• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Utfärdad den 22 december 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol ska ha följande lydelse.

3 §1 Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00.

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2021.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:1294.

SFS 2020:1295

Publicerad

den 23 december 2020

References

Related documents

3 § 1 Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00. På

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol, som gäller till utgången av februari 2021, ska fortsätta att gälla till och

Promemorian Förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol m.m.. Företagarna har beretts möjlighet att

För det fall en förordning med fortsatt förbud mot alkoholservering efter ett visst klockslag meddelas måste det – till motverkande av ovan beskriven problematik – i

Promemorian - Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.. Remiss

Det är viktigt att regeringen och myndigheter är tydliga med att tillsynsuppdraget inte har ändrats och att inga resurser tillförts för uppdraget, vilket måste innebära att

Det bör förtydligas hur länge serveringsstället ska ha stängt innan en sådan återöppning kan ske, vem som har tillsynsansvaret vid den alkoholfria serveringen efter stängning

För det fall en förordning med förbud mot servering efter ett visst klockslag meddelas måste det – till motverkande av ovan beskriven problematik – i förordningen införas en