ÅBO AKADEMI PEDAGOGISKA FAKULTETEN SAMHÄLLS- OCH VÅRDVETESKAPLIGA FAKULTETEN

100  Download (0)

Full text

(1)

PEDAGOGISKA FAKULTETEN

SAMHÄLLS- OCH VÅRDVETESKAPLIGA FAKULTETEN

UNDERVISNING 2007-2008

(2)

Redigering: Egil Mattsson

Meddelanden om rättelser kan göras per tfn (02) 215 4113 eller per e-post studinfo@abo.fi

ISSN 1459-0050 Åbo Akademis tryckeri

Åbo 2007

ÅBO AKADEMI Domkyrkotorget 3

20500 Åbo

tfn *(02)215 31

fax (02) 251 7553

http://www.abo.fi

e-post: registrator@abo.fi

(3)

INNEHÅLL

Den akademiska undervisningen

Pedagogiska fakulteten ... 1

Barnträdgårdslärarutbildning ... 2

Kandidatstudier ... 2

Magisterstudier ... 7

Klasslärarutbildning ... 7

Ämneslärarutbildning i slöjdarterna ... 21

Ämneslärarutbildning i huslig ekonomi ... 25

Pedagogik – Pedagogiska studier för ämneslärare ... 30

Undervisning i Åbo/nätkurser ... 30

Undervisning i Vasa ... 31

Yrkeslärarutbildning ... 33

Speciallärarutbildning ... 35

Allmän pedagogik ... 46

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten ... 55

Samhällsvetenskaper ... 56

Gemensamma studier ... 56

Demografi ... 57

Globalisering och internationalisering ... 57

Rurala studier ... 57

Ungdomsvetenskap ... 57

Masskommunikation ... 58

Offentlig förvaltning ... 59

Politisk historia ... 60

Socialpolitik ... 61

Statskunskap ... 63

Utvecklingspsykologi ... 66

Allmänna tentamensdagar ... 70

Vårdvetenskap ... 71

Fakultetsallmänna basstudier och språkstudier ... 71

Vårdvetenskap ... 72

Klinisk vårdvetenskap ... 75

Hälsovårdsadministration ... 76

Vårdvetenskapens didaktik ... 78

Interkulturell caring ... 80

Undervisning i Helsingfors (utlokaliserad) ... 81

Tillfällig magisterutbildning i hälsovetenskaper, inriktning hälsovårdsadministration, Helsingfors ... 82

Allmänna tentamensdagar ... 84

(4)

Centret för språk och kommunikation ... 85

Allmänna språkstudier vid PF ... 86

Allmänna språkstudier vid SVF ... 89

Frivilliga, valbara språkstudier för båda fakulteterna ... 91

Allmänna omtentamenstillfällen vid Centret för språk och kommunikation . 92

Vasa vetenskapliga bibliotek och lärocenter, Tritonia ... 93

Informationskompetens

Karta över Åbo Akademis utrymmen i Vasa ... 94

(5)

PEDAGOGISKA FAKULTETEN

Kansli: Strandgatan 2, 65100 Vasa

Postadress: Postbox 311, 65101 Vasa Tfn (06) 3247 311, fax (06) 3247 320

Fakultetsdirektör: Sjöholm, Mariann, FM, utnämnd 1.6.-88, tfn -7301, 050 548 9508,

e-post: mariann.sjoholm@abo.fi

Studiechef: Autio, Petra, PM, utnämnd 1.8.-01, tfn -7230, 050 340 6683, e-post: petra.autio@abo.fi

Avdelningssekreterare: Thors-Mäkinen, Catharina, EM, utnämnd 1.3.-90, tfn –7379, e-post: catharina.thors-makinen@abo.fi

Back, Maj-Britt, merkonom, utnämnd 2.1.-84, tfn –7202, e-post: maj-britt.back@abo.fi

Nordmyr, Ann-May, merkonom, utnämnd 1.1.-02, tfn –7378, e-post: ann-may.nordmyr@abo.fi

Planerare: Lithén, Michaela, PeM, utnämnd 1.8.-98, tfn –7327, 050 3406647, e-post: michaela.lithen@abo.fi Amanuens: Eriksson, Agneta, PeM, utnämnd 1.8.1999, tfn –7224,

e-post: agneta.eriksson@abo.fi

Studierådgivare Kallio, Nina, PeM, utnämnd 1.7-31.12 2007

(6)

Period 1

GRUNDSTUDIER Pedagogik som vetenskap I

5 sp 611000.1 Palenius Lindahl Sandvik Hanhikoski

ÄMNESSTUDIER Pedagogik som vetenskap II

5 sp 611001.1 Palenius Lindahl Sandvik Hanhikoski

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

Informationsbehandling 2 sp 611004.1 Anderssen

Period 2

GRUNDSTUDIER Barns utveckling och lärande I

5 sp 611000.2 Björklund Lindahl Sandvik Södergård Hanhikoski

ÄMNESSTUDIER Pedagogik som vetenskap II

5 sp 611001.1 Palenius Lindahl Sandvik Hanhikoski Barns utveckling och

lärande II

5 sp 611002.2 Björklund Lindahl Sandvik

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Barnträdgårdslärarutbildning

Kandidatstudier år 1

(7)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Södergård

Hanhikoski

Period 3

GRUNDSTUDIER Barns utveckling och lärande I

5 sp 611000.2 Björklund Lindahl Sandvik Södergård Hanhikoski Barndom, familj och

samhälle I

5 sp 611000.3 Björklund Palenius Sandvik Södergård Hanhikoski

ÄMNESSTUDIER Barndom, familj och samhälle II

5 sp 611001.2 Björklund Palenius Sandvik Södergård Hanhikoski Barns utveckling och

lärande II

5 sp 611002.2 Björklund Lindahl Sandvik Södergård Hanhikoski

Period 4

ÄMNESSTUDIER Barnkultur och

barnkulturella uttryckssätt

10 sp 611002.3 Södergård

(8)

Period 1

ÄMNESSTUDIER Småbarns utveckling och lärande I

5 sp 611001.3 Björklund Lindahl Sandvik Södergård Småbarns utveckling och

lärande II

5 sp 611002.4 Björklund Lindahl Sandvik Södergård

Period 2

GRUNDSTUDIER Pedagogisk verksamhet

med småbarn I 5 sp 611000.4 Björklund Lindahl Sandvik Södergård Hanhikoski Småbarnspraktik 3 sp 611000.6

ÄMNESSTUDIER Pedagogisk verksamhet

med småbarn II 7 sp 611002.5 Björklund Lindahl Sandvik Södergård Hanhikoski

Period 3

GRUNDSTUDIER Pedagogisk verksamhet med småbarn I

5 sp 611000.4 Björklund Lindahl Sandvik Södergård Hanhikoski

Barnträdgårdslärarutbildning Kandidatstudier år 2

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

(9)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

ÄMNESSTUDIER Pedagogisk verksamhet med småbarn II

7 sp 611002.5 Björklund Lindahl Sandvik Södergård Hanhikoski Pedagogisk verksamhet i

daghem

15 sp 611002.6 Björklund Westerlund

Sandvik Södergård Hanhikoski

Period 4

ÄMNESSTUDIER

Daghemspraktik 10 sp 611001.7 Hanhikoski Planering av pedagogisk

verksamhet

5 sp 611002.7 Sandvik

Barnträdgårdslärarutbildning Kandidatstudier år 3

Period 1

ÄMNESSTUDIER Vetenskapliga

förhållningssätt 10 sp 611001.4 Björklund Palenius Sandvik

Period 2

ÄMNESSTUDIER

Kandidatarbete 10 sp 611001.5 Förskoleundervisning och

skolstart I

5 sp 611002.8 Björklund Sandvik Södergård

(10)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium ANDRA STUDIER

Förskoleundervisning och skolstart II

5 sp 611003.1 Björklund Sandvik Södergård

Period 3

ÄMNESSTUDIER

Kandidatarbete 10 sp 611001.5

ANDRA STUDIER Barn med behov av särskilt stöd

5 sp 611003.2

Period 4

ANDRA STUDIER Barn med behov av särskilt stöd

5 sp 611003.2

Period 4

ÄMNESSTUDIER Ledarskap och professionalism I

5 sp 611001.6 Palenius Westerlund

Lindahl Ledarskap och

professionalism II 5 sp 611002.9 Palenius Westerlund

Lindahl

(11)

Period 3

ANDRA STUDIER Språkbad på daghemsnivå - teoretiska och praktiska perspektiv

5 sp 611003.4 Södergård

Småbarnspedagogik och -didaktik

5 sp 611003.5 Lindahl

Könsperspektiv i dagvården

5 sp 611003.6 Sandvik

Period 4

ANDRA STUDIER Reggio Emilia inspirerat arbetssätt

5 sp 611003.3 Westerlund

Småbarnspedagogik och -didaktik

5 sp 611003.5 Lindahl

Könsperspektiv i dagvården

5 sp 611003.6 Sandvik

Klasslärarutbildning Kandidatstudier år 1

Grundskolans ämnen och ämneshelheter

Period 1

ÄMNESSTUDIER

Tema Slöjd som läroämne 1 sp 640001.1 AK-S/NR/LE Tema Slöjd-Teknisk slöjd 3 sp 640001.2 Elo

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Barnträdgårdslärarutbildning Magisterstudier år 4-5

Pedagogik med barnpedagogisk inriktning

(12)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Tema Textilslöjd 3 sp 640001.3 AK-S/LE

Tema Gymnastik 1 4 sp 640001.4 Romar Eklund Tema Biologi, geografi och

hälsokunskap

5 sp 640001.5 Turtonen

Period 2

ÄMNESSTUDIER

Tema Slöjd-Teknisk slöjd 3 sp 640001.2 Elo Tema Textilslöjd 3 sp 640001.3 AK-S/LE Tema Gymnastik 1 4 sp 640001.4 Romar

Eklund Tema Biologi, geografi och

hälsokunskap

5 sp 640001.5 Turtonen

Tema Matematik I 3 sp 640001.6 Häggblom Tema Kemi och fysik 4 sp 640001.7 Bernas

Härmälä- Brasken

Period 3

ÄMNESSTUDIER

Kultur som upptäcktsresa 5 sp 640002.1 Tema Text och gestaltning 3 sp 640002.2 Heilä-

Ylikallio Tema Finska och

främmande språk

3 sp 640002.3 Åstrand Palmberg Tema Samhälle, tro och

tradition

3 sp 640002.4 Björkgren Gullberg Tema: Gehör och notation 3 sp 640002.5

(13)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Tema Bildkonst 3 sp 640002.9 Nylander

Skog

Period 4

ÄMNESSTUDIER

Kultur som upptäcktsresa 5 sp 640002.1 Tema Samhälle, tro och

tradition 3 sp 640002.4 Björkgren Gullberg Tema: Gehör och notation 3 sp 640002.5

Tema Bildkonst 3 sp 640002.9 Nylander Skog

Pedagogik

Period 1

GRUNDSTUDIER Introduktion till pedagogik

som vetenskap 5 sp 641000.1 Ahlskog- Björkman Utbildning och samhälle 3 sp 641000.2 Jansson Mediekultur 2 sp 641000.3 Arnolds-

Granlund

Period 2

GRUNDSTUDIER

Introduktion till pedagogisk psykologi

3 sp 641000.4 Aspfors Heir

Period 3

GRUNDSTUDIER

Lärararbete 5 sp 641000.6 Loo Wikman Jansson

(14)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Period 4

GRUNDSTUDIER Introduktion till pedagogik som vetenskap

5 sp 641000.1 Ahlskog- Björkman

PF / Fakultetens gemensamma

Period 1

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION IT i studierna 2 sp 600000.1

MinPlan 0 sp 600000.7 Åman

Period 2

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

IT i studierna 2 sp 600000.1 Finska som andra inhemska

språk (se CSK) 5 sp

Period 3

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Finska som andra inhemska språk (forts.)

5 sp

(15)

Period 1

GRUNDSTUDIER Hinder för lärande och pedagogiska konsekvenser

2 sp 641000.5

Inledande praktik 5 sp 641000.7 Loo

ÄMNESSTUDIER

Motivation och lärande 5 sp 641001.1 Loo Eklund-Myrs

kog

Period 2

GRUNDSTUDIER

Inledande praktik (forts) 5 sp 641000.7 Loo

ÄMNESSTUDIER

Barn och skolstart 2 sp 641001.4 Backlund- Smulter

Period 3

ÄMNESSTUDIER

Medier i undervisningen 2 sp 641001.6 Arnolds- Granlund

Period 4

ÄMNESSTUDIER

Multikulturell pedagogik 5 sp 641002.2 Wikman

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Kandidatstudier år 2

Pedagogik

(16)

Period 1

Modersmål och litteratur (obligatoriskt)

5 sp 640033.1 Heilä- Ylikallio Bildkonst 5 sp 640003.1 Nylander

Skog Finska 5 sp 640003.4 Åstrand Gymnastik 2 5 sp 640003.9 Romar

Musik 5 sp 640033.2 Östern

Period 2

Modersmål och litteratur (forts)

5 sp 640033.1 Heilä- Ylikallio Främmande språk 5 sp 640003.5 Palmberg Historia 5 sp 640003.6 Gullberg Gymnastik 2 5 sp 640003.9 Romar Religion och etik 5 sp 640033.3 Björkgren

Period 3 Matematik II (obligatoriskt)

5 sp 640003.8 Häggblom

Geografi 5 sp 640003.3

Hälsokunskap 5 sp 640003.7 Eklund Gymnastik 2 5 sp 640003.9 Romar Textilslöjd 5 sp 640033.4 Sjöberg

Period 4 Matematik II (obligatoriskt)

5 sp 640003.8 Häggblom

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Grundskolans ämnen och ämneshelheter

Obligatoriska och valbara ämnen

(17)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Biologi 5 sp 640003.2

Gymnastik 2 5 sp 640003.9 Romar Teknisk slöjd 5 sp 640033.5

Kemi i vardagen 5 sp 640033.7 Härmälä- Brasken

PF / Fakultetens gemensamma

Period 3

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Skriftlig kommunikation, del I (se CSK)

2 sp

Period 4

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

Tal och samtal (se CSK) 4 sp

Kandidatstudier år 3 Pedagogik

Period 1

ÄMNESSTUDIER Att organisera elevers lärande

3 sp 641001.3

Grundläggande praktik 5 sp 641001.7 Den pedagogiska

forskningsprocessen

5 sp 641001.9 Eklund- Myrskog

(18)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 2

ÄMNESSTUDIER Grundläggande praktik (forts.)

5 sp 641001.7

Datainsamlingsmetoder 4 sp 641011.1 Eklund- Myrskog

Period 3

ÄMNESSTUDIER

Kandidatarbete 6 sp 641011.2

Period 4

ÄMNESSTUDIER

Inklusion 3 sp 641001.2 Jansson Biämnespraktik 5 sp 641001.8

Kandidatarbete 6 sp 641011.2

PF / Fakultetens gemensamma

Period 3

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

IT som arbetsredskap 2 sp 600000.2 Specialkurs i engelska

(se CSK)

5 sp

Period 4

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Specialkurs i engelska 5 sp (se CSK)

(19)

Period 1

GRUNDSTUDIER

Finska

Skriftlig färdighet och översättning

3 sp 642140.2 Pörn

Främmande språk Språk (inklusive språkpraktik)

6/10 sp642130.2 Sjöholm Björklund Palmberg Förskole- och

nybörjarundervisning

5 sp 642160.2 Teoretiska

utgångspunkter Gymnastik

Block A 8 sp 642180.2 Block C 9 sp 642180.4

Modersmål och litteratur

Språksociologi 5 sp 642250.7 Slotte- Luttge Slöjdpedagogik

Introduktion till slöjdpedagogik

10 sp 642130.2

ÄMNESSTUDIER Modersmål och litteratur

Grannspråksdidaktik 5 sp 642250.17 Slotte- Luttge Matematik

Grundkurs i analys 2 4 sp Burman

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Biämnesstudier (Biämne 2)

(20)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Period 2

GRUNDSTUDIER Finska

Finsk grammatik I 7 sp 642140.3 Åstrand Främmande språk

Språk (inklusive språkpraktik) forts

4/10 sp642130.2 Sjöholm Björklund Palmberg Litteratur 5 sp 642130.3 Björklund/

Sjöholm Förskole- och

nybörjarundervisning

5 sp 642160.2 Åldersrelaterad

ämnesdidaktik med fokus på undervisning av barn i åldern 6-8 år del 1/4

5 sp 642160.3

Gymnastik

Block C (forts) 9 sp 642180.4 Matematik

Algebra och talteori 5 sp 642210.3 Björkqvist Burman

Modersmål och litteratur Skrivteori och genremedveten skrivundervisning

5 sp 642250.8 Heilä- Ylikallio

Slöjdpedagogik Teknologi i trä och kompletterande material

5 sp 660001.3

Period 3

GRUNDSTUDIER Finska Grundkurs i finsk

skönlitteratur 2 sp 642140.7 N.N.

(21)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Främmande språk

Kultur och Realia 5 sp 642130.4 Bendtsen/

Forsman Förskole- och

nybörjarundervisning

5 sp 642160.2 Åldersrelaterad

ämnesdidaktik med fokus på undervisning av barn i åldern 6-8 år del 2/4

5 sp 642160.3

Gymnastik

Block B 8 sp 642180.3 Matematik

Individualiserande matematikundervisning

5 sp 642210.7 Häggblom Loo Modersmål och

litteratur

Grammatikdidaktik 5 sp 642250.1 0

Slotte- Luttge Slöjdpedagogik

Teknologi i trä och kompletterande material

5 sp 660001.3

ÄMNESSTUDIER

Period 4

GRUNDSTUDIER Finska Grundkurs i finsk skönlitteratur

2 sp 642140.7 Pörn

Förskole- och nybörjarundervisning

5 sp 642160.2 Åldersrelaterad

ämnesdidaktik med fokus på undervisning av barn i åldern 6-8 år del 3/4

5 sp 642160.3

Gymnastik

Block B (forts) 8 sp 642180.3

(22)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Matematik

Matematisk

problemlösning 5 sp 642210.4 Björkqvist Modersmål och

litteratur

Fackuppsats i modersmål

och litteratur 5 sp 642250.12 Heilä- Ylikallio Litteratur i skolan 5 sp 644250.1

4

Heilä- Ylikallio Slöjdpedagogik

Teknologi i trä och kompletterande material

5 sp 660001.3

Valfria studier

Period 3 Integrerad naturkunskap

Ovanför huvudet 5 sp 642200.4 Bernas

Fjärde och femte studieåret Pedagogik

Period 1

FÖRDJUPADE STUDIER

Pedagogisk psykologi II 3 sv 1205.2 Loo Projektstudier 18 sv 1207.5 Prof.

Avslutande praktik 3 sv 1204.4 Backlund- Smulter m.fl Period 2

FÖRDJUPADE STUDIER Skolutveckling och

ledarskap 3 sv 1205.1 Jansson

(23)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Projektstudier 18 sv 1207.5 Prof.

Avslutande praktik 3 sv 1204.4 Backlund- Smulter m.fl Period 3

FÖRDJUPADE STUDIER

Pedagogisk filosofi 2 sv 1205.3 Sjöberg Projektstudier 18 sv 1207.5 Prof.

Avslutande praktik 3 sv 1204.4 Backlund- Smulter m.fl Kvantitativa metoder II 2 sv 1207.2 Loo Kvalitativa metoder II 2 sv 1207.3 Eklund-

Myrskog Projektstudier 18 sv 1207.5 Prof.

Avslutande praktik 3 sv 1204.4 Backlund- Smulter m.fl

Period 2

FÖRDJUPADE STUDIER

Biämnespraktik 2 sv 1204.3 Backlund- Smulter m.fl Projektstudier 18 sv 1207.5 Prof.

Avslutande praktik 3 sv 1204.4 Backlund- Smulter m.fl

(24)

Period 1

GRUNDSTUDIER Finska

Dialekter 3 sv Grönholm

Period 2

GRUNDSTUDIER Finska

Ordbildning 3 sv Pörn

Period 3

ÄMNESSTUDIER Finska

Sluttentamen 5 sv Grönholm

Period 4

ÄMNESSTUDIER Finska

Språkliga normer 1 sv Grönholm Övriga biämnen se

tredje studieårets kurser

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Biämnesstudier (Biämne 2)

(25)

Period 1

GRUNDSTUDIER Introduktion till slöjdpedagogik

5 sp 660001.1 AK-S, MJ

Slöjdkunnande 5 sp 660001.2 Myrskog/

Sunngren

Period 2

GRUNDSTUDIER Introduktion till slöjdpedagogik (forts)

5 sp 660001.1 AK-S, MJ

Teknologi i trä och

kompletterande material 5 sp 660001.3 Myrskog Sömnads- och

beklädnadsteknologi

5 sp 660001.8 Sunngren

Period 3

GRUNDSTUDIER

Teknologi i metall 5 sp 660001.4 Myrskog

6 To 11-16 Projektor ASK M2 Garnteknologi 5 sp 660001.7 Sjöberg

Period 4

GRUNDSTUDIER

El och maskinteknologi 5 sp 660001.5 Elo

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Ämneslärarutbildning i slöjdarterna Kandidatstudier år 1

Slöjdpedagogik

(26)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Konsthandarbete 5 sp 660001.6 Sjöberg

11 Fr 10-23 Vasa-DC Bärbar Pentium nr 3 12 Må 8-23 Vasa-DC Bärbar

Pentium nr 3 12 Ti 13-17 Vasa-DC Projektor

EIKI

Pedagogik – Pedagogiska studier för lärare

Period 1

GRUNDSTUDIER Introduktion till pedagogik som vetenskap

5 sp 641000.1 Ahlskog- Björkman Utbildning och samhälle 3 sp 641000.2 Jansson Mediekultur 2 sp 641000.3 Arnolds-

Granlund

Period 2

GRUNDSTUDIER Introduktion till pedagogisk psykologi

3 sp 641000.4 Aspfors Heir

Period 4

GRUNDSTUDIER Introduktion till pedagogik som vetenskap (forts)

5 sp 641000.1 Ahlskog- Björkman

(27)

Period 1

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

Minplan 5 sp 600000.4

Period 2

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Finska som andra

inhemska (se CSK) 5 sp

Period 3

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Finska som andra

inhemska (se CSK) forts 5 sp Skriftlig kommunikation, del I (se CSK)

2 sp Wiik

Period 4

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Skriftlig kommunikation, del I (se CSK)

2 sp Wiik

Specialengelska 5 sp

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

PF / Fakultetens gemensamma

(28)

Period 1

ÄMNESSTUDIER

Kandidatarbete 10 sp 660002.6 Myrskog Forskningsmetodik 4 sp AK-S

Period 2

ÄMNESSTUDIER

Kandidatarbete (forts) 10 sp 660002.6 Myrskog

Period 3

ÄMNESSTUDIER

Kandidatarbete (forts) 10 sp 660002.6 Myrskog

Pedagogik – Pedagogiska studier för lärare

Period 1-2

GRUNDSTUDIER

Inledande praktik (slöjd) 5 sp 660000.9 Myrskog/

Sunngren

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Ämneslärarutbildning i slöjdarterna Kandidatstudier år 3

Slöjdpedagogik

(29)

Period 2

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Skriftlig kommunikation, del II (se CSK)

5 sp Wiik

Ämneslärarutbildning i slöjdarterna Femte studieåret

Slöjdpedagogik

Period 1-4

FÖRDJUPADE STUDIER

Pro Gradu seminarier 18 sv Johansson

Ämneslärarutbildning i huslig ekonomi Kandidatstudier år 1

Huslig ekonomi

Period 1

GRUNDSTUDIER Introduktion till huslig ekonomi

3 sp 670001.1 Nysand

Mat och traditioner i finländska hushåll

9 sp 670001.2 Nysand

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Studier i språk och kommunikation

(30)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 2

GRUNDSTUDIER Introduktion till huslig ekonomi (forts)

3 sp 670001.1 Nysand

Mat och traditioner i

finländska hushåll (forts) 9 sp 670001.2 Nysand

Period 3

GRUNDSTUDIER Mat och traditioner i finländska hushåll (forts)

9 sp 670001.2 Nysand

Våra näringsbehov 5 sp 670001.3 Strandback Medveten konsumtion 2 sp 670001.4 Åbacka Hushållsarbetets grunder 4 sp 670001.5 Nysand

Period 4

GRUNDSTUDIER

Våra näringsbehov (forts) 5 sp 670001.3 Strandback Hushållsarbetets grunder

(forts)

4 sp 670001.5 Nysand

Projekt I 2 sp 670001.6 Nysand/

Åbacka

Pedagogik

Period 1

GRUNDSTUDIER Introduktion till pedagogik som vetenskap

5 sp 641000.1 Ahlskog- Björkman

(31)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Utbildning och samhälle 3 sp 641000.2 Jansson

Mediekultur 2 sp 641000.3 Arnolds- Granlund

Period 2

GRUNDSTUDIER Introduktion till pedagogisk psykologi

3 sp 641000.4 Aspfors Heir Lärararbete 5 sp 641000.6 Loo Wikman

Jansson

Period 3

GRUNDSTUDIER Introduktion till pedagogisk psykologi

3 sp 641000.4 Aspfors Heir Lärararbete 5 sp 641000.6 Loo Wikman

Jansson

Period 4

GRUNDSTUDIER

Utbildning och samhälle 3 sp 641000.2 Jansson

ÄMNESSTUDIER Ämnesdidaktik (del av 5 sp)

5 sp 670022.1 Åbacka

Inledande praktik 2 av 5 sp 5 sp 641000.7 VÖS Grundläggande praktik 5 sp 670022.2

(32)

Period 1

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

IT i studierna 2 sp 600000.1

MinPlan 0 sp 600000.7 Åman

Period 2

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION IT i studierna (forts) 2 sp 600000.1 Finska som andra

inhemska (se CSK)

5 sp

Period 3

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Finska som andra

inhemska (se CSK) forts 5 sp

Skriftlig kommunikation, del I (se CSK)

2 sp Wiik

Ämneslärarutbildning i huslig ekonomi Kandidatstudier år 3

Huslig ekonomi

Period 3

ÄMNESSTUDIER

Hushållets interaktivitet 3 sp Åbacka

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

PF / Fakultetens gemensamma

(33)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 4

ÄMNESSTUDIER

Konsumenten i samhället 3 sp 670002.5 Åbacka

Pedagogik

Period 1

ÄMNESSTUDIER

Grundläggande praktik 5 sp 670022.2 Den pedagogiska

forskningsprocessen

5 sp 641001.9 Eklund- Myrskog Kandidatarbete 6 sp 641011.2

Period 2

ÄMNESSTUDIER Grundläggande praktik (forts)

5 sp 670022.2

Datainsamlingsmetoder 4 sp 641011.1 Eklund-Myrs kog Kandidatarbete 6 sp 641011.2

Period 3

ÄMNESSTUDIER

Kandidatarbete 6 sp 641011.2

Fältpraktik 2 3 Nysand

(34)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 4

ÄMNESSTUDIER

Inklusion 3 sp 641001.2 Jansson Projekt II 2 sp 670002.8 Nysand/

Åbacka Kandidatarbete 6 sp 641011.2

PF / Fakultetens gemensamma

Period 2

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Skriftlig kommunikation,

del II (se CSK) 2 sp Wiik

Period 3

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION IT som arbetsredskap 2 sp 600000.2

Pedagogik – Pedagogiska studier för ämneslärare Undervisning i Åbo/nätkurser

Period 1-2

GRUNDSTUDIER Introduktion till pedagogik som vetenskap

5 sp 641000.1 Wikman m.fl

(35)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 2-3

GRUNDSTUDIER Introduktion till pedagogisk psykologi

3 sp 641000.4 Aspfors Heir

Hinder för lärande 2 sp 641000.5 Selin

Period 3-4

GRUNDSTUDIER

Utbildning och samhälle 3 sp 641000.2 Mediekultur 2 sp 641000.3

Lärararbete 5 sp 641000.6 Loo Wikman Jansson

Pedagogik – Pedagogiska studier för ämneslärare Undervisning i Vasa

Period 1

GRUNDSTUDIER Inledande praktik för ämneslärare

5 sp 641000.8

Period 2

ÄMNESSTUDIER

Fältpraktik 5 sp 681000.2

(36)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 3

ÄMNESSTUDIER

Motivation och lärande 4 sp 641001.1 Eklund- Myrskog Rösten som pedagogisk

resurs 1 sp

Ämnesdidaktisk teori och praktik 1 (matematik, fysik, kemi, datateknik)

10 sp 681001.1 0

Ämnesdidaktisk teori och praktik 1 (gymnastiklärare)

10 sp 681001.1 1

Romar Eklund Ämnesdidaktisk teori och

praktik 1 (Finska) 10 sp 681001.4 Ämnesdidaktisk teori och

praktik 1 (Främmande språk)

10 sp 681001.5

Ämnesdidaktisk teori och praktik 1 (Historia)

10 sp 681001.6

Ämnesdidaktisk teori och praktik 1 (Modersmål och litteratur)

10 sp 681001.7

Ämnesdidaktisk teori och

praktik 1 (Religion) 10 sp 681001.8 Ämnesdidaktisk teori och

praktik 1 (Biologi-Geografi)

10 sp 681001.9

Period 4

ÄMNESSTUDIER

Utvidgad didaktik 5 sp 681002.2 Wikman Jansson Ämnes- ansvariga Ämnesdidaktisk teori och

praktik 2 (Matematik, 10 sp 681002.1 0

(37)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium fysik, kemi, datateknik)

Ämnesdidaktisk teori och praktik 2 (gymnastiklärare)

10 sp 681002.3 Romar Eklund Ämnesdidaktisk teori och

praktik 2 (Finska)

10 sp 681002.4

Ämnesdidaktisk teori och praktik 2 (Främmande språk)

10 sp 681002.5

Ämnesdidaktisk teori och praktik 2 (Historia)

10 sp 681002.6

Ämnesdidaktisk teori och praktik 2 (Modersmål och litteratur)

10 sp 681002.7

Ämnesdidaktisk teori och praktik 2 (Religion)

10 sp 681002.8

Ämnesdidaktisk teori och praktik 2

(Biologi-Geografi)

10 sp 681002.9

Yrkeslärarutbildning Studieår 1 och 2

Pedagogiska studier för lärare

Period 1

ÄMNESSTUDIER

Yrkes- och ämnesdid. I 5 sp 680000.13 Bäck/Wiik Yrkes- och ämnesdid. I 7 sp 680000.14 Bäck/Wiik Yrkes- och ämnesdid. II 5 sp 680000.17 Bäck/Wiik Yrkes- och ämnesdid. 7 sp 680000.18 Bäck/Wiik Praktik II/5 sp 3 sp 680000.19 Bäck/Wiik Praktik II 3 sp 680000.20 Bäck/Wiik

(38)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Forskningsmetodik 3 sp 680000.21 Eklund-

Myrskog Rösten som pedagogisk

resurs

2 sp 680000.12 Arnolds- Granlund

Period 2

ÄMNESSTUDIER Specialpedagogik i yrkesundervisningen

3 sp 680000.11 Rönnkvist

Yrkes- och ämnesdid. I 5 sp 680000.13 Bäck/Wiik Yrkes- och ämnesdid. 7 sp 680000.14 Bäck/Wiik Yrkes- och ämnesdid. II 5 sp 680000.17 Bäck/Wiik Yrkes- och ämnesdid. 7 sp 680000.18 Bäck/Wiik Praktik II/5 sp 3 sp 680000.19 Bäck/Wiik Praktik II 3 sp 680000.20 Bäck/Wiik Forskningsmetodik 3 sp 680000.21 Eklund-

Myrskog Rösten som pedagogisk

resurs 2 sp 680000.12 Arnolds- Granlund

Period 3

ÄMNESSTUDIER

Lärandeprocesser 3 sp 680000.10 Salo/Wiik Specialpedagogik i

yrkesundervisningen

3 sp 680000.11 Rönnkvist

Praktik I/5 sp 5 sp 680000.15 Bäck/Wiik Praktik I 3 sp 680000.16 Bäck/Wiik Yrkes- och ämnesdid. II 5 sp 680000.17 Bäck/Wiik Yrkes- och ämnesdid. II 7 sp 680000.18 Bäck /Wiik

(39)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Proseminarier 5 sp 680000.22 Eklund-

Myrskog

Period 4

ÄMNESSTUDIER

Lärandeprocesser 3 sp 680000.10 Salo/Wiik Yrkes- och ämnesdid II 5 sp 680000.17 Bäck/Wiik/

N.N.

Yrkes- och ämnesdid. II 7 sp 680000.18 Bäck/Wiik/

N.N.

Proseminarier 5 sp 680000.22 Eklund- Myrskog

Speciallärarutbildning Kandidatstudier år 1

Specialpedagogik

Period 1

GRUNDSTUDIER Introduktion till specialpedagogik

5 sp 620001.1 Lindström

Perspektiv på funktionshinder I

5 sp 620001.2 Herrgård

Period 2

GRUNDSTUDIER Perspektiv på

funktionshinder I (forts)

5 sp 620001.2 Herrgård Larpes

Furu Inlärningssvårigheter I 5 sp 620001.3 Lindström

Korhonen

(40)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Period 3

GRUNDSTUDIER

Inklusion och integrering 5 sp 620001.4 Specialpedagogisk

verksamhet

2/4 sp 620002.1 Lindström

Period 4

GRUNDSTUDIER Specialpedagogisk verksamhet

2/4 sp 620002.1 Lindström

Specialpedagogiken i

samhället 5 sp 620001.5

Pedagogik – Pedagogiska studier för lärare

Period 1

GRUNDSTUDIER Introduktion till pedagogik som vetenskap

5 sp 641000.1 Ahlskog- Björkman Utbildning och samhälle 3 sp 641000.2 Jansson Mediekultur 2 sp 641000.3 Arnolds-

Granlund

Period 2

GRUNDSTUDIER Introduktion till pedagogisk psykologi

3 sp 641000.4 Aspfors Heir

Socialpsykologi och grupprocesser

2 sp 620000.1 9

Sundqvist Laitila

(41)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 3

GRUNDSTUDIER

Lärararbete 5 sp 641000.6 Loo Wikman Jansson

Period 4

GRUNDSTUDIER Introduktion till pedagogik

som vetenskap (forts) 5 sp 641000.1 Ahlskog- Björkman Praktik1; Inledande praktik 5 sp 620000.2

1

Inledande praktik 5 sp Lindström 14-17

PF / Fakultetens gemensamma

Period 1

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION IT i studierna 2 sp 600000.1

IT i MinPlan 2 sp 600000.7 Åman

Period 2

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION IT i studierna 2 sp 600000.1 Skriftlig kommunikation

del I (se CSK)

2 sp Wiik

Finska som andra inhemska språk (se CSK)

5 sp West-

Sjöholm

(42)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 3

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

IT som arbetsredskap 2 sp 600000.2 Finska som andra

inhemska språk (forts)

5 sp West-

Sjöholm

Kandidatstudier år 2 Specialpedagogik

Period 1-2

ÄMNESSTUDIER Specialpedagogisk verksamhet

5 sp 620002.1 Ström

Period 3-4

ÄMNESSTUDIER Barn och ungdomar i psykosociala svårigheter

5 sp 620002.2 Sundqvist Kurkiala Kognitiva processer och

neuropsykologi 5 sp 620002.3 Risberg/NN

Pedagogik – Pedagogiska studier för lärare

Period 2

ÄMNESSTUDIER

Barn och skolstart 2 sp 641001.4 Backlund- Smulter

(43)

Period 1

ÄMNESSTUDIER

Tema Slöjd som läroämne 1 sp 640001.1 AK-S/NR/

LE Tema Slöjd-Teknisk slöjd 3 sp 640001.2 Elo Tema Textilslöjd 3 sp 640001.3 AK-S/LE Tema Gymnastik 1 4 sp 640001.4 Romar

Eklund Tema Biologi, geografi

och hälsokunskap

5 sp 640001.5 Turtonen

Period 2

ÄMNESSTUDIER

Tema Slöjd-Teknisk slöjd 3 sp 640001.2 Elo Tema Textilslöjd 3 sp 640001.3 AK-S/LE Tema Gymnastik 1 4 sp 640001.4 Romar

Eklund Tema Biologi, geografi

och hälsokunskap

5 sp 640001.5 Turtonen

Tema Matematik I 3 sp 640001.6 Häggblom Tema Kemi och fysik 4 sp 640001.7 Bernas

Härmälä-Bra sken

Period 3

ÄMNESSTUDIER

Kultur som upptäcktsresa 5 sp 640002.1

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Grundskolans ämnen och ämneshelheter

(44)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Tema Text och gestaltning 3 sp 640002.2 Heilä-

Ylikallio Tema Finska och

främmande språk

3 sp 640002.3 Åstrand Palmberg Tema Samhälle, tro och

tradition

3 sp 640002.4 Björkgren Gullberg Tema: Gehör och notation 3 sp 640002.5

Tema Bildkonst 3 sp 640002.9 Nylander Skog

Period 4

ÄMNESSTUDIER

Kultur som upptäcktsresa 5 sp 640002.1 Tema Samhälle, tro och

tradition

3 sp 640002.4 Björkgren Gullberg Tema: Gehör och notation 3 sp 640002.5

Tema Bildkonst 3 sp 640002.9 Nylander Skog

PF / Fakultetens gemensamma

Period 1-2

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Tal och samtal (se CSK) 4 sp

(45)

Period 2

ÄMNESSTUDIER Perspektiv på funktionshinder II

5 sp 620002.6

Kandidatarbete 6 sp 620002.7 Lindström

Period 3-4

ÄMNESSTUDIER

Inlärningssvårigheter II 10 sp 620002.5 Lindström Linnanmäki Kandidatarbete (forts) 6 sp 620002.7 Lindström

PF / Fakultetens gemensamma

Pedagogik – Pedagogiska studier för lärare

Period 1

ÄMNESSTUDIER Att organisera elevers lärande

3 sp 641001.3 Jansson

Period 2

ÄMNESSTUDIER

Datainsamlingsmetoder 5 sp 620022.1 Loo Eklund- Myrskog

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Kandidatstudier år 3

Specialpedagogik

(46)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 3

ÄMNESSTUDIER

Grundläggande praktik 5 sp 620022.3 v.2-7

Period 4

ÄMNESSTUDIER

Grundläggande praktik 5 sp 620022.3 11-16

Grundskolans ämnen och ämneshelheter

Period 1-4

Se klasslärarutbildningens program för P1-P4

20 sp

PF / Fakultetens gemensamma

Period 1

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Specialkurs i engelska

(se CSK)

5 sp Liljeström

Period 2

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Specialkurs i engelska

(forts)

5 sp Liljeström

Period 3

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Skriftlig kommunikation, del 2 (se CSK)

2 sp Wiik

(47)

Period 1

ÄMNESSTUDIER

Läs- och skrivsvårigheter 2 2 sv C 308.1 Linnanmäki Matematiksvårigheter 2 1 sv C 308.2 Linnanmäki Test- och diagnosmetoder

samt Datero 1 sv C 308.3 Risberg, Lindström, Linnanmäki Praktik 2/3 1 sv C 308.5

C 309.6 v.

39-51

FÖRDJUPADE STUDIER Projektstudier och seminarier

C 320.3 Linnanmäki Individuell fördjupning

(del av 10 sv)

C 321.1 Ström

Period 2

ÄMNESSTUDIER

Etiska aspekter 1 sv C 319.2 Jansson Praktik 2/3 1 sv C 308.5

C 309.6

v.

39-51

FÖRDJUPADE STUDIER Projektstudier och seminarier

C 320.3 Linnanmäki

Individuell fördjupning (del av 10 sv)

C 321.1

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Fjärde studieåret

Specialpedagogik

(48)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 3

FÖRDJUPADE STUDIER

Praktik 6: Specialklass 2 sv C317.2 Lindström v.2-4 Undervisning och

habilitering 2

3 sv C317.1

Projektstudier och seminarier

C 320.3 Linnanmäki Ström Individuell fördjupning

(del av 10 sv)

C 321.1 Ström

Period 4

ÄMNESSTUDIER Terapimetoder inom specialpedagogiken

2 sv C 309.2- C309.5

FÖRDJUPADE STUDIER Specialpedagogiska verksamhetsområden

1 sv C311.1 Herrgård

Projektstudier och

seminarier C 320.3 Linnanmäki

Ström Individuell fördjupning

(del av 10 sv)

C 321.1 Ström

Didaktisk ämnesteori – Grundskolans ämnen och ämneshelheter

Period 1

ÄMNESSTUDIER

Slöjd 2 sv 1284.0

(49)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 2

ÄMNESSTUDIER

Slöjd 2 sv 1284.0

Femte studieåret Specialpedagogik

Period 1

FÖRDJUPADE STUDIER Handledning i teori och praktik

3 sv C 318.1

Teorier och synsätt 2 sv C 319.1 Ström Projektstudier och

seminarier

C 320.3 Linnanmäki

Individuell fördjupning (del av 10 sv)

C 321.1 Ström

Period 2

ÄMNESSTUDIER

Etiska aspekter 1 sv C 319.2 Jansson

FÖRDJUPADE STUDIER Projektstudier och

seminarier C 320.3 Linnanmäki

Ström Individuell fördjupning

(del av 10 sv)

C 321.1 Ström

Litteraturkurs 2 2 sv C 319.5 Ström

(50)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 3-4

FÖRDJUPADE STUDIER Projektstudier och seminarier

C 320.3 Linnanmäki Ström

Individuell fördjupning (del av 10 sv)

C 321.1 Ström

Allmän pedagogik Kandidatstudier år 1

Period 1

GRUNDSTUDIER

Introduktion till pedagogik 5 sp 631001.1 Björk/

Nordström- Lytz Pedagogisk sociologi 5 sp 631001.3 Wiik Pedagogisk filosofi och

historia

5 sp 631001.5 Nordström- Lytz

Period 2

GRUNDSTUDIER

Introduktion till pedagogik 5 sp 631001.1 Björk/

Nordström- Lytz Pedagogisk psykologi I 5 sp 631001.2 Carling Didaktik 5 sp 631001.4 Nordström-L

ytz

(51)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 3

ÄMNESSTUDIER Utbildningsplanering och evaluering

5 sp 631204 Björk

Period 4

ÄMNESSTUDIER

Pedagogisk psykologi II 5 sp 631203 Carling Orienterande praktikum 631210 Wiik

PF / Fakultetens gemensamma

Period 1

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

MinPlan 2 sp 600000.3 Åman IT i studierna 2 sp 600000.1

Period 2

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

MinPlan 2 sp 600000.7 Åman Skriftlig kommunikation

del I (se CSK)

2 sp Wiik

Period 3

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Finska som andra inhemska språk (se CSK)

5 sp

(52)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 4

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Finska som andra inhemska språk (forts)

5 sp

Utbildning, organisation och förvaltning

Period 3

GRUNDSTUDIER Mötesteknik och ledarrollen

2 sp 633001.6

Period 4

GRUNDSTUDIER

Politik och förvaltning 5 sp 633001.2 Stolpe Mötesteknik och

ledarrollen

2 sp 633001.6

För övriga kurser se FC/Vasa

Vuxenpedagogik

Period 1

GRUNDSTUDIER Introduktion till vuxenpedagogik

10 sp 632001.1 Salo

Period 2

GRUNDSTUDIER Inlärning och undervisning i ett individ- och

5 sp 632001.2 Carling

(53)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium grupperspektiv

Period 3

GRUNDSTUDIER Vuxenutbildning, dess former och organisation

5 sp 632001.3 Sarja

Period 4

GRUNDSTUDIER Vuxenutbildning i ett samhällsperspektiv vuxenpedagogik

5 sp 632001.4 Salo

Allmän pedagogik Kandidatstudier år 2

Period 1

ÄMNESSTUDIER Pedagogisk idé- och samhällshistoria

5 sp 631201 Björk

Period 2

ÄMNESSTUDIER Pedagogisk idé- och samhällshistoria

5 sp 631201 Björk

Cross-cultral and comparative education

5 sp 631202 Frontini

Vetenskapsfilosofi och

forskningsmetodik 5 sp 631206 Salo

(54)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 3

ÄMNESSTUDIER

Statistik I 5 sp 631208 Santavirta Kvalitativa metoder I 5 sp 631207 Björk

Period 4

ÄMNESSTUDIER

Kvalitativa metoder I 5 sp 631207 Björk

PF / Fakultetens gemensamma

Period 1

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Specialkurs i engelska (se CSK)

5 sp Liljeström

Tal och samtal (se CSK) 4 sp Lehrer

Period 2

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Specialkurs i engelska (se CSK)

5 sp Liljeström

Tal och samtal (se CSK) 4 sp Lehrer

Vuxenpedagogik

Period 2

ÄMNESSTUDIER

Folkbildning igår och idag 5 sp 632203 Salo

(55)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Period 3

ÄMNESSTUDIER Vuxenpedagogisk forskning

5 sp 632202 Salo

Allmän pedagogik Kandidatstudier år 3

Period 1

ÄMNESSTUDIER

Praktik 5 sp 631211 Björk

Period 2

ÄMNESSTUDIER

Kandidatavhandling 10 sp 631209 Björk

Period 3

ÄMNESSTUDIER

Mediepedagogik 5 sp 631205 Schaffar- Kronqvist m.fl.

Kandidatavhandling 10 sp 631209 Björk

Period 4

ÄMNESSTUDIER

Kandidatavhandling 10 sp 631209 Björk

(56)

Period 3

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION IT som arbetsredskap 2 sp 600000.2

Allmän pedagogik Årskurs 4-5

Period 1

FÖRDJUPADE STUDIER

Praktik 2 5 sp 631413 Björk Pro gradu-avhandling och

seminarier

40 sp 631412 Uljens, Salo, Björk Litteraturtentamen 5 sp 631402 Uljens

Period 2

FÖRDJUPADE STUDIER Bildning och

senmodernitet

10 sp 631401 Uljens

Kvalitativa metoder II 5 sp 631411 Björk Litteraturtentamen 5 sp 631402 Uljens

Period 3

FÖRDJUPADE STUDIER Bildning och

senmodernitet (forts)

10 sp 631401 Uljens

Pro gradu-avhandling och seminarier

40 sp 631412 Uljens, Salo, Björk

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

PF / Fakultetens gemensamma

(57)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Litteraturtentamen 5 sp 631402 Uljens

Kritisk pedagogik (valbar) 5 sp 631405 Wolff Pedagogical leadership and

human relations (valbar)

5 sp 631406 Their

Utbildningspolitik (valbar) 5 631408 Jansson

Period 4

FÖRDJUPADE STUDIER Pro gradu-avhandling och seminarier

40 sp 631412 Uljens, Salo, Björk Statistik II 5 sp 631410 Santavirta Litteraturtentamen 5 sp 631402 Uljens Kritisk pedagogik (valbar) 5 sp 631405 Wolff

(58)
(59)

SAMHÄLLS- OCH

VÅRDVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Besöksadress: Academill, Strandgatan 2 Postadress: PB 311, 65101 Vasa Tfn (06) 3247 111, fax (06) 3247 123 Internet: www.vasa.abo.fi/svf

Dekanus: Professor Kaj Björkqvist, träffas på våning B5, Strandgatan 2, tfn: 06-3247 469,

e-post: kaj.bjorkqvist@abo.fi

Fakultetsdirektör: Lund, Gun-Britt, EM, utnämnd 1.7.1981. Träffas på

fakultetskansliet under tjänstetid, Strandgatan 2 B 2, tfn –7122, e-post: glund@abo.fi, (svf-kansli@abo.fi)

Avdelningssekreterare: Lerviks, Ragnhild, textb., utnämnd 1.1.1999. Träffas på fakultetskansliet, Strandgatan 2 B 2, tfn –7208, e-post: rlerviks@abo.fi, (svf-kansli@abo.fi) Studierådgivare: Susanna Frände, PM, utnämnd 1.4.2003. Träffas på

fakultetskansliet, Strandgatan 2 B 2, tfn –7242, e-post: sfrande@abo.fi, (svf-kansli@abo.fi)

(60)

Obligatoriska basstudier + språk Period 1, 3.9.07-26.10.07 (36-43)

Introduktion till IKT 5 sp 700001 Loukasmäki- Björk/

Tritonia 36 37 38-41

43

To 9-12 Ti, To 9-12 Ti/To 9-12 Ti/To 9-12

Lärocenter/

Tritonia (2 grupper) Kommunikation 5 sp 931002 Wik 37–42

37 38-40 41-42 43 43

gr 1 O 9-12 gr 2 To 13-16 gr 2 M 13-16 gr 2 M 13-16 gr 1 O 9-12 gr 2 To 13-16

B624 B624 B624 B624 Bruhn Bruhn Engelska (för

utvecklingspsykologi och socialpolitik)

5 sp 931001 Liljeström 37-42 Ti, To 9-12 C215

Period 2, 29.10.07-21.12.07 (44-51)

Introduktion till IKT 5 sp 700001 Loukasmäki- Björk/

Tritonia 44-45 46-47

Ti 9-12/

12-15 Ti/To 9-12 Ti/To 9-12

Lärocenter/

Tritonia (2 grupper) Introduktion till

metodikstudier 5 sp 700002 Nyman- Kurkiala 46

47 48 50

To 13-16 M-O 13-16 M 13-16

F 12-16

Bruhn/G405 Bruhn

Kvantitativa metoder för samhällsvetare, samhällsstatistik

10 sp

(5+5) 700004 Finnäs 49 50

M-O, F 9-12 M-To, 9-12

Bruhn/G405

Kommunikation 5 sp 931002 Wik 44 gr 1 O 9–12 gr 2 To 13-16

B624 B624 Engelska (för

utvecklingspsykologi och socialpolitik)

5 sp 931001 Liljeström 44-45 Ti, To 9-12 C215

Engelska (för statsvetenskap och socialpolitik)

5 sp 931001 Liljeström 47 47 48-50

Ti 13-16 To 12-15 Ti, To 13-16

C215 Akademisalen

B625/C215

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

GEMENSAMMA STUDIER

(61)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 3, 07.01.08-14.03.08 (2-11)

Kvantitativa metoder för samhällsvetare, samhällsstatistik

10 sp (5+5)

700004 Finnäs 2-6 M-To, 9-12 Bruhn/G405

Engelska (för statsvetenskap och socialpolitik)

5 sp 931001 Liljeström 2-5 M, O 13-16 C215

Finska som andra inhemska språk

5 sp 931000 Holmqvist Se anslag!

Period 4, 25.03.08-30.05.08 (13-22) Finska som andra inhemska

språk

5 sp 931000 Holmqvist Se anslag!

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

DEMOGRAFI

Period 1, 3.9.07-26.10.07 (36-43)

GRUNDSTUDIER

Demografins grunder 15 sp 705201 Finnäs Start 37 M 10-12 C214

GLOBALISERING OCH INTERNATIONALISERING

Se Öppna Universitetets information. Tvärvetenskaplig studiehelhet, 25 sp.

RURALA STUDIER

Se Öppna Universitetets information. Studiehelhet 25 sp.

UNGDOMSVETENSKAP

Se Öppna Universitetets information. Tvärvetenskaplig studiehelhet, 25 sp.

(62)

Period 1, 3.9.07-26.10.07 (36-43)

GRUNDSTUDIER Introduktion till mediestudier

Nykvist 36 M 10-12 Teoretiska perspektiv på

medier och journalistik

10 sp 704601

-Vad är journalistik? 5 sp 704602 Dahlbäck Nykvist

36-43 -Mediekunskap och

medieteori

5 sp 704603 Nykvist/

Söderlund 37-43 Introduktion till skriven

journalistik 5 sp 704604 Söderlund m fl 37-42 Introduktion till Internet

och nätpublicering

5 sp 704608 Juslin/

Nykvist 41-43 Fördjupad skriven

journalistik

5 sp 704610 Söderlund 42-43 Form, stil och innehåll 5 sp 704607 Londén 40

ÄMNESSTUDIER

Slutarbete 8 sp 704611 Nykvist 38-43 Forskningsseminarier i

masskommunikation 10 sp 704612 Carlson/

Nykvist 36-41

Period 2, 29.10.07-21.12.07 (44-51)

GRUNDSTUDIER Introduktion till Internet

och nätpublicering, forts 5 sp 704608 Juslin 44 Vad är journalistik? forts 5 sp 704602 Dahlbäck

Nykvist 44-49 Introduktion till tv-

journalistik

5 sp 704605 Wik/Skata 49-51

ÄMNESSTUDIER Fördjupad skriven journalistik, forts.

5 sp 704610 Söderlund 44-46 Slutarbete, forts. 8 sp 704611 Nykvist 44-50

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

MASSKOMMUNIKATION

(63)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Period 3, 07.01.08-14.03.08 (2-11)

GRUNDSTUDIER Introduktion till

radiojournalistik 5 sp 704606 Nykvist 4 Introduktion till tv-

journalistik

5 sp 704605 Wik/Skata/

Mastosalo 2-3

ÄMNESSTUDIER Fördjupad TV och radiojournalistik

7 sp 704609 Tång/

Nykvist/

Skata/Wik 6-11

Period 4, 25.03.08-30.05.08 (13-22)

ÄMNESSTUDIER Fördjupad TV och radiojournalistik

7 sp 704609 Mastosalo/

Dreshaj Skata/Wik

6-11

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

OFFENTLIG FÖRVALTNING

Period 1, 3.9.07-26.10.07 (36-43)

ÄMNESSTUDIER Professionalism och

förvaltning 10 sp 704022

704023 Stolpe (Vasa sommaruni)

43 Ti, To, Lö Vasa sommaruni

Period 2, 29.10.07-21.12.07 (44-51)

ÄMNESSTUDIER Professionalism och förvaltning, forts.

10 sp 704022 704023

Stolpe (Vasa sommaruni)

44-45 Ti, To, Lö Vasa sommaruni

(64)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 3

GRUNDSTUDIER Finlands offentliga förvaltning

8 sp 704001 Stolpe 2-5 M-To 9-12 C215

Budgetering 6 sp 704003 Henriksson Se anslag!

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

POLITISK HISTORIA

Period 1, 3.9.07-26.10.07 (36-43)

GRUNDSTUDIER

Kalla kriget 5 sp 701303 Stolpe 39-42 M-To 9-12 C214

Period 2, 29.10.07-21.12.07 (44-51)

GRUNDSTUDIER

USA:s presidenthistoria 7 sp 701302 Stolpe 46-49 M-To 9-12 C214

Period 3, 07.01.08-14.03.08 (2-11)

GRUNDSTUDIER

Mellankrigstiden 5 sp 701305 Stolpe 6-9 M-To 9-12 C215

Period 4, 25.03.08-30.05.08 (13-22)

GRUNDSTUDIER

Mellanöstern 3 sp 701304 Stolpe 16-17 M-To 9-12 C215

(65)

Period 1, 3.9.07-26.10.07 (36-43)

GRUNDSTUDIER Introduktion till socialpolitik

10 sp 702001 Nygård 37-41 M, O 9-12 C215

ÄMNESSTUDIER

Forskningsmetodik 10 sp 702033 Saarela Nyman- Kurkiala

37-38 38 39 39 40 40 41

O 13-16 To 14-17 O 13-16 To 13-16 Ti 13-16 To 13-16 Ti 13-16

Bruhn Bruhn Bruhn C214 G405 G405 G405 Kandidatavhandling 10 sp 702034 Nygård

Jakobsson Saarela

37, 39,

41-42 O 14-17 B427

FÖRDJUPADE STUDIER Teoretiska perspektiv på socialpolitiken, allmän del

6 sp 702102 Jakobsson 37-42 Ti 13-16 C214

Fördjupad forskningsmetodik, tillämpad kvantitativ metodik

5 sp 702106 Saarela Start 38 O 14-17 B429

Magisterseminarier 10 sp 702108 Jakobsson Saarela Nygård

38, 40 O 14-17 B427

Social service I, Kommunal social service

5 sp 702132 Stolpe- Kaustinen

40 41 42

M 12-16 M, O 12-16

M 12-16

C214 C214 C214

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

SOCIALPOLITIK

(66)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 2, 29.10.07-21.12.07 (44-51)

GRUNDSTUDIER Samhällsförändring och socialpolitik

10 sp 702002 Nygård 45-49 M, O 9-12 C215

Socialpolitik i teori och praktik; konkreta socialpolitiska frågor

5 sp 702005 Saarela 50 O 16-18 B429

ÄMNESSTUDIER

Kandidatavhandling 10 sp 702034 Nygård 50 O 14-17 B427

FÖRDJUPADE STUDIER Teoretiska perspektiv på socialpolitiken, allmän del

6 sp 702102 Jakobsson 44 45 46-50

Ti 13-16 Ti 13-16 Ti 13-16

C214 B429 C214 Fördjupad

forskningsmetodik, allmän del

5 sp 702105 Finnäs 44 45 45 46-47

48

M, O 12-14 M 12-14 O 12-14 M, O 14-16

M, Ti 14-16

C215 C215 B429 C215 C215

Magisterseminarier 10 sp 702108 Jakobsson Saarela Nygård

44-45 50

O 14-17 To 14-17

B427

Jämställdhetsperspektiv i socialpolitiken, I

5 sp 702134 Stolpe- Kaustinen

43 44 46

Ti, O 12-16 M, O 12-16 O 12-16

C214 C214 C214

Period 3, 07.01.08-14.03.08 (2-11)

GRUNDSTUDIER Socialpolitik i teori och praktik; forskningsövning

5 sp 702006 Saarela 8-11 O 16-18 C215/G402

(67)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium ÄMNESSTUDIER

Socialpolitiska modeller i förändring

10 sp 702031 Nygård 10-11 M, O 9-12 C214

Socialpolitiska

fördelningsprocesser 10 sp 702032 Saarela 2-4 Ti, To

13-16 C215/G402

Period 4, 25.03.08-30.05.08 (13-22)

GRUNDSTUDIER Socialpolitik i teori och

praktik; forskningsövning 5 sp 702006 Saarela 12-13 O 16-18 C215/G402

ÄMNESSTUDIER Socialpolitiska modeller i förändring

10 sp 702031 Nygård 12 13 14

M, O 9-12 O 9-12 M, O 9-12

C214 C214 C214 Kandidatavhandling 10 sp 702034 Nygård 16-17 O 14-17 B427

FÖRDJUPADE STUDIER

Magisterseminarier 10 sp 702108 Jakobsson Saarela Nygård

12-13 21

O 14-17 B427

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

STATSKUNSKAP

Period 1, 3.9.07-26.10.07 (36-43)

GRUNDSTUDIER

Statskunskap, grundkurs 10 sp 701001 Lindberg 37-41 M-To 13-16

C215

Problemorienterad

diskussionskurs 10 sp 701002 Lindberg 42-43 M-To

13-16 C215

(68)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Politisk historia I 5 sp 701003 Stolpe 39-42 M-To

9-12

C214

ÄMNESSTUDIER

Metoddel 10 sp 701025 Saarela Nyman- Kurkiala

37-38 38 39 39 40 40 41

O 13-16 To 14-17 O 13-16 To 13-16 Ti 13-16 To 13-16 Ti 13-16

Bruhn Bruhn Bruhn C214 G405 G405 G405 Political participation 5 sp 701110 (ÖpU,

gästförel.) 38-39 Ti-O

16-21 Bruhn Val och valmetoder, del II 5 sp 701028 Stolpe

(ÖpU)

37-39 Ti, O, Lö (Se anslag)

C215

FÖRDJUPADE STUDIER

Forskningsseminarier 10 sp 701109 Djupsund Lindberg Carlson

Start 36 O 9 B427

Avhandling Pro Gradu 40 sp 701130 Djupsund Lindberg Carlson

Start 37 Ti 10 B427

Period 2, 29.10.07-21.12.07 (44-51)

GRUNDSTUDIER Problemorienterad

diskussionskurs 10 sp 701002 Lindberg 48-50 M-F 13-16 B430

ÄMNESSTUDIER

Internationell politik 10 sp 701022 Lindberg Start 45 O 14-16 To 13-16

B429 - Rysk säkerhetspolitik 5 sp 701050 Lindberg

(ÖpU)

46-47 M-To 17-20

C215

Kandidatavhandling 10 sp 701026 Djupsund Carlson Lindberg

Start 46 O 9 B429

(69)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium FÖRDJUPADE STUDIER

Fördjupad

forskningsmetodik, allmän del

5 sp 702105 Finnäs 44 45 45 46-47

48

M, O 12-14 M 12-14 O 12-14 M, O 14-16

M, Ti 14-16

C215 C215 B429 C215 C215

Period 3, 07.01.08-14.03.08 (2-11)

GRUNDSTUDIER Politisk historia II

5 sp 701004 Stolpe 6-9 M-To 9-12 C215 ÄMNESSTUDIER

Allmän del

- USA som hypermakt 10 sp 701021 Lindberg Se anslag!

Val och valmetoder, del I 5 sp 701051 Lindberg (ÖpU)

2-3 M-To 17-20

C215 5 sp 701027 Stolpe

(ÖpU) 10-11 Ti, O, Lö

(Se anslag) C215

FÖRDJUPADE STUDIER Fördjupad

forskningsmetodik / Tillämpad metodik

5 sp 701103 I samband med forsknings- Seminarier

Period 4, 25.03.08-30.05.08 (13-22)

ÄMNESSTUDIER

Allmän del 10 sp 701021 Djupsund Se anslag!

Val och valmetoder, del I 5 sp 701027 Stolpe (ÖpU)

12 Ti, O (Se anslag)

C215

(70)

Period 1, 3.9.07-26.10.07 (36-43)

GRUNDSTUDIER

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Grundkurs i utvecklingspsykologi

5 sp 703002 Hurme Isomaa

Start:

10.9

M 13-16 B 429 Personlighetens utveckling

(endast för

huvudämnesstuderande)

5 sp 703003 Björkqvist Start:

11.9

Ti 13-15 G 501

ÄMNESSTUDIER Finnish Culture and Society (endast för utländska studerande)

4 sp Fry Start: Se anslag

FÖRDJUPADE STUDIER Testteori och experimentell metodik

5 sp 703201 Björkqvist Österman

Start:

3.10

O 13-15 G 501 Advanced Seminar in Best

Practices in

Developmental Research,

10 sp 703401 Hurme Start:

19.9

O 10-12 B 429

Forskningsseminarier och avhandling pro gradu, 10 sp

40 sp 703206

703450 Björkqvist Hurme

Start:

13.9 Start:

11.9

To 13-15 Ti 14-16

B 505 B 429

FORSKARSTUDIER Postgraduala forskningsseminarier

Björkqvist Hurme

Start:

5.10 Start:

12.9

F 13-15 O 10-12

B 505 B 429

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

UTVECKLINGSPSYKOLOGI

(71)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 2, 29.10.07-21.12.07 (44-51)

GRUNDSTUDIER Fortsättningskurs i utvecklingspsykologi

5 sp 703004 Backlund Se anslag

ÄMNESSTUDIER

Kandidatavhandling 10 sp 703150 Hurme Start:

6.11

Ti 10-12 G501

Play 5 sp 703144 Fry Start:

31.10

O 13-17 B215 Klinisk intervju 5 sp 703146 Enberg Start:

10.12 M 9-13 C 214

FÖRDJUPADE STUDIER Praktik

- Arbetsetik för utvecklingspsykologer

5 sp 703204 Enberg Lintamo Stenbacka

Start:

12.11

M 9-12 B 429

Forskningsseminarier och avhandling pro gradu,

10 sp 40 sp

703206 703450

Björkqvist Hurme

Forts.

Forts.

To 13-15 Ti 14-16

B 505 B 429 Period 3, 07.01.08-14.03.08 (2-11)

ÄMNESSTUDIER

Biologisk psykologi 5 sp 703101 Bengs Start:

4.3

Ti 10-12 C214 Kandidatavhandling 10 sp 703150 Hurme

Björkqvist Österman

Start:

8.1 Se anslag

Ti 10-12 B429

Fortsättningskurs i

personlighet 5 sp 703112 Björkqvist Start:

23.1 O 13-15 G 501 Introduktion till

barnpsykoterapi

5 sp 703118 Enberg Start:

3.3

M 9-13 C215 Socialization and

development

5 sp 703142 Fry Start:

15.1

Ti 13-17 C214 Developmental

Psychology from an Evolutionary Perspective

5 sp 703143 Fry Start:

21.2

To 13-17 C 214

(72)

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium FÖRDJUPADE STUDIER

Kvantitativ metodik 5 sp 703202 Björkqvist Österman

Start:

5.2

Ti 12-14 G 501 Kvalitativ metodik 5 sp 703203 Nyman-

Kurkiala Start:

16.1

O 14-16 B 429 Fördjupad

utvecklingspsykolog

5 sp 703205 Hurme Start:

7.1

M 13-15 C 214 Forskningsseminarier och

avhandling pro gradu,

10 sp 40 sp

703206 703450

Björkqvist Hurme

Forts.

Forts.

To 13-15 Ti 14-16

B 505 B 429 Methods in Family

Research

5 sp 703236 Ahlroth- Enlund

Start:

24.1

To 9-12 C 214

FORSKARSTUDIER Postgraduala forskningsseminarier

Björkqvist Hurme

Forts Forts

F 13-15 O 10-12

B 505 B 429

Period 4, 25.03.08-30.05.08 (13-22)

FÖRDJUPADE STUDIER Forskningsseminarier och avhandling pro gradu,

10 sp 40 sp

703206 703450

Björkqvist Hurme

Forts.

Forts.

To 13-15 Ti 14-16

B 505 B 429 Effects of Mass Media 5 sp 703295 Schober Start:

31.3

M 15-17 C 214 Introduction to Family

Therapy

5 sp 703235 Rusek Start:

2.4

O 9-13 C 215

FORSKARSTUDIER Postgraduala forskningsseminarier

Björkqvist Hurme

Forts Forts

F 13-15 O 10-12

B 505 B 429 Litteraturstudier

Litteraturstudier avläggs i form av boktentamen eller uppsats. Kurslitteraturen tenteras på allmänna tentamensdagar. Observera att en del av kurserna anordnas inom Öppna universitetet i Fortbildningscentralens regi och kan avläggas genom deltagande i dessa. Se Öppna universitetets informaton!

Grundstudier:

Grundkurs i psykologi 5 sp Björkqvist

Dynamisk utvecklingspsykologi 5 sp Österman

Figure

Updating...

References

Related subjects :