i Swedbank:

(6)

Swedbank AB

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2021

______________________________________________________________________

BO BENGTSSON – omval Född: 1966

Invald i styrelsen: 2020

Styrelseutskott sedan föregående årsstämma:

Revisionsutskottet, ledamot Governanceutskottet, ledamot

Andra uppdrag:

Verkställande uppdrag:

Sparbanken Skåne, VD Icke verkställande uppdrag:

Ej tillämpligt

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet Ej tillämpligt

Arbetslivserfarenhet:

Nuvarande position:

Sparbanken Skåne, VD Tidigare erfarenhet:

2008–2014 Sparbanken 1826, VD 1999-2008 Kristianstads Sparbank, VD

1998-1999 Kristianstads Sparbank, Marknadschef

1995-1998 Ikanobanken, stf Bankchef och ansvar för marknad och produktutveckling 1992-1995 Kristianstads Sparbank, Ekonomichefsassistent

Utbildning:

IR certifierad utbildning Dagens Industri Akademi, 2019 Swedsecs bolånelicens, 2019

Ledarskapsutbildning EFL, 2015–2016

Strategisk företagsledning på Handelshögskolan i Stockholm, 2005 (via Swedbank) Aktiv Swedsec licens sedan 2001

Ledarskapsutbildning inom IKEA, 1996

Ledarskapsutbildning med inriktning för att bli bankchef, 1994 Högskola sakrevision (godkänd revisor), 1988

Kandidatens oberoende:

Beroende i förhållande till banken och bankledning men oberoende i förhållande till bankens större aktieägare.

(7)

Swedbank AB

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2021

______________________________________________________________________

GÖRAN BENGTSSON – omval Född: 1967

Invald i styrelsen: 2020

Styrelseutskott sedan föregående årsstämma:

Revisionsutskottet, ledamot Risk och Kapitalutskottet, ledamot

Andra uppdrag:

Verkställande uppdrag:

Falkenbergs Sparbank, VD Icke verkställande uppdrag:

Ej tillämpligt

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet Destination Falkenberg AB, styrelseledamot

Arbetslivserfarenhet:

Nuvarande position:

Falkenbergs Sparbank, VD Tidigare erfarenhet:

2007–2012 Regionkreditchef Swedbank AB 2002–2007 Företagschef Sparbanken Sjuhärad AB

Sammanlagt operativ 30 år i bank

Utbildning:

Ekonomie Kandidat, Högskolan i Borås

Kandidatens oberoende:

Beroende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare

Egna och närståendes aktieinnehav i Swedbank:

1 000 aktier

(8)

Swedbank AB

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2021

______________________________________________________________________

HANS ECKERSTRÖM – omval Född: 1972

Invald i styrelsen: 2020

Styrelseutskott sedan föregående årsstämma:

Ersättningsutskottet, ledamot

Andra uppdrag:

Verkställande uppdrag:

Ej tillämpligt

Icke verkställande uppdrag:

Henri-Lloyd Group AB, ordförande Profoto Holding AB, ordförande Profoto Invest AB, ordförande Thule Group AB, styrelseledamot

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet Ej tillämpligt

Arbetslivserfarenhet:

Nuvarande position:

Ej tillämpligt Tidigare erfarenhet:

2018–2020 Nobia AB, ordförande

2017–2020 Nordstjernan AB, styrelseledamot

2001–2016 Anställd och Partner, NC Advisory AB, Nordic Capital, Stockholm, Sweden 1997–2001 Manager, Arthur D. Little, Gothenburg, Sweden

Utbildning:

Civilingenjör, Maskinteknik (M Sc Mechanincal Engineering), Chalmers Tekniska Högskola, 1997 Civilekonom, (M Sc Business Administration) Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, 1997

Kandidatens oberoende:

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare

(9)

Swedbank AB

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2021

______________________________________________________________________

BENGT ERIK LINDGREN – omval Född: 1950

invald i styrelsen: 2020

Styrelseutskott sedan föregående årsstämma:

Risk och Kapitalutskottet, ledamot

Andra uppdrag:

Verkställande uppdrag:

Ej tillämpligt

Icke verkställande uppdrag:

Grönklittsgruppen AB, ordförande

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet Ej tillämpligt

Arbetslivserfarenhet:

Nuvarande position:

Ej tillämpligt Tidigare erfarenhet:

2016–2020 Humlegården Fastigheter AB, styrelseledamot 2015–2020 Prevas AB, ordförande

2016–2020 Lansa Fastigheter AB, styrelseedamot

2011–2020 Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt, ordförande 2012–2020 Länsförsäkringar Bank AB, styrelseledamot

200 5–2010 Swedbank, Regionchef Stockholm och chef Storkundsenheten, vVD 2001–2005 Föreningssparbanken, Regionchef Region Mellansverige, vVD 2000–2001 VD Spintab AB samt chef Affärsområde Låna Föreningssparbanken 1998–2000 Föreningssparbanken, Regionchef Region Södra Norrland, vVD 1997–1998 Föreningssparbanken, Lokalbankchef Västerås,

1975–1997 Diverse tjänster inom Sparbanksrörelsen

Utbildning:

Uppsala Universtitet, 2-årig kombinationsutbildning (Företagsekonomi, Sociologi, Personaladministration)

Kandidatens oberoende:

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare

(10)

Swedbank AB

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2021

______________________________________________________________________

BILJANA PEHRSSON – omval Född: 1970

Invald i styrelsen: 2020

Styrelseutskott sedan föregående årsstämma:

Ersättningsutskottet, ledamot

Andra uppdrag:

Verkställande uppdrag:

Kungsleden AB, VD

Icke verkställande uppdrag:

Kungliga Dramatiska Teatern AB, styrelseledamot Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB, styrelseledamot

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet Ej tillämpligt

Arbetslivserfarenhet:

Nuvarande position:

Kungsleden AB, VD Tidigare erfarenhet:

2007–2013 East Capital Private Equity, vVD/Head of Real Estate 2002–2007 Centrumutveckling, VD

2013–2020 East Capital Baltic Property Fund (ECBPF I & II & III), styrelseledamot 2017–2020 Einar Mattsson AB/Fastighets AB Stadshus, styrelseledamot

Utbildning:

Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan

Kandidatens oberoende:

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare

Egna och närståendes aktieinnehav i Swedbank:

9 000 aktier

(11)

Swedbank AB

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2021

______________________________________________________________________

ANNIKA CREUTZER– nyval

Född: 1957

Förslag att bli invald i styrelsen: 2021

Styrelseutskott sedan föregående årsstämma:

Ej tillämpligt

Andra uppdrag:

Verkställande uppdrag:

Egen verksamhet, Creutzer & Co AB Icke verkställande uppdrag:

Ej tillämpligt

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet Ej tillämpligt

Arbetslivserfarenhet:

Nuvarande position:

Egen verksamhet, Creutzer & Co AB Tidigare erfarenhet:

2016–2021 Pensionsmyndigheten, styrelseledamot 2017–2019 Startupföretaget Påmind, styrelseledamot 2009–2011 Pengar24, chefredaktör

2007–2009 Privata Affärer, chefredaktör

2005–2009 Konsumentföreningen Stockholm, styrelseledamot 2006–2008 Poppius journalistskola, styrelseledamot

2003–2007 Skandiabanken, Privatekonom

Utbildning:

Ekonomexamen (Nationalekonomi) Stockholms Universitet

Kandidatens oberoende:

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare

Egna och närståendes aktieinnehav i Swedbank:

(12)

Swedbank AB

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2021

______________________________________________________________________

PER OLOF NYMAN – nyval

Född: 1956

Förslag att bli invald i styrelsen: 2021

Styrelseutskott sedan föregående årsstämma:

Ej tillämpligt

Andra uppdrag:

Verkställande uppdrag:

Lantmännen Ek För, VD och Koncernchef Icke verkställande uppdrag:

HKScan Oyj, styrelseledamot

Hauptgenossenschaft Nord AG (HaGe Kiel), styrelseledamot

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet Svensk Kooperation, styrelseledamot

Intercoop Europe, ordförande

Lantmännen Dansk Landbrugs Grovvareselskab International AB (LDI), styrelseedamot Lantmännen Dansk Landbrugs Grovvareselskab International AB, Invest (LDI), ordförande

Arbetslivserfarenhet:

Nuvarande position:

Lantmännen Ek För, VD och Koncernschef Tidigare erfarenhet:

2010–2012 Lantmännen, Vice VD och CFO 2008–2010 Lantmännen, CFO

2004–2008 Whirlpool Europe, Vice President & CFO

1993–2004 Whirlpool Europe, olika ledande roller inom företaget

Utbildning:

Civilingenjör Industriell Ekonomi (Investerings och Finansieringsteori), Linköpings universitet IFL Handelshögskolan, Redovisning & Finansiering

IT och Handelsrätt, Örebro Universitet

Kandidatens oberoende:

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :