• No results found

Domstsolens Målregister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Domstsolens Målregister"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

EE

Postadress Besöksadress Telefon Fax Org.nr

Box 24160 Karlavägen 108 08-783 38 50 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm

Mål nr 07-343

V.ans. 07-00227

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad 2009-11-13 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

Klagande: MN

Målet gäller: Registrering av varumärket ÅRE GULD

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten bifaller inte överklagandet.

(2)

2 YRKANDE M.M.

MN har i Patentbesvärsrätten vidhållit ansökningen.

Till grund för sin talan har han, som det får förstås, hållit fast vid att det sökta märket ÅRE GULD i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att märket i vart fall genom användning förvärvat sådan förmåga.

MN har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. Skyltningen

”Åre Guld” kan dagligen ses av 3 000 passerande bilister och den har varit uppsatt sedan februari 2007. Den var dessutom uppsatt under alpina VM i Åre med ett mycket stort medialt fokus och besökarantal. Marknadsföring har gjorts på mässor, TV, radio, Internet och rikstäckande tidningar. Sveriges ledande leverantörer av guldsmedsprodukter marknadsför att de säljer varor till den nämnda butiken Åre Guld. Skydd söks endast för den unika

lydelsen ”Åre Guld” som ett sammansatt begrepp och inte för orden var för sig.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten delar Patentverkets bedömning att varu- märket ÅRE GULD varken i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga eller genom inarbetning förvärvat sådan förmåga för de återförsäljartjänster avseende bl.a. ädla metaller i klass 35 som ansökan avser. Överklagandet kan därför inte bifallas.

Jeanette Bäckvall Charlotte Dahl Ulf Hallin Referent

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

References

Related documents

Mindmancer har till grund för sin talan hållit fast vid att de sökta mär- kena i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att de i vart fall

Till grund för sin talan har Brynild Gruppen hållit fast vid att det sökta märket i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de sökta varorna i

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket SWEBIKE besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för bl.a.. de fordon

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket GRUNDA i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de varor och tjänster

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att den sökta utstyr- seln i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att den i vart fall

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket RABBALSHEDE KRAFT i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att det i vart

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket PARTY IS besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de sökta varorna i klass 30

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket SMS-SM besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.. I andra hand har bolaget, såsom